Společnost a politika Média

Kulturní noviny před schůzí aneb stručná bilance 2016

Obrázek nebo fotografie#18255

První družstevní médium v české historii má za sebou další rok existence, a to již sedmý. Na počátku stálo nadšení a idealismus zakládajících členů, dnes stavíme na realismu a postupném budování čtenářské a autorské komunity. Naše existence je již plně odvozena od čtenářů – díky za dosavadní podporu! A neustávejte, prosím.

Krátká rekapitulace historie Kulturních novin

1. Přípravná fáze: podzim 2009 – červen 2011

V době od zakládající schůze dne 10. října 2009 do června 2011 jsme vydali tři tištěná ukázková čísla a snažili se rozšiřovat a konsolidovat členstvo, abychom vytvořili kapitálový základ pro další postup. Byli jsme inspirováni německým mediálním družstvem taz. Ukázalo se, že české prostředí je jiné než německé: obecně výrazně skeptičtější k iniciativám tohoto typu. Ale i přesto jsme jakýsi družstevní fundament vytvořili.

Celkový počet členů se během roku 2011 ustálil zhruba na šedesátce, postupně se k nám pak přidávali i další jednotlivci. Jsme otevřeným útvarem a stále vítáme každého, kdo nás chce podpořit a případně i spolupracovat na tvorbě našeho média. I v roce 2016 jsme přivítali posilu.

2. Vydávání tištěných novin: červen 2011 – červen 2012

Tiskovina byla naším prvotním záměrem (nevzdali jsme se jej doposud). Podařilo se nám vydat jeden ročník tištěných KN (obtýdeník), ale z ekonomických důvodů jsme museli přejít k internetovému týdennímu vydání.

3. Vydávání internetového týdeníku: červenec 2012 – dosud

V době vyčerpání vlastních finančních prostředků přišla pro nás zásadní pomoc od spřáteleného německého mediálního družstva taz, která nám umožnila konsolidovat redakční provoz v minimalistickém režimu a tím začít budovat tradici internetových Kulturních novin. Od prvních několika set jedinečných uživatelů za měsíc jsme se dostali k zatím historickému nejvyššímu počtu 5 363 v průběhu letošního srpna.

Naši čtenáři nás také začali průběžně finančně podporovat, takže se, doufejme, blížíme k vyrovnanému rozpočtu. V roce 2013 nám poslali zhruba 20 tisíc korun, v roce 2014 přibližně 40 tisíc a v roce 2015 už téměř 100 tisíc. Od letoška ale již nemůžeme počítat s finanční rezervou z daru taz, která nám pomáhala kompenzovat každoroční ztrátu.

Stručná finanční rozvaha: KN jsou dnes plně závislé na svých čtenářích

Aby noviny mohly vycházet pravidelně, snažíme se alespoň symbolicky odměňovat technickou redakci (editorské práce, korektury), protože při týdenním provozu je to prostě nutné. Pro letošní rok je stanoven minimální rozpočet 102 tisíc korun, k jehož naplnění nám schází ještě 22 tisíc korun. Prosíme, přispějte nám, jestli můžete.

Samostatnou položkou je projekt Redaktor, jímž jsme chtěli podpořit systematickou práci jednoho redaktora ve druhé polovině roku 2016. V dubnu jsme spustili kampaň s cílem získat do konce června sumu 59 400 Kč, která by odpovídala půlroční minimální mzdě. Této částky jsme nakonec dosáhli a je pro nás neobyčejně povzbudivým znamením, že naše čtenářská komunita je schopna takové cílené podpory. Děkujeme mnohokrát!

Pozitivní i smutné chvíle roku 2016

Pozitivní zprávou letos určitě bylo, že se nám podařilo vydat speciální tištěné číslo s vybranými texty esejistického typu z roku 2015. Náš sen – tištěné Kulturní noviny – tedy pořád žije!

Během podzimu 2016 se chystáme vydat další tištěné pokračování, takže se opět máte na co těšit. Tentokrát bude zaměřeno více na literaturu a výtvarné umění a doufáme, že pro mnohé z vás bude vítaným a zajímavým dárkem pod stromeček.

Nevyhnuly se nám však ani smutné události. Opustili nás dva zakládající členové: evangelický duchovní Jan Šimsa, v požehnaném věku, a filosof Jaroslav Hroch, náhle a překvapivě. Jejich osobnost připomínají níže uvedené nekrology:

Mediální prostor jako svébytný dokument doby

Kulturní noviny jsou mediálním prostorem, který dává značný prostor alternativním pohledům na ekonomiku, životní styl, politiku i kulturu, a to pro jejich inspirativnost a zrcadlení slabin běžného nepříliš reflektujícího či zjednodušeně komerčního vidění světa. I proto pořádáme 23. října od 14:30 po naší členské schůzi v půdním prostoru Místogalerie (Kounicova 23, Brno) přednášku Jana Knetla, která se zaměří na principy soběstačnosti a jejich uplatňování v praxi (viz pozvánka v sekci Aktuálně) a na niž jste všichni srdečně zváni.

Již sedmým rokem pravidelnou prací postupně vytváříme originální on-line databázi výjimečných textů, a to nezávisle na jakýchkoliv komerčních a politických trendech či ideologiích. Je to společné dílo všech – autorů, redaktorů i čtenářů, kteří nás podporují. Je to dokument doby, který se neztratí. Všem aktérům za jejich podíl na něm patří poděkování.