Dokument Domov

Ekopublika: Uzávěrka prodloužena do 15. dubna!

Kulturní noviny – vydavatelské a mediální družstvo a Nadace Veronica ve spolupráci s Katedrou environmentálních studií FSS MU v Brně a Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání Brno vyhlašují 1. ročník

Ceny za environmentální publicistiku Ekopublika – článek roku 2016.

Smyslem ocenění je podpořit a zviditelnit tvorbu a publikování pro-environmentálně zaměřených textů v denním a týdenním tisku v České republice, ohodnotit jejich přínos pro environmentální osvětu široké veřejnosti a přitáhnout větší pozornost čtenářů k environmentální problematice popisované seriózními způsoby.

Cena se uděluje za text publikovaný v roce 2016 v českém jazyce, který pojednává o environmentálních tématech týkajících se ČR, Evropy nebo světa. O držiteli Ekopubliky rozhoduje odborná porota složená z environmentálně zaměřených členů akademické obce, renomovaných publicistů a pracovníků v environmentální výchově a osvětě.

Kulturní noviny a Nadace Veronica jsou vyhlašovateli a mediálními garanty Ekopubliky. Partnerství a role výše uvedených vyhlašovatelů a spoluorganizátorů je stvrzeno společně podepsanou dohodou o pořádání Ekopubliky. Administrátorem prvního ročníku Ekopubliky je Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno.

 

Pravidla Ekopubliky – Ceny za environmentální publicistiku

Přihláška

O udělení Ekopubliky rozhoduje porota na základě došlých návrhů od fyzických i právnických osob předložených v podobě přihlášky (viz informace na konci tohoto textu). Přílohou přihlášky musí být papírová nebo elektronická kopie (scan) nominovaného článku, ze které je zřejmé, kdy, kde a kým byl publikován.

Návrhy na ocenění se zasílají na adresu Kulturní noviny – vydavatelské a mediální družstvo, Dlouhé Hony 22, 621 00 Brno, nebo na e-mailovou adresu redakce@kulturni-noviny.cz.

Sledované období

K posouzení porotě mohou být přijaty pouze články publikované od 1. 1. do 31. 12. 2016. Prodloužená uzávěrka nominací na Ekopubliku je 15. 4. 2017.

Oficiální informací o ceně Ekopublika je tisková zpráva publikovaná na stránkách Kulturních novin (www.kulturni-noviny.cz) a předaná vyhlašovatelem České tiskové kanceláři (ČTK).

Posouzení návrhů a vyhlášení ceny

Porotu – jejíž složení bude zveřejněno po uzávěrce nominací – jmenuje šéfredaktor Kulturních novin podle návrhů spolupořadatelů Ekopubliky. Předsedu poroty volí její členové ze svých řad. Členem poroty nemůže být autor kteréhokoliv z nominovaných článků.

Autor/ka oceněného textu získává originální sošku (či jiné výtvarné dílo), popř. i finanční odměnu (v případě dvou a více vítězů bude příslušná částka rozdělena poměrně).

Vyhlášení výsledků Ekopubliky – Ceny za environmentální publicistiku se uskuteční v rámci festivalu Ekofilm na podzim roku 2017 za osobní účasti prezidenta Ekofilmu doc. Ladislava Mika.

 

Webové stránky Ekopubliky i s přihláškou lze nalézt na této adrese.