Čtrnáctideník Kulturní noviny

47. číslo pondělí 21. 11. 2016

Téma Politika

Primárky francouzských republikánů: Dopadnou prezidentské volby jako v USA?

Obrázek nebo fotografie#18587

Proč jsou aktuální volby ve Francii tak důležité? Kandidát vzešlý z těchto voleb bude mít velkou šanci využít vhodné politické konstelace spočívající v úplném rozpadu levicového spektra a stát se příštím francouzským prezidentem.

Tento víkend probíhá první kolo primárních voleb francouzských republikánů. Tomuto tématu se bohužel česká média příliš nevěnovala. Přitom jsou minimálně dva důvody, proč tyto volby sledovat: kromě tématu politického jde i o ideální námět k úvaze o ... více »

Komentář Politika

Svátek lidí akce

Foto Tomáš Koloc

Naše společnost je polarizována a pracujeme pilně na další polarizaci. Projevy politiků stejně jako dalších veřejně činných osobností jsou neseny v duchu mentorování a vymezování se proti těm, kteří mají jiné vnímání situace. 17. listopad je důležitý svátek, ale jeho poselství není zdaleka naplněno. Pravá demokracie nemůže fungovat bez vzájemné úcty.

Svátek 17. listopadu ve svém významu Dne boje za svobodu a demokracii (nikoli jako původní Mezinárodní den studentstva, ten se poněkud vytratil) je velkou částí společnosti uznáván jako důležitý symbol významné společenské změny. Lidé se scházejí ke ... více »

Společnost a politika Politika,Ekonomika

Pozlátkový svět odchází – a zvolení Trumpa to do značné míry zosobňuje (dokončení)

Foto Tomáš Koloc

Druhá část rozhovoru redaktora Kulturních novin s ekonomkou Ilonou Švihlíkovou (jehož první část najdete zde) o EET, Andreji Babišovi, (a)sociálnosti systémů Ruska a Číny, osobnostech levice a osobnostech vůbec.

Dnešní polistopadová doba, která si zakládá na dvou hlavních výdobytcích své revoluce: svobodě slova a podnikání, je však oba zároveň postupně ničí. Jen za minulý týden jsem se dozvěděl o dvou případech soukromých provozoven, jejichž práci jsem využ ... více »

Společnost a politika Politika

Sláva národů. Úvod do apokalyptické etnologie (3. část)

Foto Tomáš Koloc

Esej, který pohlíží na etnologii skrze řecké termíny poslední biblické knihy.

Každý patříme do nějakého „národa“ tělesného, kulturního, jazykového a duchovního, a ve vzájemném spolupůsobení s těmito „národy“ se naše osobnost utváří a roste. Viděli jsme, že na každé z těchto čtyř úrovní je vztah mezi naší osobností a společens ... více »

Společnost a politika Politika

O co šlo Táně Fischerové?

Nový dokument přibližuje její prezidentskou kampaň v roce 2013. Otevírá nám zákulisí a motivační ideje této ojedinělé spontánní občanské akce. Zprostředkovává též inspirující poselství pro budoucnost.

Když jsme 12. října 2013 pořádali s Kulturními novinami konferenci s názvem Družstva, komunity, síťování, soustředili jsme se na mechanismy, jimiž si občané zajišťují své politické, sociální a ekonomické zájmy a potřeby, nezávisle na státu a velkých ... více »

Kultura a umění Kultura

Myšlenky z ústraní: O dialogu

Foto archiv Dědictví Jakuba Demla

Jako ranní epištoly posílá svým přátelům známý brněnský básník, publicista a nakladatel rozličné osobně laděné úvahy na časová i nadčasová témata. S jeho svolením je zprostředkováváme i našim čtenářům, neboť obsah i forma těchto úvah překračuje původně zamýšlené určení.

„… dialog nekončí ani tehdy, když jsme přestali naslouchat.“ – Peter Orner nikdy jsem nepřeceňoval diskusi a moc nadějí jsem do ní nevkládal, v životě se mi taky mnohokrát ukázalo, že jsem nějakou i třeba velmi milovanou osobu chtěl o něčem „přesvěd ... více »

Poezie Dokumenty

To jsou zbytečné verše

Foto Tomáš Koloc

Pár přesně mířených slov, jimiž Egon Bondy před lety charakterizoval režimy na území Zemí koruny české (a možná i celého světa), které stojí na přirozenosti plytkosti a pasivity většiny.

  Elita u nás od všech věků jak učíme se z historie společnou vždycky maže deku vzájemným ručením se kryje a vzájemně si ruce myje ze zločinů co lpějí na ní a vždycky plna pohrdání na ostatní hovada shlíží z výšky své se jim nepřiblíží neb od toho j ... více »

Literární ukázka Dokumenty

Počteníčko: Dva mýty Václava Havla

Obrázek nebo fotografie#18589

Úryvek z dopisu Bohumila Hrabala jeho americké přítelkyni „Dubence“ popisuje atmosféru konce roku 1989.

Pátek 15., sobota 16. prosince 1989, v Kersku… Milá Dubenko, a zase jsem vyjel z Prahy-Florence do Kerska, vezu kočenkám mlíčko a maso, je jedenáct stupňů, takové klamné předjaří, a tak jak míjím periferie, jdou mi vstříc plakáty a ve zrychlení dívá ... více »

Fejeton Domov

Duše

Foto Tomáš Koloc

Dětský fejeton k jednomu výročí, dedikovaný Ludvíku Aškenazymu.

Tentokrát jsem kromě své šestileté sousedky Klárky, o které jsem už napsal fejetony  Interview  a Ostrov,  vyzvedával ze školy i jejího staršího bratra Martínka. Martínek, který má tři mladší sourozence a je zvyklý přebírat rodičovskou úlohu, mi při ... více »