Literární ukázka Kultura

Počteníčko: Tajný deník Adriana Molea

Obrázek nebo fotografie#19554

Ukázka o tom, jak taky může dopadnout dobře míněná snaha seznámit pubertální školáky s obdivuhodnými výtvory mnoha lidských pokolení.

Středa, 16. září

Naše třída jede v pátek do Britského muzea. Budeme s Pandorou sedět v autobuse vedle sebe. Vezme z domova nějaké noviny, abysme měli trochu soukromí.

Čtvrtek, 17. září

Slečna učitelka Fossingtonová-Goreová nám vykládala o Britském muzeu. Řekla, že je to „pokladnice obdivuhodných výtvorů mnoha lidských pokolení“. Nikdo její přednášku neposlouchal. Všichni pozorovali, co jí při tom vzrušení dělá levé ňadro.

Pátek, 18. září

2.00 v noci: Právě jsem se vrátil z Londýna. Řidič autobusu propadl na dálnici dálničnímu šílenství. Jsem tou zkušeností natolik otřesen, že nejsem schopen podat srozumitelnou nebo inteligentní zprávu o tomto dni.

Sobota, 19. září

Možná že vedení školy bude stát o zprávu nezaujatého pozorovatele o tom, co se stalo cestou tam, v průběhu a cestou zpátky při našem výletu do Londýna. Já jsem jediná způsobilá osoba. Pandora, přes všechny své kvality, nemá moje nervy ze železa.

Výlet třídy IV. D do Britského muzea

7.00 Nástup do autobusu.

7.05 Konzumace balíčků k obědu, pití nízkokalorických nápojů.

7.10 Autobus zastavil, aby se Barry Kent mohl vyzvracet.

7.20 Autobus zastavil, aby si Klára Neisonová mohla dojít na dámy.

7.30 Autobus opustil školní pozemek.

7.35 Autobus se vrátil ke škole kvůli kabelce slečny učitelky Fossingtonové-Goreové.

7.40 Zpozorováno, že se řidič autobusu chová divně.

7.45 Autobus zastavil, aby se Barry Kent mohl znovu vyzvracet.

7.55 Přiblížili jsme se k dálnici.

8.00 Řidič autobusu zastavil a všechny požádal, aby přestali dělat na řidiče náklaďáků „V“.

8.10 Řidič autobusu ztrácí nervy, odmítá vjet na dálnici, dokud „zatracení učitelé ty děti nezvládnou“.

8.20 Slečna Fossingtonová-Goreová nás donutila sednout.

8.25 Vjíždíme na dálnici.

8.30 Všichni zpívají „Deset zelených lahví“.

8.35 Všichni zpívají „Deset zelených flusů“.

8.45 Řidič autobusu přerušuje zpěv hlasitými výkřiky.

9.15 Řidič autobusu zastavuje u pumpy a je zpozorováno, jak si mohutně přihýbá z kapesní láhve.

9.30 Barry Kent posílá dokola čokolády ukradené v samoobsluze u pumpy. Slečna Fossingtonová-Goreová si vybírá čokoládu Bounty.

9.40 Barry Kent zvrací v autobusu.

9.50 Dvě dívky sedící vedle Barryho Kenta zvracejí.

9.51 Řidič autobusu odmítá zastavit na dálnici.

9.55 Slečna Fossingtonová-Goreová zasypává zvratky pískem.

9.56 Slečna Fossingtonová-Goreová zvrací jako Alík.

10.30 Autobus se plazí po zpevněné krajnici, všechny ostatní pruhy jsou v rekonstrukci.

11.30 V okamžiku, kdy se autobus blíží ke konci dálnice, se na zadním sedadle rozpoutává boj.

11.45 Boj končí. Slečna Fossingtonová-Goreová nalézá lékárničku a ohledává zranění. Barry Kent je přesazen k řidiči.

11.50 Autobus se porouchal a zastavuje u stanice metra Swiss Cottage.

11.55 Řidič autobusu se v přítomnosti automechanika zhroutil.

12.30 Třída IV. D nastupuje do městského autobusu k nádraží sv. Pankráce.

13.00 Třída IV. D jde pěšky od sv. Pankráce přes čtvrť Bloomsbury.

13.15 Slečna Fossingtonová-Goreová klepe na dveře Tavistocké kliniky, ptá se, jestli by dr. Laing neudělal Barrymu Kentovi prohlídku. Dr. Laing je v Americe na přednáškovém turné.

13.30 Vstup do Britského muzea. Adrian Mole a Pandora Braithwaiteová jsou oněmělí posvátnou úctou před ukázkami dědictví světové kultury. Zbytek třídy IV. D vyvádí, směje se nahým sochám a prchá před dozorci.

14.15 Slečna Fossingtonová-Goreová ve stavu zhroucení. Adrian Mole telefonuje řediteli Scrutonovi na účet volaného. Ředitel na stávkové schůzi školních kuchařek, nesmí být rušen.

15.00 Dozorci udělali zátah na třídu IV. D a donutili ji sednout si na schody před muzeem.

15.05 Američtí turisté fotografují Adriana Molea se slovy, že je „rozkošný anglický školák“.

15.15 Slečna Fossingtonová-Goreová se zotavuje a odvádí třídu IV. D na okružní prohlídku londýnských pamětihodností.

16.00 Barry Kent skáče do kašny na Trafalgarském náměstí, jak to předvídal Adrian Mole.

16.30 Barry Kent mizí, naposledy spatřen, jak míří k vykřičené čtvrti Soho.

16.35 Přijíždí policie, bere IV. D na pohotovostní policejní stanici, zařizuje zpáteční cestu autobusem. Policisté telefonují rodičům nový čas návratu. Telefonují řediteli školy domů. Klára Neilsonová má hysterický záchvat. Pandora Braithwaiteová říká slečně Fossingtonové-Goreové, že dělá hanbu učitelské profesi. Slečna Fossingtonová-Goreová souhlasí s tím, že dá výpověď.

18.00 Barry Kent nalezen v obchodě se sexuálními pomůckami. Obviněn z krádeže krému „Abystál“ a dvou „dráždidel“.

19.00 Autobus opouští policejní stanici v policejním doprovodu.

19.30 Policejní doprovod mává na rozloučenou.

19.35 Řidič autobusu prosí Pandoru Braithwaiteovou, aby se postarala o pořádek.

19.36 Pandora Braithwaiteová se stará o pořádek.

20.00 Slečna Fossingtonová-Goreová sepisuje výpověď.

20.30 Řidič autobusu postižen dálničním šílenstvím.

20.40 Návrat. Pneumatiky hoří. Třída IV. D oněmělá hrůzou. Slečna Fossingtonová-Goreová odvedena panem Scrutonem. Rodiče šílí. Řidič autobusu předán policii.

Neděle, 20. září
Čtrnáctá po svátku sv. Trojice
Poslední čtvrť Měsíce

Kdykoli pomyslím na Londýn, kulturu nebo dálnici M I, stále trpím záchvaty úzkosti. Pandořini rodiče podávají stížnost ke každému, na koho si jen dovedou vzpomenout.

Pondělí, 21. září

Pan Scruton pochválil Pandoru a mě za vůdcovské schopnosti. Slečna Fossingtonová-Goreová má nemocenskou. Všechny budoucí výlety byly odvolány.

Úterý, 22. září

Policie stáhla obvinění proti řidiči autobusu, protože existují „důkazy o vážných provokacích“. Prodejna sexuálních pomůcek také nepodá žalobu, protože Barry Kent je oficiálně ještě dítě. Dítě! Barry Kent nikdy dítě nebyl.

Středa, 23.září

Pan Scruton už si přečetl mou zprávu o výletě do Londýna. Napsal mi za ni dvě pochvaly!

Dneska říkali ve zprávách, že Britské muzeum uvažuje o zákazu školních výprav.

Sue Townsendová: Tajný deník Adriana Molea. Přeložila Helena Hartlová-Císařová. Mladá fronta, Praha 1993, s. 92–95.