Komentář Domov

Brněnské referendum o nádraží v centru – velká příležitost

V termínu podzimních voleb 7. a 8. října se v Brně současně koná referendum o budoucí poloze vlakového nádraží. Je to historická událost i v kontextu celé republiky. Výkon občanské iniciativy, které se přes obstrukce bývalého vedení města podařilo konání referenda dosáhnout, si zaslouží obdiv. Současně nejde jen o aktivistický čin, nýbrž i o otevření celé problematiky širokému odbornému posouzení, které vyznívá také ve prospěch modernizace nádraží v centru.

Otázka modernizace a případného odsunu brněnského vlakového nádraží z centra je ve vzduchu již skoro sto let. Zpočátku měl zamýšlený odsun i jakési opodstatnění vzhledem k zátěži, kterou tehdejší vlaková doprava znamenala pro životní prostředí centra. Doba i technologie se však změnily a dnes stojíme před komplexním problémem. Zdánlivě jednoduché a elegantní řešení s odsunem, které se vynořilo po sametové revoluci, se nakonec ukázalo být spojené s aktivitami nastupující generace politických podnikatelů (především z ODS), kteří si budování kapitalismu představovali po svém: Jako rozparcelování do té doby státního majetku a vytvoření startovní plochy pro svůj další byznys.

Tím nechci rozhodně říct, že odsunutá varianta je nesmyslná. Ona každá z oboru variant má svá pro a proti, ale je to natolik velká a komplikovaná záležitost, že ji nelze rozhodnout bez důkladné analýzy všech aspektů – technických, urbanistických i sociálních. A hlas občanů, kteří budou nové zařízení užívat, by též neměl být opomenut. Účelovost odsunové varianty („u řeky“) se však začala ve veřejné diskusi ukazovat na demagogických tvrzeních o tom, že zastánci zachování nádraží v centru jsou jenom občanští aktivisté, kteří nemají odborný fundament pro relevantní vyhodnocení situace. Argument „nechme věc odborníkům“ se nakonec obrátil proti zastáncům odsunu, protože mnoho význačných odborníků se nakonec vyslovilo PRO zachování nádraží v centru (viz o tom zde) .

Modernizace v centru jako šance

Možnost modernizace nádraží v centru se ukázala také jako velká šance posunout pojetí celého městského centra kupředu jako kompaktního multifunkčního celku – tak aby sloužilo občanům a co nejméně je nutilo se pořád někam přesouvat. Takto podobně řeší otázku nádraží i mnohá evropská města. Přes různé obstrukce bývalého vedení města (koalice ODS a ČSSD) se nakonec podařilo dosáhnout toho, že se bude konat referendum, které může město zavázat, aby uskutečnilo variantu v centru a zahájilo modernizaci podle transparentních pravidel.

Je to velký úspěch občanů, byť mnozí se k jejich snahám stavěli skepticky, protože obecně je nedůvěra k politice a různým iniciativám u nás značná. Ukazuje se však, že dlouhodobé úsilí a snaha o maximální otevřenost ruku v ruce s důkladným odborným posouzením mají smysl a bylo by škoda, kdyby vyzněly naprázdno.

Referendum: věc občanská

Komu záleží na moderním a komplexním řešení brněnského centra, měl by k referendu jít. Politici navázaní na dříve vládnoucí ODS se snaží různými prostředky zmást veřejnost. Například Robert Kotzian napsal text do zpravodaje Městské části Brno – Řečkovice s názvem Referendum je past, přičemž povážlivé na tom je, že ve zpravodaji placeném z obecních peněz nebyl publikován v rámci vyváženosti žádný protinázor.

Každý si ovšem o této věci může udělat obrázek sám, pokud věnuje čas pátrání na internetu. Existuje celá řada webových stránek s podklady pro studium, některé však vyžadují značnou odbornost. Dosti jasných důvodů „pro účast“, které jsou ve shodě se závěry odborníků (odkazy jsou uvedeny), lze nalézt zde.

Historii úvah o modernizaci nádraží popsal pěkně už dříve architekt Josef Myslivec, sám zkušený vedoucí pracovník mnoha velkých brněnských stavebních realizací. Je to zajímavé čtení – viz zde

Modernizace nádraží v centru je bezesporu obtížný úkol, ale zároveň i obrovská šance pro moderní město. O historii iniciativy pro konání referenda a dalších zajímavých souvislostech se lze dočíst také na Wikipedii.

Viz také fejetonisticky laděný text Nadi Johanisové Nevděční kocourkovští občané v tomto čísle Kulturních novin, inspirovaný snahami vedení městské části Brno – Ořešín odradit občany od účasti na referendu.