Čtrnáctideník Kulturní noviny

20. číslo pondělí 16. 5. 2016

Téma Domov

Ekologické pojetí světa a přívětivá společnost

Obrázek nebo fotografie#17077

Proměna vnímání světa v posledních desetiletích odráží vzestup lidského vědomí. Od pojetí světa jako mechanismu se posouvá k jeho nahlížení jako organismu, jako živého celku, jehož jednotlivé části do sebe nejen zapadají, ale musejí i s vzájemnou úctou spolupracovat, aby se celek mohl dále rozvíjet.

Ekologické pojetí světa je překonáním novověkého přístupu, který prožívá svět jako stroj, byť velice složitý, původně hodinový, později počítačový. Ještě dnes přece říkáme, že to nebo ono představuje velice složitý mechanismus. Mechanické stroje byl ... více »

Komentář Ekonomika

Chceme být kolonií, kde se žije za drobné?

Obrázek nebo fotografie#17057

Komentář ze země se čtvrtou nejnižší minimální mzdou v Evropské unii.

Tak jsem zase jednou otevřel zábavný tisk. Pan ekonom, specialista na rozvíjející se trhy, nám tu vykládá , že „tam, kde je vyšší minimální mzda, je i vyšší nezaměstnanost“. Aby dal svým tvrzením větší váhu, dodává, že to teorie „jasně“ říká a že s ... více »

Kultura a umění Kultura

Jízda králů před kamerou

Jízda králů Vlčnov, 1963 - podnávratí v domě krále. Foto archiv autora

Starobylý rituál s tajemnou historií, jehož nejznámější podoba se odehrává ve Vlčnově, vzbuzoval od doby první republiky zájem rozhlasových pracovníků a posléze i filmařů. Následující text přibližuje detaily vzniku některých filmů i roli kinematografie na venkově.

Filmový štáb na vesnici zpravidla vzbuzuje zájem. V minulosti o to větší, že kamery byly vzácnější a spatřit se posléze na kinoplátně nebo na televizní obrazovce bylo pro venkovany slavnou životní chvílí. Platilo to i pro první polovinu 60. let, kdy ... více »

Kultura a umění Kultura

Léto mrtvých snů

Román Harryho Thürka, založený na osobních vzpomínkách autora – válečného navrátilce, pojednává o tíživém období bezprostředně po skončení druhé světové války. Válka na jedné straně setřela u přeživších mnohé sociální rozdíly, na straně druhé rozdělila doposud vedle sebe žijící národnosti.

Městský úřad v Krnově nedávno obdržel od svého partnerského města Prudník asi 250 bezplatných exemplářů překladu románu rodáka z hornoslezské Bělé (pol. Biała, něm. Zülz) Harryho Thürka (1927–2005). Po sedmi letech se Lothar Rudolf Thürk, jak zní je ... více »

Dokument

Projekt Redaktor

Šéfredaktor Kulturních novin vyhlašuje projekt, jehož cílem je přispět ke stabilizaci tvorby obsahu našeho média a k získání redaktora na stálý úvazek. Máme už i tip na kolegu, který se osvědčil. Pojďme se spojit a získat jej.

Kulturní noviny jsou výsledkem svépomoci. Jejich obsah tvoří autoři a redaktoři bezplatně jako službu ideji mít nezávislé občanské politicko-kulturní médium. Minimální měsíční rozpočet, na který nám průběžně přispívají naši čtenáři, pokrývá rutin ... více »

Literární ukázka Dokumenty

Počteníčko: Stop Roma

Obrázek nebo fotografie#17065

Vatikán a papež Pavel VI. očima šestnáctileté výletnice ze socialistického Československa.

Před Svatým Petrem už stála spousta aut. Od Ajnštajna jsem věděla, že korunování na císaře začalo ve Svatém Petru Karlem Velikým, nebo taky vím, že papež Pavel Pátý pokazil, co Michelangelo postavil, protože dal protáhnout portál Svatého Petra a tím ... více »

Fejeton Dokumenty

Nářek zaslíbené země

Obrázek nebo fotografie#17068

Pár slov o plodech opuncie.

Zamilovala jsem se do Izraelce a zároveň i do jeho země. Teď, když je všemu konec, moje mysl je změněna vzpomínkami, které se už nejspíš nikdy nezopakují, protože jsem se postarala o to, aby to všechno šlo do háje. Zkoušela jsem si pro zkušenosti, k ... více »