Čtrnáctideník Kulturní noviny

29. číslo pondělí 18. 7. 2016

Téma Zahraničí

Petrohradský Mannerheim narudo aneb jak zacházet s historickou pamětí

Obrázek nebo fotografie#17596

O památnících, pomnících a pamětech (nejen) současného Ruska.

Dnešní Rusko se při hledání smysluplných odpovědí na změny, které přinesl proces rozpadání Sovětského svazu a dramatická ruská transformace, stále velmi těžce potýká s vlastními dějinami a s identitou. Vzpomínky na minulost jsou (nejen) v ruském pří ... více »

Společnost a politika Zahraničí

Bezprecedentní duchovní síla na Ukrajině v pohybu

Obrázek nebo fotografie#17629

Ukrajinou putují tisíce lidí toužících po míru, kteří nastavují zrcadlo politickým šíbrům všech stran. Tragédie v Nice je temným stínem ukrajinského světla. Naše mainstreamová ani veřejnoprávní média dosud o tomto pochodu ani nehlesla. Proč?

Už 11. července vyšel ze třech odlišných míst na Ukrajině pochod pravoslavných věřících, který směřuje do Kyjeva, kam by měl dojít 27. července. (Jeho začátek zachycuje toto sugestivní video .) Proud poutníků sílí, těžko lze odhadnout, kolik jich d ... více »

Kultura a umění Kultura

Společenské fenomény v českém filmu – 1. část: Náboženství a církev 1929–1969

Obrázek nebo fotografie#17613

Nový seriál člena naší redakce, který si v něm všímá „ostře sledovaných témat“ v domácí kinematografii.

Zřejmě prvním významným filmem, který do českého prostředí přinášel církevní tematiku, byl němý Svatý Václav (1929), natočený ke dvěma příležitostem: k tisícímu výročí domnělé Václavovy smrti (později byl její rok historiky stanoven na 935) a k uz ... více »

Dokument Média

Kulturní noviny existují i díky vám: Prosíme o podporu

Kulturní noviny vycházejí již pátým rokem na internetu díky podpoře členů svého vydavatelského družstva a dalších čtenářů. Založili jsme tak tradici nezávislého občanského kulturně-politického média. Každý, kdo dosud podpořil Kulturní noviny, je součástí této tradice. Děkujeme za to.

Naše noviny nemohou vycházet bez podpory čtenářů. Projekt Redaktor , který jsme vyhlásili v prvním pololetí, byl úspěšný a díky našim sympatizantům máme na druhé pololetí možnost platit práci jednoho redaktora. To je velká pomoc při stabilizaci obs ... více »

Společnost a politika Politika

Podezřelé rozsudky – 2. část (Kauza církevní restituce)

Louis de Funès jako ministr financí Don Salluste ve filmu Pošetilost mocných

Spolupracovník naší redakce rozebírá závažné soudní kauzy z prostředí české politiky, které jsou zametány pod koberec.

V  prvním dílu tohoto článku jsme si připomněli kauzu Nagyová–Nečas, která byla zatím zahrána do autu. Na ni do jisté míry navazuje kauza jiná – kauza církevních restitucí. Připomeňme si, co v případě tohoto zákona nesedí: Časová hranice daná datem ... více »

Kultura a umění Kultura

Deset dní v Rusku – 2. část

Obrázek nebo fotografie#17585

Zápisky z cesty českých básníků na setkání a společné čtení s dalšími slovanskými básníky. Druhá část.

22. 5. Ne / 9.30 Po úžasné snídani v Českém domě máme sraz s mým synovcem ze Zlína, který je tu v Moskvě zaměstnán u česko-ruské firmy coby advokát. Jdeme na Rudé náměstí, ale bočními ulicemi. Žádné sprejerské ejakuláty na zdech, všude čisto, zamet ... více »

Kultura a umění Kultura

Malíř Petr Vlach a jeho nový realismus

Petr Vlach: Svatba, olej a asambláž na plátně, 202 x 402 cm, 2014 a 2015. Foto: Jan Dočekal

Pozvánka na výstavu, kterou můžete v Třebíči navštívit do 21. srpna.

Výstavu obrazů Petra Vlacha (* 1969) otevřelo Městské kulturní středisko Třebíč ve své Galerii Malovaný dům v městském centru. Autor působí v Polné, je členem Spolku výtvarných umělců Vysočiny v Jihlavě. Doma se přiřadil k současným výtvarníkům Vyso ... více »

Poezie Zahraničí

Konkurz v Kyjevě

Obrázek nebo fotografie#17602

Úryvek z desátého zpěvu satirické básně Karla Havlíčka Borovského Křest svatého Vladimíra, který pojednává o „konkurzu na novou víru“ (jenž „nastal“ v desátém století, kdy tehdejší vládce slovanské říše východu zavrhl pohanské náboženství předků – ve skutečnosti proto, aby z Byzance spolu se sestrou tamního císaře přijal pravoslavné křesťanství i se staroslověnskou liturgií z Velké Moravy), je dnes možná ještě aktuálnější nežli v roce 1855, kdy jej Havlíček během svého pobytu v Brixenu napsal.

Věje vítr černomořský, travou v stepi klátí: sbíhají se do Kyjeva páni kandidáti. Věje vítr od západu, v Kyjevě se práší; každá firma haní jiné, sama se vynáší. Poslal papež dekret z Říma, pečeť jako talíř: „Co je po té řecké víře, nedám za ni ... více »

Literární ukázka Zahraničí

Počteníčko: Na šimpanzích stezkách

Obrázek nebo fotografie#17588

Z vyprávění zoologa Viléma Bischofa o pozoruhodných setkáních v Africe.

Poprvé v životě jsem byl nablízku divokým šimpanzům v říjnu 1967, na své studijní cestě v Kamerunu. Jednoho rána jsem za městečkem Lum kráčel po pěšině lemované mohutnými listy banánovníků, nad něž ve vlhkém oparu rovníkového lesa vystupovaly svahy ... více »

Fejeton Zahraničí

Postůj, poutníče

Monty Pythonův létající cirkus: Rytíři kulatého stolu/Camelot song. Viz. www.youtube.com/watch?v=P8ghXxXyAuw

Epištola proroka Kacpera k poutníkům směřujícím na ostrov Albion.

Šťastný poutníče! Zastav se a pohleď na onen div před sebou, neboť mocný ostrov Albion se vrací ke své bývalé slávě! Řev britského lva proťal vzduch jako hrom a spící královna Viktorie se ve svém věčném spánku pohnula, smějíc se. Však pozor, neopova ... více »