Poezie

Červnové noci

Vincent van Gogh: Hvězdná noc nad Rhônou. olej na plátně, 1888

Báseň slavného prozaika v překladu Jaroslava Vrchlického

Za léta, když prch den, pláň celá kryta kvítím
dech vůně opojné rozlévá hojně v dáli,
ač zavřený mám zrak, ruch každý přece cítím,
snem dřímu na polo, jejž lehký závoj halí.

Jsou hvězdy čistější, stín sladší k nám se chýlí,
v dóm věčný poloden se neurčitý loudí;
a bledé svítání čekajíc na svou chvíli,
se zdá, po celou noc že krajem nebes bloudí.

Victor Hugo (1802–1885) se zapsal do historie nejen jako významný představitel francouzského literárního romantismu, autor Bídníků a Chrámu Matky Boží v Paříži, ale i jako humanista a demokrat, odpůrce Napoleona III., před nímž odešel do exilu na ostrov Guernsey.