Literární ukázka Domov

Počteníčko: Školní zprávy

Třebíčské gymnázium, autor fotografie neznámý

Červen není jen měsíc jahod, třešní a moruší, časného svítání, kvetoucích travin nebo otevřených plováren a zahradních restaurací. Pro pedagogy, školáky i jejich rodiče je to také doba, kdy se uzavírá ročníková klasifikace. Zajímavým historickým dokumentem (a snad i jistou útěchou pro ty méně úspěšné) může být srovnání známek dvou oktavánů třebíčského gymnázia ve školním roce 1897/98, z nichž jeden se stal autorem Zapomenutého světla a Šlépějí a druhý historicky prvním předsedou komunistické strany (a také jedním ze zakladatelů Strany mírného pokroku v mezích zákona).

                                                         Jakub Deml                           Bohumír Šmeral

                                             V pololetí       Na konci              V pololetí        Na konci

Náboženství                             3                     1                             1                      1

Jazyk latinský                           4                     3                             3                      3

Jazyk řecký                               3                     3                             2                      2

Jazyk český                              2                     2                             2                      2

Jazyk německý                        2                     2                             4                      4

Zeměpis-dějepis                    3                     3                             1                       1

Matematika                              4                     4                             4                       3

Fyzika                                        3                     3                             3                       3

Filosofická propedeutika      1                     1                             2                       2

Josef Pěnčík: Hledání ráje (Kapitoly ze života Jakuba Demla). Arca JiMfa, Třebíč 1996.