Kultura a umění Kultura

Nechat zaznít hlas umlčovaných

Obrázek nebo fotografie#16633

Již delší dobu probíhá v Brně ojedinělá série představení, v nichž se lze setkat s díly pronásledovaných zahraničních autorů. Naposledy zde byla osobně přítomna íránská básnířka Bita Malakuti. Další pořad věnovaný íránské poezii se chystá na 21. dubna.

Jsou činnosti, které nám probíhají před očima, ale jejichž dopad si vždycky neuvědomujeme. Když brněnské Divadlo hudby a poezie Agadir v roce 2013 domluvilo s Českým centrem Mezinárodního PEN klubu v Praze spolupráci, nikdo netušil, jak se celá záležitost bude vyvíjet. Vznikl projekt Agadir: Na strunách naděje, jenž se řadí ke kulturním akcím s mimořádnou společenskou naléhavostí, neboť veřejnosti představuje zahraniční autory, kteří ve své zemi nemohou svobodně publikovat, jsou umlčováni, pronásledováni, vězněni, mučeni, či dokonce odsuzováni na smrt. Jejich díla jsou Divadlem Agadir uváděna jako hudebně-poetické scénické čtení s původní hudbou Ondřeje Fucimana. Soubor má pokaždé k dispozici veškeré dostupné texty: básnické sbírky, eseje, úvahy a články těchto pronásledovaných spisovatelů, které mu pravidelně poskytuje Knihovnička PEN klubu a Člověk v tísni.

Dosud bylo uskutečněno deset představení – sedm premiér a tři reprízy. Představení se realizovala v prostorách Kleinova paláce v Brně a také v hudebním salonku Knihovny Jiřího Mahena. Dramaturgický plán sledoval a naplňoval ústřední myšlenku PEN klubu: alespoň morálně pomáhat spisovatelům, kteří se sami nemohou bránit, ale z nichž žádný neztratil osobní důstojnost a čest.

Brněnská veřejnost se tak postupně seznamovala s básněmi i úvahami kurdského básníka Ahmeda Arifa, který už bohužel není mezi námi a nedopíše své vězeňské vzkazy synovi, Syřana Hosama Melhema, jenž se neustále skrývá, nebo Kubánce Jorge Olivera Castilla, v jehož básních je vyjádřena mimořádná láska k ženě, vlasti i k životu, ale i mrazící svědectví o zvůli mocných.

Diváci projevili velký zájem o tibetskou básnířku Tsering Woeser, zejména v druhém představení v kombinaci s tibetskou Knihou mrtvých, nebo o čínského spisovatele Liou Siao-po, nositele Nobelovy ceny míru za rok 2010, kterého čínská vláda poslala do vězení, protože usiloval o svobodu slova a demokracii ve své zemi. On ani nikdo z jeho blízkých nesměli osobně převzít toto nejvyšší vyznamenání, a tak oceněného básníka v prosinci 2010 v Oslu symbolicky reprezentovala jen prázdná židle.

11. února uvedlo Divadlo Agadir v Knihovně Jiřího Mahena první část íránské poezie s názvem Tisíc a jeden den. Večer byl sestaven z básní pěti íránských básnířek, zde jsou jejich jména: Mana Aghaee, Bita Malakuti, Sheida Mohamadi, Ladan Salami a Sholeh Wolpé. Jejich verše z anglické verze do češtiny přeložil Radek Hasalík. Zatímco v předcházejících představeních členové divadla i diváci silně postrádali zpětnou vazbu, protože žádný z uvedených autorů nemohl do Brna na svůj autorský večer přijet, tentokrát byla situace jiná. Představení se účastnila jedna z uváděných básnířek, paní Bita Malakuti, která získala azyl v Praze.

Po skončení téměř hodinového programu se rozproudila živá beseda, vedená převážně anglicky s překladem přítomného pana Hasalíka. Paní Bita hovořila o postavení žen ve své zemi, o současné íránské poezii obecně i o poezii psané ženami. Mluvila také o své cestě ke vzdělání a psaní veršů. Beseda byla ještě delší než samotné představení. Jeden z přítomných diváků složil paní Bitě osobní poklonu. A všichni byli překvapeni, že po celý večer zněla slova přirozeného člověčenství: verše o mateřském citu, o lidské úzkosti, o bolesti, touze, lásce a naději. Nikde žádný bojovný apel, nikde výzva k pomstě. Slyšeli jsme verše prosté, pravdivé, umělecky i lidsky silné. Nebyly to básně cizinek, třebaže originál je psaný persky. Byly to básně současných žen, matek, dcer, tedy lidí, kteří společně s námi žijí na naší planetě.

21. dubna uvede Divadlo Agadir druhou část íránské poezie s názvem Tisíc a jeden sen, kde budou představeny další čtyři íránské autorky. Srdečně je zván každý, komu není lhostejné, že na světě pořád existuje zvůle a nespravedlnost.

Více informací najdete na http://www.agadir.cz.