Čtrnáctideník Kulturní noviny

51. číslo pondělí 19. 12. 2016

Téma Domov

Dva týdny pod vánočním stromkem

Foto Tomáš Koloc

Reportáž z míst, kde se počíná vaše vánoční pohoda.

Vypadá to, že jsem si spletl adresu. Stojím uprostřed dvora před zdemolovaným biskupským zámkem a na papírku kontroluju adresu jedné z největších republikových firem obchodujících s vánočními stromky. Žádný sklad ozdobných dřevin tu ale nevidím. Dvů ... více »

Společnost a politika Média

Deset nejčtenějších článků roku 2016

Foto Wikimedia Commons

Bilanční žebříček, který nakonec obsahuje jedenáct položek – deset textů z letošního roku, mezi něž se vklínil jeden text z loňska. Výčet je zrcadlem rezonujících témat uplynulého roku.

Jako každý rok stručně bilancujeme. V hrubých číslech lze říct, že v období od 1. ledna  do 17. prosince si naše stránky otevřelo téměř 45 000 uživatelů (tímto číslem se označují připojené jednotlivé počítače, takže reálných uživatelů, kteří mohou v ... více »

Společnost a politika Věda

Oceán energie, komplexita a vzestup vědomí (aneb kvantová transcendence)

Foto Tomáš Koloc

Transcendentní skutečnosti (tj. takové, které přesahují náš běžný intelekt) se s vývojem moderní vědy stávají stále důležitějšími. Moderní věda před nás totiž staví jeden kategorický požadavek, o němž se vůbec nemluví. Chceme-li si zjednat hlubší porozumění, musíme rozvinout vyšší typ vědomí, než je ten, který užíváme nyní.

Velmi dobrým příměrem (ale jen příměrem) toho, co nás přesahuje, je široširý oceán a vlny, které se na něm tvoří. Každá vlna, která vznikne na vodní hladině, představuje nějakou konkrétní existenci (například bytost a podobně). Kdybychom byli vlnami ... více »

Kultura a umění Věda

K čtyřem letošním zápasům aneb Pustina a Kosmo postupují do superligy

Foto Tomáš Koloc

Autorovo shrnutí roku 2016 v podobě reflexe čtyř českých audiovizuálních děl, která byla během něj premiérována: filmů Jak básníci čekají na zázrak a Instalatér z Tuchlovic a seriálů Pustina a Kosmo.

V únoru tohoto roku jsem v posledním dílu svého eseje Stříbrný vítr a Řeka , který shrnoval pozdější šrámkovské inspirace v české literatuře, filmu, divadle a televizi, vyjádřil zvědavost nad tím, co bude obsahem posledního, šestého dílu jedné z ne ... více »

Kultura a umění Věda

Prastaré trasy starých stezek spojující dnešní území České republiky s okolními zeměmi

Obrázek nebo fotografie#18826

V minulosti – i mnohatisícileté – byly pro průchod člověka krajinou nejdůležitější staré stezky. Jejich síť je nejen historickým faktem, ale má i hlubší vypovídací hodnotu o kultuře obyvatel a dějinné dynamice v určitém regionu s dosahem až do naší současnosti. Následující článek publikujeme v souvislosti s připravovaným druhým vydáním atlasu starých stezek – více informací na konci textu.

I když  nemůžeme stanovit stáří dávných stezek pronikajících z různých okolních zemí na současné území České republiky, jedno je jisté: Lidské stopy, byť dávno nespatřitelné, o něž se zde jedná, byly původně prošlapány nejméně v době lovců mamutů, t ... více »

Dokument Média

Kulturní noviny: Malé šéfredaktorovo ohlédnutí a poděkování

Obrázek nebo fotografie#18854

V letošním roce prošly Kulturní noviny několika novými situacemi, jimiž se posunuly do další etapy své existence. Nebylo by to možné bez podpory našich čtenářů a sympatizantů. Děkujeme!

Pokusím se ve stručnosti zrekapitulovat podstatné děje roku 2016, v němž jsme stejně jako předchozí léta vycházeli v pravidelném týdenním rytmu. Dvakrát jsme vydali tištěný speciál s výběry článků z internetového vydání. Tím jsme se po delší době p ... více »

Kultura a umění Domov

Klárčina hádanka

Obrázek nebo fotografie#18853

Dostal jsem nedávno k vyřešení hádanku, kterou si vymyslela malá výtvarnice Klárka, pro niž  jsme před dvěma týdny sháněli podporu. Nakreslila obrázek, do něhož vtělila číslice od jedné do devíti. Najdete je? – Informaci o výsledku naší malé kampaně naleznete níže.

Před dvěma týdny  jsme vyhlásili kampaň na podporu malého výtvarně nadaného děvčátka, jehož maminka, samoživitelka, nemá dostatek prostředků, aby mohla podpořit jeho rozvoj a dceru od ledna poslat na roční výtvarný kurz. Než se pustíte do řešení Klá ... více »

Poezie Kultura

Piotr Kitrasiewicz

Foto Tomáš Koloc

Ukázky z tvorby současného polského básníka.

Svedl jste mne Milosti Květnatými slovy Jste mne vyhnal od prahu Jenž jsem nesměla překročit Promíjím Vám všechno Smrt mého otce Bratra Pošlapané květy vzpomínek Zlomenou větev vrby A klášter ach klášter Do něhož jsem nevstoupila   Přiblíži ... více »

Literární ukázka Osobnosti

Počteníčko: Silvestr Jaroslava Haška

Foto Martin Karlíček

V prosinci roku 1921 odjel zakladatel Revoluční scény Emil Artur Longen s manželkou Xenou do Lipnice nad Sázavou za Jaroslavem Haškem. V Invaldově hostinci psali Longen s Haškem (pokud zrovna byli alespoň relativně střízliví) hru Ministr a jeho dítě, s níž však narazili jak u tehdejší cenzury, tak při snaze obohatit lipnický kulturní život.

Jako na zavolanou vyhledali nás členové výboru spolku lipnických ochotníků. Jednatel nám vyložil, že přichází s prosbou, abychom pomohli při silvestrovském programu. Hašek přivítal nadšeně tuto žádost. „Samo sebou se rozumí, že vám ve všem pomůžeme, ... více »

Fejeton Domov

Silvestrovské spomínanie

Foto Tomáš Koloc

Ako sme netrpeli aj trpeli.

Aj manželky spisovateľov majú svoje literárne osudy. Najmä ak im osud vezme partnera privčas. Pani Hedviga Jašíková, manželka klasika lyrizovanej prózy Rudolfa Jašíka (1919–1960) sa stala na Slovensku za čias socializmu takým malým talizmanom. Taká ... více »

Poezie Kultura

Reflexe štědrovečerní

Foto Tomáš Koloc

Báseň Augustina Eugena Mužíka o narození Spasitele.

Dí srdce lidská dnes, že v Betlémě se rodíš, žes přišel k otrokům a že je vysvobodíš. Ta srdce ubohá! Mrou, ještě doufajíce, a mlčky strádají přes celé svoje žití, a v dýmech požárů zář východu mní zříti a v studu skrývají své bledé, mrtvé líce ... více »

Fejeton Domov

Starý zákon pro šťastný nový rok

Foto Tomáš Koloc

Židovská anekdota z mého života.

Skoro každý den k nám do kavárny chodí rabín a jeho židovský přítel. Sednou si k velkému stolu, rozmlouvají hebrejsky, vybalují z papíru nové knihy, listují jimi pozpátku a do toho všeho hrají dlouhé hodiny vrhcáby. Vždy k nim přijdu a povzdychnu si ... více »