Poezie Kultura

Dáma v myšlenkách

Foto Tomáš Koloc

Krátká báseň v próze z pera mexického autora Juana Josého Arreoly, který v ní už v roce 1962 popsal pocity části staromládenecké „generace singles“ jednadvacátého století.

Ta ti vyhovuje – dáma v myšlenkách. Není třeba žádat o souhlas či dvořit se. Stačí občasné pozorné a zanícené rozjímání.

Vezmi nějakou stejnorodou a oslňující látku, jakoukoli ženu (nejraději mladou a krásnou) a umísti ji ve své hlavě. Neposlouchej, co říká. V každém případě překládej ševel jejích úst do nějakého jazyka kabaly, kde pošetilost a nesmysl nechť odpovídají hudbě sfér.

Jestliže se ti za ostrých hodin tvého samotářského odpočívání bude zdát nepostradatelná spolupráce její osoby, nevzdávej se předem. Naléhavá vzpomínka na ni tě přívětivě vezme za ruku a zavede do jednoho z těch dětských zákoutí, kde tě se čtveráckým úsměvem očekává její vlídný, roztřesený přízrak.  

Z výboru Sluneční hodiny: Sto let mexické poezie. Přeložil Miroslav Uličný. Práce, Praha 1988.

Juan José Arreola Zúñiga (1918–2001) byl mexický literát baskického původu, který do mexické literatury uvedl formu krátkého poetického příběhu, nebo – chcete-li – básně v próze. Pracoval jako novinář a vysokoškolský učitel a spolupracoval též s filmem. V českém překladu v roce 1974 vyšel výbor z jeho díla Bájení.