Poezie Kultura

Při pozorování květu v prvních dnech února 1796

Foto Itsiko, Deviantart

Dvě stě dvacet let stará báseň Samuela Taylora Coleridge.

Při pozorování květu v prvních dnech února 1796

Ty sladký květe! s bázní vyhlédáš

z rudého kmenu (nebo, podivno!

ten chmurný, drsný, zimomřivý měsíc

dech vánku vydlužil si a zří k tobě

pln touhy modrým okem!) Chudý květe!

Toť nevěrného času lichocení,

snad z skrýší severních a vzdálených

teď Sever prchá, od polů hřmí sem?

Ty smrti zasvěcený! Mám tě srovnat

snad s dívkou sladkou, která příliš záhy

v květ rozvila se, aby příliš brzy

se ztrávila svým vděkem předčasným?

Mám k bardu z Bristolu tě přirovnat,

ku květu, který sotva spřízněn zemi

z chudoby v bouři chmurné vypučel,

až zklamání a tíseň velkých křivd

jej zničila? Mám v bolném rozhorlení

tě srovnat s Polsky bědnou nadějí,

tou květinou, jež v zárodku již zdrána?

Ty sladký květe, s bohem buď, kéž tobě

los lepší vzplane, než já tušit mohu!

V zpěv tkaje tato chmurná srovnání

jsem svému já, jež hyne v muce vlastní,

svůj krutý učitel, je kdysi krad.

Dnes teplé vání slunného dne chvěje

mnou, ladíc duše slavné varhany

a mísí nejchmurnější myšlenky

s cítěním sladkým, jakby tvrdý zvuk

byl jemně hrán na něžných nástrojích.

 

On Observing a Blossom on the First of February 1796

Sweet flower! that peeping from thy russet stem

Unfoldest timidly, (for in strange sort

This dark, frieze-coated, hoarse, teeth-chattering month

Hath borrow’d Zephyr’s voice, and gazed upon thee

With blue voluptuous eye) alas, poor Flower!

These are but flatteries of the faithless year. 

Perchance, escaped its unknown polar cave,

Even now the keen North-East is on its way.

Flower that must perish! shall I liken thee

To some sweet girl of too too rapid growth

Nipp’d by consumption mid untimely charms?

Or to Bristowa’s bard, the wondrous boy!

An amaranth, which earth scarce seem’d to own,

Till disappointment came, and pelting wrong

Beat it to earth? or with indignant grief

Shall I compare thee to poor Poland’s hope,

Bright flower of hope killed in the opening bud?

Farewell, sweet blossom! better fate be thine

And mock my boding! Dim similitudes

Weaving in moral strains, I’ve stolen one hour

From anxious Self, Life’s cruel taskmaster!

And the warm wooings of this sunny day

Tremble along my frame and harmonize

The attempered organ, that even saddest thoughts

Mix with some sweet sensations, like harsh tunes

Played deftly on a soft-toned instrument.

 

Vysvětlivky:

Bard z Bristolu: Thomas Chatterton (narozen 1752 v Bristolu, zemřel 1770 v Londýně), pozoruhodný a současníky nepochopený básník, který spáchal sebevraždu v necelých osmnácti letech.

S Polsky bědnou nadějí: na jaře 1794 proběhlo neúspěšné povstání Tadeusze Kościuszka, v listopadu 1795 proběhlo třetí dělení Polska, které ukončilo existenci samostatného státu.

 

Samuel Taylor Coleridge (1772–1834), představitel anglické poezie v období romantismu, náležející do skupiny „jezerních básníků“, známý svými sympatiemi k dobovým revolučním hnutím a s komplikovaným osobním životem. Z jeho díla vynikají básnické skladby Píseň o starém námořníku a Kublajchán, vydal také historickou práci Literární životopisy. Báseň o únorovém květu vyšla v překladu Jaroslava Vrchlického v antologii Moderní básnici angličtí (J. R. Vilímek, Praha 1900).