Komentář Věda

Státní výzkumný ústav USA zřejmě vyřešil problém skladování elektřiny

Obrázek nebo fotografie#16559

Vědecký ústav placený americkou vládou dokázal víc než soukromé firmy Billa Gatese a Elona Muska. Bude jeho úspěch impulsem také pro českou vládu?

Zní to jako „příliš skvělé na to, aby to byla pravda“, ale informace vzešla z americké výzkumné agentury, která je vlastněná a financovaná státem (a je to mimochodem „sestra“ agentury, která kdysi stála u zrodu Internetu). ARPA-E, americký státní výzkumný ústav zaměřený na oblast energií, který je velkoryse financován ze státních peněz (v řádu miliard dolarů; soukromý kapitál se do financování jeho rizikových projektů nechce moc pouštět), ohlásil „zásadní průlom v oblasti ukládání elektrické energie“, tedy vývoj technologií ve výrobě baterií. ARPA-E tvrdí, že dosáhli „svatého grálu“, tedy jakéhosi dříve nedostižného cíle, jenž umožní výrobu baterií pro ukládání elektrické energie,

  • které budou levné, takže se to vyplatí,
  • jež bude možné vyrobit snadno v masovém množství a
  • které umožní průmyslové nasazení – budou tedy moci být použity například v areálu elektrárny a špičkovat výkon v obrovských kapacitách.

Což vše bude možné realizovat brzo, v řádu jednotek let.

Nejsou k dispozici technické podrobnosti (možná kvůli patentování a podobně), ale pokud je tato zpráva pravdivá, pak se tím uzavře poslední článek kruhu v oblasti obnovitelných zdrojů energie, který dosud chyběl. Největší nesnáz solárních a větrných elektráren spočívá v tom, že vyrábějí elektřinu tehdy, kdy se to zachce přírodě, nikoli kdy ji potřebuje člověk. Elektřinu (zatím) nelze skladovat, a tak se ve vteřině spotřebovává. Výkyvy ve výrobě solárních a větrných elektráren proto musí vyrovnávat elektrárny klasické. Nejlepší pro ten účel jsou elektrárny vodní, ale jejich kapacita je omezená a zaplavovat další říční údolí už se taky nikomu nechce.

Dosavadní baterie schopné uchovávat elektřinu jsou enormně drahé a nasazení v „gigawattových“ měřítkách, jaká potřebuje energetický průmysl, nebylo reálné. Pokud ARPA-E toto dokázala vyvinout, padá poslední překážka k tomu, aby bylo možné v relativně krátké době (pár desítek let, ale s rychlým náběhem) prakticky kompletně přejít na obnovitelnou energii.

Zajímavé je, že přestože se o pokrok v této oblasti už dlouho pokouší soukromé firmy Elona Muska či Billa Gatese, ke zmiňovanému vynálezu dospěl státní výzkumák. Nad touto skutečností by se měli zamyslet i všichni čeští neoliberálové, kteří říkají, že stát nemá dělat to, co mohou dělat soukromé firmy. V té souvislosti by bylo dobré se zeptat, co na to říká česká vláda, jež ve vleku ČEZu vytrvale prosazuje další temelíny – snad jako poslední na světě.

Podrobnosti v angličtině si můžete přečíst na stránkách deníku The Guardian.

Další autorovy texty k tématu energetiky: