Společnost a politika Politika

O co šlo Táně Fischerové?

Nový dokument přibližuje její prezidentskou kampaň v roce 2013. Otevírá nám zákulisí a motivační ideje této ojedinělé spontánní občanské akce. Zprostředkovává též inspirující poselství pro budoucnost.

Když jsme 12. října 2013 pořádali s Kulturními novinami konferenci s názvem Družstva, komunity, síťování, soustředili jsme se na mechanismy, jimiž si občané zajišťují své politické, sociální a ekonomické zájmy a potřeby, nezávisle na státu a velkých korporacích.

Jednou z nejviditelnějších občanských iniciativ byla tehdy prezidentská kampaň Táni Fischerové, jejíž aktérka byla také jednou z přednášejících na naší konferenci. Její kampaň, běžící po celé republice spontánním úsilím tisíců lidí a v podstatě bez prostředků, to bylo skutečné ZJEVENÍ a důkaz, že když se spojí čistota myšlení a konání, může jejich nositel ve společnosti významně zarezonovat. Je to velká naděje pro budoucnost, abychom nepropadali skepsi, že „oni si to nakonec stejně rozdělí mezi sebou“. Nerozdělí!

Je třeba však být realistický: Kultivace společnosti je během na dlouhou trať a vyžaduje dlouhodobé úsilí. Je nutné též soustavně pracovat na její reflexi. Nový dokument „Záměrně proti proudu“ se o to pokouší. Z tiskové zprávy tvůrců cituju:

„Snahou je přiblížit zákulisí prezidentské volby, s odstupem času se formou komentáře podívat na příběh kampaně a zároveň se zamyslet nad budoucností. Prvotním přáním paní Fischerové přitom bylo dělat kampaň zcela jinak a záměrně proti proudu.“

Věříme, že dokument kromě poděkování všem podporovatelům zanechá určitou jemnou stopu a inspiraci pro budoucnost, že síla hlasu jednotlivce může být obrovská, když je vedena svobodnou volbou a ne rozhodnutím na základě peněz, mediální masáže, billboardů a jiných manipulací. 

Film naleznete zde.