Kultura a umění Kultura

Hrubešovy obrazy z bývalého ghetta

Josef Hrubeš: Chalupův dvorek, olej na sololitu, 2010. Foto: Jan Dočekal Josef Hrubeš: Tiché náměstí, olej na plátně, 2015. Foto: Jan Dočekal

 

Výstavu obrazů Josefa Hrubeše s tematikou třebíčského Zámostí, bývalého židovského ghetta, připravilo v rámci festivalu židovské kultury Šamajim Městské kulturní středisko Třebíč v Zadní synagoze. Výstava má autorský název Město s tajemně tlukoucím srdcem.

Malíř Josef Hrubeš je s bývalým třebíčským ghettem těsně spjat. Před sedmdesáti lety se zde narodil v křesťanské rodině, stále žije v rodném domě. Je autodidakt. Vyučil se soustružníkem, vystřídal několik profesí černého řemesla (brusič, vrtař, mechanik), byl dělníkem u geologického průzkumu, později propagačním výtvarníkem. V šedesátých letech byl realistickým krajinářem, v následujících dvou desetiletích se věnoval především imaginativní malbě v technice tzv. dekalku (dekalky používali nejdříve surrealisté při vytváření abstraktních otisků barevných skvrn z přeloženého papíru). Na začátku devadesátých let se vrátil k realistické malbě. Námětově čerpá z míst, jež jsou mu nejbližší, z důvěrně poznaného bývalého židovského ghetta. Jsou to olejomalby komorních formátů se zřetelem ke srozumitelnosti, tedy přímo vstřícné k vnímateli. Za prvoplánovými sděleními však nezřídka jsou náznaková vyjádření, odkazující k tušeným souvislostem. Rozsvícená uliční osvětlení, romantizující světla nároží a svítící okna starých domů v době podvečera tiše naznačují nepřímo patrnou přítomnost lidských bytostí.

Aktuálně vystavené dvě desítky malířských připomenutí fragmentů z bývalého židovského města jsou další, od roku 1997 již jednadvacátou Hrubešovou autorskou kolekcí. I když doposavad nevystavoval v cizině, jsou jeho obrazy v mnohočetnosti rozptýlené po blízkém i vzdáleném světě, odkud do současného Zámostí, památky UNESCO, přijíždějí návštěvníci, na něž působí jeho vzácně v celistvosti uchráněné prostředí.

Josef Hrubeš, Město s tajemně tlukoucím srdcem, obrazy, Zadní synagoga, Subakova 1/44, Třebíč. Výstava je přístupná do 28. srpna, otevřena denně od 9. do 18. hodiny.