Poezie Dokumenty

To jsou zbytečné verše

Foto Tomáš Koloc

Pár přesně mířených slov, jimiž Egon Bondy před lety charakterizoval režimy na území Zemí koruny české (a možná i celého světa), které stojí na přirozenosti plytkosti a pasivity většiny.

 

Elita u nás od všech věků

jak učíme se z historie

společnou vždycky maže deku

vzájemným ručením se kryje

a vzájemně si ruce myje

ze zločinů co lpějí na ní

a vždycky plna pohrdání

na ostatní hovada shlíží

z výšky své se jim nepřiblíží

neb od toho je elita

v „médiích“ pěkně ulita

se svojí krásou netopýří

Říká se že se přec má věřit

v něco – alespoň ve fetiš

v něco podle čehož lze měřit

zdali jsme spáse dál či blíž

že se pak lehko snáší kříž –

totéž se říká o naději

Bloch Moltmann epigoni pějí

jak je to nutné velice

pro všechny nahé opice

a jak vznešeně pozvedává

se nadějí i každá kráva

ba dokonce i jepice

 

Stejně tak dobře ovšem ví se

jak velkou člověk vlohu má

radostně oblbovati se

do úplného pitoma

jen když to poskytne aroma

klidu v sebespokojenosti

a jak s bravurní nadzručností

najde si vždy širokou bránu

již domnívá se jíti v Pánu

dokonalý a spravedlivý

příkladnosti konaje divy

pod duchnou nepocítě hranu

 

Podpeřinová existence

u víře naději a hňupství

ve věčné plence po kojence

je ovšem uříznutí mužství

a kupodivu Pánbůh just ví

že je to podvod na němž shodli

jsme se jen k uctívání modly

ať se jí říká Kristus Krišna

Mohamed Tóra nebo Mišna

či revoluční budoucnost

Pánbůh má kupodivu dost

schopností poznat kde jen pyšná

podpeřinová lenost kváká

a já vím že ji těžce snáší

Der Geist der Trägheit jenž nás láká

a tak hoví nátuře naší

toť vlastně jediné co straší

na tomhle světě pod nebem

a stejně přesvědčený jsem

že lepší každá aktivita

i ta která by byla bita

než taká víra s nadějí

jež se jen schovat hledějí

ta panděra lacino sytá

 

Z knihy Egona Bondyho To jsou zbytečné verše (Maťa, Praha 2002).

Ernst Bloch (1885–1977) a Jürgen Moltmann (1926) byli filosof a teolog, kteří formulovali filosofii a teologii naděje v lepší budoucnost lidské přirozenosti a života.