Společnost a politika Věda

K prvnímu výročí zveřejnění Ústavy Země

Obrázek nebo fotografie#17133

Před rokem byl uveřejněn filosofický koncept Ústavy Země, který vyzývá vědce, právníky, politiky i všechny odpovědné lidi k uznání práv a ničím nepodmíněné hodnoty naší planety. Připomínáme jeho naléhavost.

Pustošíme Zemi, a víme o tom. Na nejvyšší úrovni okázale jednáme o oteplování Země, ale pokračujeme v útočné adaptivní strategii. Vyrábíme stále více osobních automobilů, zbraní a letadel. Víme, že Zemi musíme chránit před nenasytnou globální kulturou, že potřebuje ústavu, která by jí přiznala faktickou i právní subjektivitu. Když se však filosofický návrh Ústavy Země objeví, intelektuální veřejnost zarytě mlčí. Čeho se bojí, proč se nepřidává, čí zájmy dnes hájí?

V básni Země mluví Viktor Dyk už téměř před sto lety napsal:

„Jak možno kletý čin provésti vědomky?
Sebe jsi zradit moh. Ale své potomky?
Dokavád dýchal jsi, proč ses vzdal?
Čeho ses bál?“

Děsíme se terorismu, migrace lidí a národů, ale zbrojíme na světový válečný konflikt, dál vedeme předem prohranou válku se Zemí. Máme strach ze zastavení ekonomického růstu, ale neděsíme se hrozby, že lidská kulturní epopej může skončit. Jsme nedostatečně vzdělaní, nepřemýšlíme, bojíme se jen toho, co nám namlouvají služebná média.

Poslední klimatický summit v Paříži alespoň naznačil, že téma přírody se stává předmětem globálních politických úvah. Také hlava katolické církve papež František, riskující všeobecné nepochopení, vyzval v encyklice Laudato si’ k péči nás lidí o společný planetární domov. A to nikoli jen na základě víry, ale v plném souladu s poznatky vědy. (Pozn. red.: Více o této encyklice se dočtete v KN 26/2015.)

Je ještě čas? Změnu predátorského paradigmatu na paradigma biofilní musíme zahájit okamžitě. Nepůjde totiž o hledání nového sociálně-politického uspořádání, tj. např. toho, co bude po kapitalismu. Sociálně spravedlivé společenské systémy a novou etiku mohlo lidstvo hledat v období, kdy nebylo existenciálně ohroženo. Na zpustošené a ohřívající se Zemi dnes potřebujeme zajistit naše biologické přežití. Čeká nás bolestivý sebezáchovný obrat jak v lidském vzdělání, tak v adaptivní strategii našeho biologického druhu.

Pyšníme-li se vyspělou racionalitou, měli bychom pochopit, že nemáme jinou Zemi než tu, již nám přirozená vesmírná evoluce uchystala. Své biologické nastavení, které nás kdysi učinilo lidmi, změnit pochopitelně nemůžeme. Ale můžeme a musíme zachránit svůj domov, obyvatelnou planetu. Musíme se zbavit kdysi přijaté protipřírodní orientace kultury a přijmout nejvyšší zákon respektující subjektivitu Země.

Filosofický koncept Ústavy Země, který byl uveřejněn před rokem, vyzývá vědce, právníky, politiky i všechny odpovědné lidi k uznání práv a ničím nepodmíněné hodnoty naší planety. Vyzývá nás k tomu, abychom prozřeli, pochopili širší souvislosti a vědomě neničili domov svým potomkům.  

Viktor Dyk výše citovanou báseň uzavírá varovnými slovy:

„Opustíš-li mne, nezahynu.
Opustíš-li mne, zahyneš!“

Filosofický návrh Ústavy Země je dostupný na webových stránkách www.ustavazeme.cz.

Rozsáhlý článek o ní jsme přinesli v KN 17/2015.