Čtrnáctideník Kulturní noviny

7. číslo pondělí 15. 2. 2016

Téma Domov

O limitech demokracie aneb e-mailová aféra měsíc poté

Obrázek nebo fotografie#16306

Pohled na aktuální stav naší společnosti prostřednictvím myšlenek Alexise de Tocquevilla. Pokračování diskuse o povaze a pozadí politických rozhodnutí. Můžete do ní přispět i vy.

Na začátku ledna jsem se zúčastnil ankety Kulturních novin týkající se zveřejněných e-mailů premiéra Sobotky. Při psaní a přemýšlení o stavu politické situace je jedním z mých oblíbených oponentů francouzský filosof Alexis de Tocqueville (1805–185 ... více »

Společnost a politika Domov

Vlast, národ, stát

Osobně laděná úvaha jednoho z našich autorů, profesí ekologa a člověka aktivního v občanských iniciativách (včetně našeho média), na téma vnitřní identity a vztahu k vyšším celkům, v rámci nichž se odehrává život jednotlivce.

Titulek chce poťouchle parafrázovat monarchistickou triádu: Bůh, král, otčina. Ve skutečnosti jsem si ale jen ujasnil, že moje češství vyvěrá v první řadě ze vztahu k zemi, ve druhé ze vztahu k jazyku a národu a až ve třetí řadě ze vztahu ke státu ... více »

Dokument

Podpora KN v roce 2016 a náš dárek

Obrázek nebo fotografie#16305

Jak jsme avizovali již dříve, Kulturní noviny připravují pro své příznivce dárek. Z úrody roku 2015 vybíráme texty pro tištěný speciál. Zašleme jej těm, kteří na základě naší výzvy přispěli na náš provoz v roce 2016. Prosíme ty, kteří přispěli a opomněli připsat svou úplnou poštovní adresu do poznámky k platbě, aby nám ji poslali e-mailem na adresu druzstvo@kulturni-noviny.cz. - Děkujeme!

Milí čtenáři, díky vám mohlo vedení našeho družstva počátkem ledna rozhodnout o pokračování provozu Kulturních novin na první pololetí. Nemáme sice ještě zcela podepřen celý rozpočet vydání, avšak prognóza je příznivá, a pokud neustanete s průběž ... více »

Komentář Domov

Šokující „integrační politika“ ČR v případě nových uprchlíků

Obrázek nebo fotografie#16275

Jak se český stát zříká svých kulturních kořenů a strukturálních závazků…

Začnu úplně zkraje. Vláda v listopadu schválila nový státní integrační program (SIP). Jde o program, jenž se ve své starší verzi léta staral o integraci lidí, kteří získali v České republice azyl či jinou formu mezinárodní ochrany – stát garantoval ... více »

Komentář Zahraničí

Dohoda TPP: S vyloučením občana

Obrázek nebo fotografie#16278

Úvaha nad americko-pacifickou „sestřenicí“ chystané dohody TTIP.

Byla podepsána dohoda TPP (Trans-Pacific Partnership), což je jakási sestřenice chystané dohody TTIP platná pro tu „druhou polokouli“ (USA se v ní dohadují s Austrálií, některými zeměmi Ameriky, Oceánie a východní Asie). Protože je podepsáno, text s ... více »

Kultura a umění Kultura

Originální projevy tvůrčí vášně Miroslava Koupila

Návštěva

Moudrá i vtipná výstava v třebíčské Galerii Ladislava Nováka.

U příležitosti šedesátých narozenin Miroslava Koupila (narozen 10. března 1956) uspořádalo Městské kulturní středisko v Třebíči ve své Galerii Ladislava Nováka výstavu jeho morseogramů, nonsensových textů a kaligramů. Je to výstava ve více ohledech ... více »

Poezie Kultura

Vladimir Semjonovič Vysockij

Obrázek nebo fotografie#16281

Za svůj krátký dvaačtyřicetiletý život (1938–1980) prožil Vladimir Semjonovič Vysockij několik životů. Byl hercem velkých charakterních rolí (hrál Shakespearova Hamleta i Brechtova Galilea) i písničkářem a básníkem v džínové bundičce a roláku. V textu z roku 1969, který vám dnes nabízíme, shrnul ve 32 verších nejen svůj život, ale i životy mnohých z nás.

Já nemám rád, když něco končí smrtí. Života pořád ještě nemám dost. A nemám rád ty chvíle, kdy mě drtí buď otupělost, nebo zuřivost. Nemám rád toho, kdo dokáže spojit nadšení hrané s chladným propočtem, a nesnesu, když někdo za mnou stojí a d ... více »

Fejeton Domov

Czechština?

Obrázek nebo fotografie#16300

Úvaha nad dobovými kontaminacemi českého jazyka.

Jelikož se v českém časopisu pro literaturu Tvar , velikosti asi Rudého práva neblahé paměti, vyskytují především sáhodlouhé bezodstavcové „fláky“, kterým většinou nerozumím (není Tvaru vina), vyrypuju si z těch novin něco, co má větší naději, že m ... více »