Čtrnáctideník Kulturní noviny

6. číslo pondělí 8. 2. 2016

Téma Domov

Jan Palach a Všetaty

Obraz Palachova otce v přízemí hrdinova zdemolovaného domu (2011). Foto autor

Zpráva sestavená člověkem, který vyrostl ve stejné obci a mezi týmiž lidmi jako upálený a prožil zde i tzv. Palachův týden 1989...

Před několika dny tomu bylo 47 let, co zemřel Jan Palach. Vyrostl jsem v jeho vesnici a lidi kolem něj jsem dobře znal. Když mi bylo přes rok (na přelomu let 1978 a 1979), našel si můj otec práci s bytem ve Všetatech u Mělníka, kde jsme potom bydlel ... více »

Komentář Domov,Politika,Ekonomika

Polámaná demokracie

Obrázek nebo fotografie#16239

Meditace nad tuzemskými i mezinárodními chorobami Churchillova „nejlepšího ze všech špatných systémů vlády“.

Můžeme říci, že společenský systém, v němž žijeme, je v pořádku, a to, co potřebuje, je občasné jemné „poštelování“ formou zákonů, které upraví jeho některé parametry podle vyvíjející se situace či případně aby se dalo voličstvu najevo, že něco dělá ... více »

Dokument

Podpora KN v roce 2016 a náš dárek

Jak jsme avizovali již dříve, Kulturní noviny připravují pro své příznivce dárek. Z úrody roku 2015 vybíráme texty pro tištěný speciál. Zašleme jej těm, kteří na základě naší výzvy přispěli na náš provoz v roce 2016. Prosíme ty, kteří přispěli a opomněli připsat svou úplnou poštovní adresu do poznámky k platbě, aby nám ji poslali e-mailem na adresu druzstvo@kulturni-noviny.cz. - Děkujeme!

Milí čtenáři, díky vám mohlo vedení našeho družstva počátkem ledna rozhodnout o pokračování provozu Kulturních novin na první pololetí. Nemáme sice ještě zcela podepřen celý rozpočet vydání, avšak prognóza je příznivá, a pokud neustanete s průběžnou ... více »

Poezie Kultura

Při pozorování květu v prvních dnech února 1796

Foto Itsiko, Deviantart

Dvě stě dvacet let stará báseň Samuela Taylora Coleridge.

Při pozorování květu v prvních dnech února 1796 Ty sladký květe! s bázní vyhlédáš z rudého kmenu (nebo, podivno! ten chmurný, drsný, zimomřivý měsíc dech vánku vydlužil si a zří k tobě pln touhy modrým okem!) Chudý květe! Toť nevěrného času lichocen ... více »

Literární ukázka Kultura

Redaktor Whedon

Foto Ralf Roletschek, Wikimedia Commons

V první čtvrtině 20.století zaznamenala sbírka básnických charakteristik ve formě epitafů Spoonriverská anthologie neobyčejný ohlas. Realistický, citlivý i satirický obraz povah obyvatel malého amerického města promlouval ke svým čtenářům s neobyčejnou intenzitou. I po sto letech se ukazuje, jak nadčasově jsou mnohé Mastersovy podobizny skicovány.

Být schopen vidět všechny strany každé otázky, stranit tam i tam, být vším a ničím dlouho, znetvořit pravdu, záměrně ji osedlat, využít všech citů a vášní lidského společenství pro nízké úmysly a záludné cíle, nosit masku jako řečtí herci – svých os ... více »

Fejeton Domov

Ortel

Obrázek nebo fotografie#16242

Úvaha o hlasu lidu a hlasu božím.

Vzpomínám si, jak v sedmdesátých letech brněnští recesisté díky své dokonale zorganizované akci způsobili, že v redakci časopisu Mladý svět (který tehdy byl – coby její zakladatel – pořadatelem soutěže Zlatý slavík) se sešlo nejvíc hlasovacích kupon ... více »