Čtrnáctideník Kulturní noviny

2. číslo pondělí 11. 1. 2016

Téma Domov

Premiérovy e-maily: Příležitost k etické i politické reflexi

Bohuslav Sobotka. Foto Olaf Kosinsky/Skillshare.eu

Zdánlivě trapná kauza se může stát důležitým předmětem celospolečenské a normotvorné diskuse o mediální i politické etice. Oslovili jsme několik osobností, které svou prací či osobní angažovaností zasahují do veřejného prostoru, s prosbou o názor v této věci.

Osloveným osobnostem jsme položili následující otázky: Jak vnímáte zveřejnění a rozebírání údajné korespondence ze soukromé e-mailové schránky premiéra Sobotky? Jaký by měl být případně korektní přístup médií k takovéto kauze?   Táňa Fischerová, her ... více »

Komentář Domov

Premiérovy e-maily: Pohled ze zahraničí

Autor, který dlouhodobě působí jako lektor filosofie ve Francii, odpověděl na naše anketní otázky.

Jak vnímáte zveřejnění a rozebírání údajné korespondence ze soukromé e-mailové schránky premiéra Sobotky? Vnímám jako naprosto skandální, že premiér k řešení státních otázek používá soukromý účet s minimální ochranou. Naprostý amatérismus, lehkovážn ... více »

Dokument

KN 2016: Prosíme o podporu a máme pro vás dárek!

Redakční kruh Kulturních novin se rozhodl připravit pro své příznivce překvapení. Projdeme úrodu roku 2015 a vybereme pro vás to nejzajímavější. Čtěte podrobnosti dále.

Kdybychom v každém vydání Kulturních novin v roce 2015 přinesli jen šest nových textů, tak by to bylo celkem zhruba tři sta článků. Ono jich ve skutečnosti bylo více a k tomu jsme od loňského roku vedle pravidelného týdenního vydání zavedli kurát ... více »

Komentář Zahraničí

Pár vět ke klimatické konferenci v Paříži

Obrázek nebo fotografie#16016

O tom, jak se světové vlády shodly, že chtějí planetu čistou.

U nás v České republice je hodně zastoupen velmi skeptický a nedůvěřivý pohled pramenící z hodnocení pouhých „vnějších projevů“ konference. Dvacet tisíc potentátů z dvou set států se někam sletí tryskáči, třináct dní (od 30. listopadu do 12. prosinc ... více »

Komentář Domov

Kouření, očkování a domácí porody

Tři témata, která se dotýkají bezprostředně života téměř každého z nás, jsou vážným podnětem pro diskusi o povaze svobody jednotlivce a jejích hranic.

Kouření je s pravděpodobností blížící se jistotě škodlivé nejen pro kuřáka samotného, ale i pro jeho okolí. Je tedy životu nebezpečné. Proto je správné zakázat kouření ve veřejných prostorách. Někteří volají po svobodě a tvrdí, že je to věc každého ... více »

Kultura a umění Osobnosti

Stříbrný vítr a Řeka (2. část)

Obrázek nebo fotografie#16028

Smysl a odraz osobnosti a mysterijního díla Fráni Šrámka v zrcadle dalších českých autorů. Tentokrát Františka Hrubína.

V  první části této úvahy jsme si pověděli o hlavním motivu díla Fráni Šrámka, jímž je setkání prostřednictvím návratu k pramenům , jehož hlavním symbolem ve Šrámkově díle a díle některých jeho následovníků je řeka . Toto setkání se často ode ... více »

Kultura a umění Zahraničí

Bůh neví, jaké je to být nula (1. část)

Nahrazení písmen SSSR na zdi Velkého kremelského paláce dvouhlavými orly jako symbol konce jedné epochy. Montáž Wikimedia Commons

Obraz postsovětského Ruska v knize Světlany Alexijevičové připomíná filmovou montáž, v níž se hekticky střídají vzpomínky, názory – a nejčastěji výhrůžky lidí uražených a ponížených, kteří už nemají co ztratit.

Světlana Alexijevičová (1948) se ve své knize Doba z druhé ruky: Konec rudého člověka snaží přijít na kloub všem absurditám ruských dějin v posledním století. Jako reportérka zpovídala vítěze i poražené, bývalé stranické funkcionáře i oběti stal ... více »

Kultura a umění Kultura

Výtvarník mystik, nebo prodejce esoteriky?

Obrázek nebo fotografie#16019

Do 14. února je možné zajít na komorní – a prodejní – výstavu Karla Malicha do Galerie Zdeněk Sklenář v Praze, kousek od Staroměstského náměstí, hned vedle evangelického kostela svatého Salvátora.

Karel Malich (1924) je z výtvarníků, jejichž tvorbu mám rád, čili vážím si jí a je mi blízká, citově se mě dotýká. To, co Karel Malich dělá v posledních letech, se mě už ovšem nijak citově nedotýká, osobní spojení s jeho pozdním dílem se pro mne zce ... více »

Literární ukázka Kultura

Počteníčko: Proč je věž v Pise šikmá

Obrázek nebo fotografie#16014

Apokryf z pera Jurije Brězana.

Naposledy jsme byli v Pise. Bylo tam na všech ulicích a náměstích oznamováno, že tamější vévoda chce nechat vydělat pytel peněz malíři, který ho pořádně namaluje. Vydali jsme se k němu a tady Krabat řekl: „Tady můj přítel tě namaluje!“ Vévoda řekl ... více »

Fejeton Domov

Kam slunce nechodí

Obrázek nebo fotografie#16013

Fejeton chorobný.

Jak tak pořád mluvíme o různých chorobách – moje babička se dožila požehnaných 98 let. Dodneška jsem přesvědčen o tom, že zásluhu na tom má i šest semestrů medicíny, které absolvoval můj otec, než ho v padesátých letech ze školy vyhodili, protože je ... více »