Společnost a politika Zahraničí

Bezprecedentní duchovní síla na Ukrajině v pohybu

Obrázek nebo fotografie#17629

Ukrajinou putují tisíce lidí toužících po míru, kteří nastavují zrcadlo politickým šíbrům všech stran. Tragédie v Nice je temným stínem ukrajinského světla. Naše mainstreamová ani veřejnoprávní média dosud o tomto pochodu ani nehlesla. Proč? 

Už 11. července vyšel ze třech odlišných míst na Ukrajině pochod pravoslavných věřících, který směřuje do Kyjeva, kam by měl dojít 27. července. (Jeho začátek zachycuje toto sugestivní video.) Proud poutníků sílí, těžko lze odhadnout, kolik jich dorazí do cíle (odhady hovoří i o milionu) a co vše tento fenomén způsobí. Píšu záměrně fenomén, protože v jeho nejhlubším jádru je zjevně touha po smíření a osvobození od válečného konfliktu udržovaného politickými manipulanty ze všech stran, protože tak obrovskou masu věřících lidí nedá do pohybu jakkoli formulovaný politický program.

Ukrajina je uzlem nejen protichůdných politických zájmů, ale i různých významných křesťanských náboženských proudů (pravoslaví ukrajinské, pravoslaví ruské, starokatolíci), které mohou být také pod vlivem mocenských struktur. Pochod má zřejmě původně úzký vztah k emancipačním snahám ukrajinské pravoslavné církve, která jej zorganizovala. Postupně se z něj ale stává i díky účasti věřících z prorusky orientovaných oblastí duchovní gesto hlubšího a obecnějšího významu, gesto smíření, které nemá v posledních desetiletích v Evropě obdoby. Na Ukrajině samotné možná povede k tříbení politickému i silovému. Lidé dávají najevo, co si o současném stavu společnosti a jeho odpovědných aktérech myslí.  Z vládní strany zaznívají slova o „podněcování zvenku“, na druhé straně fašistoidní radikálové už také vystrčili rohy se svými agresivními výpady na sociálních sítích. Ve vzduchu visí otázka silového zásahu či násilných provokací. Jak to bude dále? Co se stane, až modlící se věřící s ikonami dorazí až do Kyjeva?

Kromě jiných otázek vyvstává i tato: Proč naše média už týden o ukrajinském dění mlčí?

Jedinými dosavadními česky psanými zdroji referujícími o ukrajinských událostech (do 17. července) jsou E-republika.cz a Radio VaticanaZ ukrajinských médií píše o tomto pochodu například server Strana.ua.

P. S. Srov. ukázku aktuálních informací o Ukrajině v českém mainstreamu.