Poezie Kultura

Rainer Maria Rilke

Foto Rainer Maria Rilke Foundation

Jarní báseň pražského rodáka a klasika německé lyriky.

Pojď, jaro, ukážu ti:
ty divy nesčetné.
Jaro, jež v lese svítí,
do ulic neslétne.

Jen ti, kdož vycházejí
z měst chladných jako led,
on ruku v ruce její,
je mohou uvidět.

Přeložil Jindřich Pokorný.

Rainer Maria Rilke (1875–1926) byl německý básník, člen, Pražského kruhu. Báseň pochází z výboru Lodice času (nakladatelství Vyšehrad, 2016).