Fejeton Ekonomika

Náš šťastný nový svět

Detail obrazu E. Russo, foto T. Koloc

Stručná příručka pro obyvatele Svobodného světa.

Nijak dávno, v zemi nijak zvlášť vzdálené, za jedním, nanejvýš dvěma moříčky a nádherným, nicméně nijak zvlášť vysokým pásem hor ležel režim. O tomto režimu se dalo říct opravdu mnoho věcí a mnoho dalších by mohlo být předmětem spekulací, nicméně jedna věc byla bez debat: režim nutil své poddané, aby byli šťastní.

Určité barvy, a zejména jedna, červená, se staly v určité dny povinné a každý byl zavázán vyjít ven a tyto barvy ukázat. Úsměvy byly též povinné. Lidé vycházeli do ulic, mávali vlajkami, ukazovali svá zdravá atletická těla, která byla schopná dosáhnout sto padesáti procent pracovní normy, a usmívali se tak zeširoka, jak jim to jejich obličejové svaly dovolovaly, aniž se přetrhly.

Titíž lidé byli často nuceni podepisovat dokumenty prokazující věrnost k místnímu nadřízenému orgánu a speciálně vybrané úřední osoby (často ne tak úřední, jak by bylo třeba) zajišťovaly, že pracující průběžně potvrzovali platnost dokumentů, které podepsali, ať už tomu tak chtěli nebo ne.

Společnost vyškolovala skupiny budoucích expertů v oblastech, které neměly nic společného s poptávkou tak zvaného trhu, a jednotlivci tak byli často nuceni pracovat v oborech, které neměly nic společného s jejich zaměřením.

Nepřipojení se k některým oficiálním sociálním nebo politickým spolkům mělo často za následek příkré snížení budoucích životních šancí. K dalším drobným nepříjemnostem patřilo zpívání legračních písní, nutné předplácení pohledu na svět, který příliš nezapadal do rámu skutečnosti, anebo pohotovou ukázku projevů víry, že systém dává smysl, kdykoli to bylo třeba.

V jak šťastném čase žijeme, když si uvědomíme, že toto není nic víc než zašlá vzpomínka. Naše skutečnost je překvapivě odlišná a radikálně lepší! Každý si může myslet a cítit, co chce, dokud na otázku: „Jak se máte?“ pevně odpoví: „Dobře!“ Samozřejmě že nejde o žádný závazek, ale pouze o dobré vychování. Takže Be a good sport! a Keep your chin up! Jsem rád, že vás vidím ve svěží bílé košili a modré kravatě. Modrá uvolňuje lidi a svědčí o vaší profesionalitě. Nyní svěží (snad nejlépe bělený) úsměv a potřesení rukou. Ó, jak pevný máte úchop! Musíte s tím ještě pracovat, ano? Jen mezi námi, muži, kteří nenavštěvují fitcentrum, nejsou nijak zvláštními muži a podle Men’s Health (to si rozhodně musíte předplatit, čtou to všichni) jsou náchylní k depresi. Doufám, že jste si už přečetl firemní úzus Social Media Policy, který jsme vám dali. Mějte samozřejmě vždy na paměti, že jste stále zaměstnancem Outsourced Business Solutions, a pokud byste na internetu sdílel nepřijatelné věci, mohlo by pro nás být obtížné se nadále těšit vaší přítomností v této firmě. (Takže, hele, kecej si, co chceš, ale jen dokud tě nikdo neslyší. Jolly good!)

A co že jste to říkal o svém oboru? Filologie? Nuže, dovolte mi zmínit, že marketing je skutečný (a jediný možný) obor. Hledáme nadšeného, flexibilního, na částečný úvazek, ale se stálou časovou dostupností pracujícího, který je výjimečný týmový hráč, jenž nejraději v samotě pracuje sám na sobě. Musí být k dispozici ve všední dny, o víkendech, povinných nočních přesčasech, s citem pro zákaznický servis a otevřený zájmově koncipovanému platu. Takže je vše na vás!

Co tomu říkáš, šampióne? Myslím, že se mezi nás hodíš! Samozřejmě pokud si oholíš knír a přendáš si pěšinku napravo. Věděl jsi, že obchodní zástupce s vousy vydělá průměrně o deset procent míň? Takže si pročti naše Firemní hodnoty, zapamatuj si Vyznání našeho poslání – firemní hymnu si nutně nemusíš pamatovat, ale kdybys chtěl, začíná to:

„Od zítřka dále budu smět
stavět náš šťastný nový svět…“

Z angličtiny přeložil Tomáš Koloc.

Poznámka: Překladatel po určitou dobu přemýšlel, zda slovo „FLEXIBLILNÍ“, které se mu podařilo vytvořit díky freudovskému překlepu, má v textu ponechat, protože podle něho daleko přesněji nežli originál vyjadřuje charakter svého významu. Nakonec je však odstranil…