Čtrnáctideník Kulturní noviny

31. číslo pondělí 1. 8. 2016

Téma Zahraničí

MUDr. Uzunoglu: „Turecký převrat ztroskotal, protože neměl ideologicky homogenní vedení.“

Sarkawt Samadî. Foto Yekta Uzunoglu

Po pěti měsících od našeho posledního rozhovoru v KN 9/2016 se náš redaktor opět sešel s nositelem ceny Františka Kriegela za zásluhy o lidská práva, doktorem Yektou Uzunoglu, členem kurdské menšiny v Turecku, který od roku 1973 žije v Praze. Ten od té doby přišel o své rodiště, historický Amed, jejž srovnala se zemí turecká armáda, třikrát navštívil kurdskou frontu proti Islámskému státu a jeho podporovatelům a také byl (i když zprostředkovaně) denním svědkem červencového armádního převratu v Turecku i věcí příštích…

V pátek 15. července proběhlo ve vašem rodném Turecku něco na způsob armádního převratu. Kdo tento převrat vyvolal? Co by se podle vás změnilo v tureckém Kurdistánu, kdyby převrat uspěl? Ze svých pramenů vím, že 15. červenec uskutečnila určitá sesku ... více »

Společnost a politika Zahraničí

Ukrajinský křížový pochod je velkým symbolem

předminulém vydání Kulturních novin jsme se stručně pozastavili nad mlčením našich (a většiny západních) médií o velkém křížovém pochodu pravoslavných věřících z východu i západu Ukrajiny do Kyjeva, kde měl být 27. července zakončen. V tuzemsku o něm referovala pouze některá alternativní média, především pak E-republika.cz, což je vzhledem k významu této události málo.

Než přikročím k rekapitulaci důležitých okolností, přikládám odkaz na rozsáhlou fotokroniku průvodu Kyjevem s průběžným komentářem reportéra internetového deníku Strana.ua , v níž si lze všimnout i některých zajímavých okolností (například pokusu p ... více »

Společnost a politika Domov

Kdo se v českém levicovém tisku zlobí na zrcadlo

Obrázek nebo fotografie#17740

O (ne)noblese, (ne)demokratičnosti, (ne)nestrannosti a (ne)úctě k názorům starších v některých českých levicových médiích.

Česká internetová periodika Britské listy a Deník Referendum opakovaně kritizují různá média za „politickou nekorektnost“ či za „šíření rasismu“. Samy se však podle proklamovaných standardů neřídí. Například když se přiklánějí k názoru, že za „katas ... více »

Dokument

Upozornění pro příjemce anoncí Kulturních novin

Dostali jsme několik zpráv od čtenářů, že jim přestaly chodit naše anonce. Může se to stát tím (například v poště Seznam.cz), že jako opakovaná hromadná pošta začnou naše zásilky padat do složky "Hromadné" (spamová pošta). Pokud vám tedy anonce n ... více »

Kultura a umění Domov

Obrázek z podivuhodného světa, kde lidé se nazývají ludé

Horňácké slavnosti. Ilustrační foto Jiří Plocek

Letošní Horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou byly opět svátkem regionální tradice, která má v tuzemsku ojedinělé postavení. Natolik ojedinělé a inspirativní, že se tam už po desetiletí sjíždějí lidé z celé republiky, aby zažili setkání se světem, který je v zjevném kontrastu k uspěchané okolní civilizaci. Ve festivalovém programu vynikl pořad Břetislava Rychlíka, jemuž věnujeme následující text.

Horňácko mám rád se vším všudy – tedy krajinu, přírodu, historii, svérázný lid i s jeho kulturou. A Horňácké slavnosti, to je pro mne vždy návštěva pramene se živou vodou, pramene, který vyvěrá z hlubin země, z historie, a to nejen jako ozvěna časů ... více »

Kultura a umění Kultura

Společenské fenomény v českém filmu – 3. část: Náboženství a církev 1990–2016

Čert Uriáš a anděl Petronel v televizní pohádce Anděl Páně

Nový seriál člena naší redakce, který si v něm všímá „ostře sledovaných témat“ v domácí kinematografii.

Televizní seriál scenáristy Otto Zelenky a režiséra Františka Filipa Přísahám a slibuji (1990) na motivy vzpomínek lékaře-spisovatele Oty Duba (1909–1987) na jeho první poválečná léta v pohraničí, které tehdy procházelo odsunem Němců, je dílo část ... více »

Poezie Kultura

Abendland

Foto Tomáš Koloc

Uveřejňujeme tři básnivé písňové texty Miroslava Černého z připravovaného alba Abendland, které má vyjít v letošním roce pod hlavičkou nakladatelství Perplex.

… tě jednou provždy promění poznamená na duši i v hlase radši volíš svobodu než to být spasen … tě jednou provždy odmění raději si sám zapálíš vlasy než bys nechal druhé stavět zátarasy … tě jednou provždy docení raději si sám zlomíš kosti n ... více »

Literární ukázka Domov

Počteníčko: Válka z roku 1866 v Čechách

Hugo Schüllinger: Prusové v Praze

Před sto padesáti lety, v létě 1866, byly po prohrané bitvě u Hradce Králové české země obsazeny pruskou armádou. Život v okupované Praze popisuje pamětník, doktor Servác Heller.

Pouliční život v Praze byl zase nad míru šumný. Hlavní město království českého podobalo se velikému otevřenému táboru. Vojska všeho druhu, zemská obrana, jízda, dělostřelectvo, polní pošta, zdravotní sbor a jiné přicházely a odcházely všemi směry a ... více »

Fejeton Ekonomika

Náš šťastný nový svět

Detail obrazu E. Russo, foto T. Koloc

Stručná příručka pro obyvatele Svobodného světa.

Nijak dávno, v zemi nijak zvlášť vzdálené, za jedním, nanejvýš dvěma moříčky a nádherným, nicméně nijak zvlášť vysokým pásem hor ležel režim. O tomto režimu se dalo říct opravdu mnoho věcí a mnoho dalších by mohlo být předmětem spekulací, nicméně je ... více »