Komentář Domov

Kouření, očkování a domácí porody

Tři témata, která se dotýkají bezprostředně života téměř každého z nás, jsou vážným podnětem pro diskusi o povaze svobody jednotlivce a jejích hranic.

Kouření je s pravděpodobností blížící se jistotě škodlivé nejen pro kuřáka samotného, ale i pro jeho okolí. Je tedy životu nebezpečné. Proto je správné zakázat kouření ve veřejných prostorách. Někteří volají po svobodě a tvrdí, že je to věc každého. Tyto výkřiky však mají tři háčky. Za prvé, po vzniku závislosti není rozhodování kuřáka svobodné, ale závislé na droze, které ho ovládá. Za druhé, kuřák omezuje svobodu druhého, který musí sedět v zakouřené místnosti (a také například svobodu číšníka pracovat v čistém ovzduší). A za třetí, svoboda poškozovat si vlastní zdraví je ve všech civilizovaných společnostech omezená. V autě musíte použít pásy, v hlučném prostředí nesmíte pracovat bez chráničů sluchu. Stejně tak by svoboda sebepoškozování kouřením měla být omezena.

Porod mimo nemocniční prostředí je složité téma. Převážná většina zdravotníků jednoznačně tvrdí, že je porod mimo porodnici nebezpečný, že s sebou nese nesmírné riziko, že přímo ohrožuje život matky a dítěte, že se kdykoli může cokoli náhle stát. Na druhé straně stojí rodiče, kteří považují přirozený porod za součást svého zdravého životního stylu a domácí prostředí za nejbezpečnější jak pro matku, tak dítě. Zásahy do běhu přirozeného porodu pokládají za zbytečné zvyšování rizika. Žádná čísla dokazující nebezpečnost domácích porodů nejsou k dispozici. Ale stejně odkazem na to, že je zde větší riziko než v porodnici, se argumentovat nedá. Paragliding je přece také větší riziko než chodit pěšky, a přece to nikdo nezakazuje.

Očkování proti různým nemocem je v zásadě prospěšné a pomohlo vytlačit řadu smrtelných chorob. Ale i toto má své háčky. Tak předně očkování kojenců je nejen nebezpečné, ale často dokonce marné. Dítě dostává v mateřském mléce takové množství obranných látek, že si protilátky proti uměle vnesenému antigenu (očkovací látce) vůbec neudělá. V této souvislosti je zajímavé, že veterináři zásadně neočkují mláďata domácích zvířat, pokud jsou kojena. Přesto u nás platí povinně plošné očkování dětí hexavakcínou (proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a tak dále), které se provádí třemi základními a jednou posilující dávkou od devátého týdne věku dítěte. Z této povinnosti existuje celá řada výjimek (například zdravotní stav dítěte), ale výjimku pro důvodné obavy rodičů z očkovaní udělit nelze.

Nedávno o tom informoval pořad České televize Nedej se, který jako jediný pořad v médiích veřejné služby upozornil na to, že v USA došlo k významnému utajení údajů. Provalil se podvod s falšováním dat uvnitř CDC, což je americký Úřad pro prevenci a kontrolu nemocí. Vědci vynechali určité soubory dat, aby výsledky vyšly „správně“. O co šlo? Některé výsledky v rozsáhlé studii o vlivu očkování na autismus ukazovaly, že tam jistá souvislost může být. To se ale nehodilo protagonistům očkovací lobby, a tak na tajném jednání tyto výsledky poněkud zkreslili.

Aby bylo jasno, daný pořad nepopírá prospěšnost očkování jako celku, pouze upozorňuje na možné vedlejší účinky a hlavně se zastává svobody volby. Je příznačné, že Česká vakcinologická společnost spustila křik, jako kdyby někdo sáhl církvi na neposkvrněné početí. Jejich obavy pramení asi z toho, že při nepovinném očkovaní by se neočkovaly nejen děti rodičů odpíračů, ale i děti ze sociálně vyloučených oblastí. Ale to lze vyřešit například poplatkem: rodiče, kteří nechtějí své dítě nechat očkovat, zaplatí administrativní poplatek (řekněme tisíc korun), ale pak už je za to nebude nikdo šikanovat.

Při plošném zákazu kouření ve veřejných prostorech, který už platí ve většině kulturních zemí, zůstává kuřákům stále volba kouřit v soukromí, na volných prostranstvích a podobně. Srovnejte si to s volbou neočkovat děti. Neočkované děti nevezmou do mateřské školy (dítě kuřáků by odmítli ošetřit u lékaře), neočkované dítě nesmí na školní výlet, ale do školy ano (kuřáci by nesměli chodit na rodičovské schůzky do školy a k volbám, protože jak známo smrdí, ale na brigádu ano). Tedy: myslíme-li to se svobodou volby vážně, měli bychom přestat se šikanováním rodičů, kteří se rozhodli jinak, než je k tomu nabádá velký (zdravotní) bratr.