Dokument Dokumenty

Projekt Redaktor před uzávěrkou: stručná bilance

V pondělí 20. června je uzávěrka kampaně k našemu projektu Redaktor. Cílem projektu je přispět ke stabilizaci tvorby obsahu našeho média, tedy především k získání redaktora na stálý úvazek do konce roku 2016. K dnešnímu dni jsme od čtenářů a podporovatelů získali rovných 40 tisíc korun. Děkujeme všem dárcům! K uzavření dohody s odměnou ve výši minimální měsíční mzdy potřebujeme ještě necelých 20 tisíc korun. Pomozte nám, prosím.

Příští úterý spočítáme výši dosažené sumy a podle konečné částky vypracujeme pro našeho kolegu Tomáše Koloce dohodu na druhou polovinu roku 2016 s příslušnými měsíčními odměnami. Pokud bychom získali cílových 59 400 Kč, činila by měsíční odměna 9 900 Kč, což odpovídá zhruba minimální mzdě.

Tomáš Koloc je již delší dobu naším stálým a blízkým spolupracovníkem, během posledního roku se stal jedním z nejplatnějších členů redakce. Jeho pracovní náplň naváže na jeho dosavadní činnost, kterou vykonával bez nároku na honorář, to znamená získávání článků od různých autorů, jejich případné redakční zpracování, psaní vlastních textů a podíl na interních provozních záležitostech redakce.

V každém případě se však už dnes díky vašim příspěvkům rýsuje reálná možnost ukotvit Tomáše pevněji v systematické práci pro Kulturní noviny. Za to patří všem dárcům velký dík!

Poslední možnost podpořit projekt Redaktor

Pokud se rozhodnete přispět ještě na tento projekt, tak zde je číslo našeho účtu:

2400830379/2010 (FIO Banka)

Do poznámky k platbě připište „Redaktor“, a tím bude váš dar využit přímo na tento účel. – Uzávěrka příspěvků je 20. června.

Dosavadní ekonomická bilance Kulturních novin

Ostatní příspěvky jsou určeny pro základní provoz novin, což obnáší především korektorské práce, editaci textů na web, provozní náklady webu. Měsíční provozní rozpočet činí devět tisíc korun, celkový plánovaný roční rozpočet provozu Kulturních novin je 120 tisíc korun.

K 13. červnu jste provoz Kulturních novin od počátku roku podpořili částkou 49 300 Kč.

Děkujeme mnohokrát za vaši přízeň a prosíme, neustávejte v podpoře.