Čtrnáctideník Kulturní noviny

22. číslo pondělí 30. 5. 2016

Téma Domov

Beneš jako symbol: Nezapomínat na to podstatné

Foto Jan Kruml

Ohlédnutí za slavnostní připomínkou narození Edvarda Beneše (28. května 1884), druhého prezidenta samostatného Československa a současně činitele, který byl osudem postaven do nejtěžších rolí, v jakých se mohl představitel malého evropského státu ve dvacátém století ocitnout.

Pomník Edvarda Beneše, u něhož se slavnostní akt konal, stojí na vpravdě symbolickém místě – před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Tato fakulta byla jednou ze čtyř zakládajících fakult univerzity v roce 1919 a její nová budova, otev ... více »

Komentář Politika

Migrační krize: Platí stále, že demokracie je diskuse?

Obrázek nebo fotografie#17176

Proč v roce 2016 přestává platit slavný axiom TGM.

Má-li se nalézt životaschopné a účinné řešení jakéhokoli problému, je nezbytné, abychom k němu přistupovali pokud možno bez vypjatých emocí a brali v potaz všechny relevantní námitky. Podíváme-li se však na současnou diskusi v naší společnosti, zjis ... více »

Společnost a politika Vzdělávání

Vzdělání a vnitřní proměna

Ve finské škole. Foto Education News

Vzdělání se nedá koupit jako balík informací, navíc popřípadě ještě za nejnižší vysoutěženou cenu. Vzdělávací proces vyžaduje práci na sobě a podporu, nikoli primárně kontrolu. Přinášíme úvahu o hlubších souvislostech vzdělávání a inspirativní myšlenky z Finska.

Chtěl bych se vrátit k jednomu zlozvyku, který je však v současné době přijímán spíše jako samozřejmost. Zaměňujeme totiž vzdělanost za pouhou povrchní informovanost, jež má skutečně daleko k pochopení jakýchkoli vzájemných souvislostí. Na to jsem u ... více »

Dokument Média

Projekt Redaktor

Šéfredaktor Kulturních novin vyhlašuje projekt, jehož cílem je přispět ke stabilizaci tvorby obsahu našeho média a k získání redaktora na stálý úvazek. Máme už i tip na kolegu, který se osvědčil. Pojďme se spojit a získat jej.

Kulturní noviny jsou výsledkem svépomoci. Jejich obsah tvoří autoři a redaktoři bezplatně jako službu ideji mít nezávislé občanské politicko-kulturní médium. Minimální měsíční rozpočet, na který nám průběžně přispívají naši čtenáři, pokrývá rutinní ... více »

Kultura a umění Kultura

Ze zmizelého New Yorku

Joseph Mitchell s hrdinou své prózy, majitelem restaurace Louisem Morinem. Foto Therese Mitchellová

Knížka Nahoře ve starém hotelu amerického novináře Josepha Mitchella je útlým výborem z reportážních textů psaných původně pro časopis New Yorker. Je v nich zachycen New York převážně „horší společnosti“, v čase od konce devatenáctého do poloviny dvacátého století.

Úplně na úvod je třeba říci, že některé texty knížky jsou vynikajícími, některé dobrými uměleckými prózami, typicky žurnalistický je ze šesti textů uvedených ve výboru jen jediný. Všechny však běžnou novinařinu na hony přesahují. U nás známe obdobně ... více »

Kultura a umění Kultura

Severská vztahová alchymie

Z filmu Komuna. Foto Vertigo24.net

Dánský film Komuna na pozadí dvou rozdílných výročí. Otázka manželské nevěry a rodinných vztahů vystavených zkouškám je tu pojednána se závažností, jež odpovídá syrové realitě života.

„Jen ať se doma nic nezmění!“ – Takto (dětsky) uvažuje čtrnáctiletá Freja, když náhodou přistihne tátu, profesora architektury, s milenkou, mladou studentkou. Na pevnou linku  (jsme zhruba v roce 1975 v dánské Kodani) zrovna volá maminka. Freja (po ... více »

Literární ukázka Zahraničí

Počteníčko: Mezi Maory

Průvodkyně Megi Papakurová. Foto Josef Kořenský

Vyprávění Josefa Kořenského o návštěvě tancovačky novozélandských domorodců.

Za čiré tmy zastavil bus (omnibus) před taneční síní vakarevarevskou. Před síní shromáždily se davy zevlounů, jako bývá u nás o muzice. Panstvo zaujalo zatím místa v tanečním sále. Tahací harmonika byla náhradou za jakoukoli hudební kapelu. Maoři do ... více »

Fejeton Zahraničí

Hoří

Obrázek nebo fotografie#17173

Vyprávění o požáru.

Tohle povídání je fejeton nefejeton od autora neautora. Občas mi píše známá z Kanady, nechce ale, aby její řádky byly podepsané jejím jménem. A tak vlastně jen pře(d)kládám její příběh, který mi tolik připomíná, co jsem zažil v roce 2002 o povodních ... více »