Poezie Dokumenty

Takové věci

Takové věci

Jan Skácel o tom, že z čeho žijeme, odpočívá v naší paměti.

Pro takové věci
chodí se do lesa jak na hříbky
a také do pohádek

Do mlýna vzpomínek a do moučnice dětství
k vosímu hnízdu k starým pařezům

A něco za šírání něco o polednách
a něco posbírané ještě za rosy
a je to křehké bojí se to slov
A kdyby upadlo to ve snu na kámen
co potom a co naplat

Ty přece dávno víš že nastala
veliká potřeba všech nepatrných věcí
těch ze všech nejmenších
a ještě mnohem menších

Ty o tom víš a s tebou čmeláček

Jan Skácel: A znovu láska. Blok, Brno 1991.