Kultura a umění Kultura

Pomáhat druhým býti za anděly

Foto Tomáš Koloc

Recenze výboru z textů Rostislava Černého Nadechnutí

Tereza Pokorná, herečka, kterou národ zná nejvíc z role tanečnice Páji v Otčenáškově-Kachňově žižkovské baladě Lásky mezi kapkami deště (ale třeba i z Formanova Amadea) se v roce 2011 po desítkách let manželství a společné emigraci i "repatriaci" rozvedla s režisérem Jurajem Herzem a potkala s renesančním mužem a básníkem Rostislavem Černým. Černý, ročník 1937, absolvent loutkářské fakulty DAMU, byl muž mnoha profesí, po Jiřím Suchém převzal hlavní roli Malého lorda v jeho semaforské prvotině Člověk z půdy (1959), byl populárním textařem (napsal texty například k hitům Karla Gotta Trezor, písni dvojice Pilarová-Matuška Oliver Twist, k Loudá se půlměsíc Marty Kubišové, anebo k Dej mi pár okovů Karla Hály), s bratry Štaidlovými zakládal legendární hudební divadlo Apollo, a jako vedoucí zájezdové skupiny Černého divadla Jiřího Srnce (jejímž členem byl mimo jiné František Ringo Čech, který tuto etapu jejich společného života nesmrtelně popsal ve své autobiografické knize Z mého života) po okupaci v srpnu 1968 odešel do Západní Evropy. Tam pokračoval ve své činnosti jako scenárista, výtvarník a překladatel, ale také jako básník, píšící v několika světových jazycích (je uveden v enycklopedii německých básníků).  

V roce 2015 Rostislav Černý zemřel, aniž se předtím staral o svou posmrtnou památku – tudíž dnes nemá ani své vlastní heslo na české Wikipedii. Jeho přítelkyně Tereza Pokorná se rozhodla tento stav napravit. Tak spatřila světlo světa kniha Nadechnutí, výbor z písňových textů, básní, aforismů a epigramů zemřelého básníka, vydané pod hlavičkou nakladatelství Primus, doplněné o CD nejslavnějších Černého hitů, které pro změnu produkovalo vydavatelství Supraphon.  

Publikace je důkazem, co dokáže tvořivá láska, je-li obdařena talentem a obklopí-li se správnými a profesionálními spolupracovníky. Není dnes mnoho tak slovesně i výtvarně dokonalých knih jako je Nadechnutí – a kromě toho je kniha svědectvím o specifickém českém básnickém směru, který vznikl na začátku 60. let a jemuž se říkalo poezie všedního dne. Jedním z ložisek a zřídel tohoto směru bylo divadlo Semafor, kde v 60. let začínali svou dráhu nejen zpěváci jako Waldemar Matuška, Karel Gott, Hana Hegerová, Eva Pilarová a dvojice Paleček-Janík, skladatelé jako Jiří Šlitr a Ferdinand Havlík, komické dvojice jako S + Š a Š + G, a režiséři jako Ján Roháč, Ladislav Smoljak či Jiří Menzel, ale také básníci-textaři jako Jiří Suchý, Jan Schneider – a Rostislav Černý. Při četbě výboru z černého děl tuto tvůrčí líheň (která se vyznačovala verši, jež v sobě spojovaly inteligentní stručnost a vtip, ale zároveň existenciální hloubku) na první pohled poznáte. Stačí uvést pár úryvků z uveřejněných básní: 

přesto si pořád čistím boty 

oponou

kusu

který už se nehraje

 

(…)

 

kremrole ze které jsem vyfoukl šlehačku

v očekávání co je uvnitř

(…)

 

království které čeká

čeká tím dychtivěji

že tolikrát čekalo

na svoji královnu

však vždy připraveno

stát se republikou

kdyby královna zklamala

 

(…)

 

chceš-li zemřít spolehlivě

tak se třeba utop v pivě

podřezej a skoč si z vlaku

jen se nevěš v paneláku

 

(…)

 

rakev má stěny podlahu a strop

rakev je luxus válce stačí hrob

válka je všechno jen ne filantrop 

 

V novějších verších autor očividně bujarost nápadu a výrazu vyměnil za hloubku většího vhledu do podstaty sebe i světa, a radost za moudrou bolest, která tolik sluší zralým básníkům, zvlášť takovým, co mají odvahu o sobě ve svém biogramu napsat "Není ženat a neví, kolik má dětí":

 

Když v době kdy jsem

měl být hrdinou   

mě zrovna trápila rýma

těžko to dějiny prominou

a nikoho to nezajímá

 

(…)

 

když potkáš anděla

máš vědět co se nedělá

 

(…)

 

Chtěl jsem být velikán a stal se ze mě moula

Co neví kudy kam a jenom se rád toulá

 

(…)

 

Býval jsem polygam

Teď jsem jen polyglotem

 

(…)

 

Má báseň o láhvi vznikla už včera

Která to byla? Bylo jich moc

Chutnala nejlíp ta… jo už nevím která

Bylo to včera… pak nastala noc

 

 

Stejně bezohledně jako na sebe dokázal básník zreflektovat i na zpackaný výrobek znovunastolené demokracie ve své staré vlasti, na níž se po svém návratu z emigrace s nelepším vědomím a svědomím podílel:

 

Česko-močály jsou zrádné

vláda nevláda tu vládne

jistá je jen starobní renta 

pro tatíčka quasiprezidenta

jinak pořád dokola

občan je tu za vola

 

(…)

 

Ňák je to všechno

Mozkově chudý

Nehrajou varhany

Jen starý dudy

Asi je lepší

Dát na vlastní pudy

 

Láska, s níž a v níž kniha vznikla, se pozná i v detailech jako jsou občasné prvopisy veršů, psané úhledným básníkovým písmem, které, vtištěny mezi tištěné, oživují tiskový grafický font. Co může knize vytknout recenzent jako já, který je jinak ke knižním priduktům dneška velmi kritický? Snad jen že verše mohly být vybrány s větší úsporou a přísností, tak, aby v konečném výsledku zůstalo na dně mezi pískem ještě více perel. Přesto se tvůrkyni/tvůrcům ve službě básníkovi podařilo naplnit motto, které si sám básník v jednom ze svých textů vetknul do štítu:

 

A v tom je asi vůbec život celý

Pomáhat druhým býti za anděly

 

Rostislav Černý: Nadechnutí. Primus a Supraphon, Praha 2017.  

Jeden z písňových textů z recenzované knihy najdete v tomto čísle KN zde.