Poezie

Télemachos rozmlouvá s hostem

Foto Tomáš Koloc

Řeč Odysseova syna s předákem příchozích

 

Vodu v tom služebná dívka jim v krásné konvici zlaté

nesla a v stříbrnou misku ji vlévala, aby se mohli

umýt, a hlazený stůl jim každému stavěla vpředu.

Klíčnice ctná jim přinesla chléb a na stolky dala,

přidavši jídel hojně, jež dala jim ze zásob ráda.

Podnosy s všelikým masem pak zdvihl a předložil kráječ

každému z nich, pak ze zlata číš vždy postavil vedle.

Herold obcházel stolky a naléval každému víno.

Zatím však Télemachos děl k Athéně ohnivozraké

hlavou skloniv se blíž, by druzí nemohli slyšet:

„Nebudeš, milý hoste, mi zazlívat, co ti teď řeknu?

Avšak toto mi pověz a poctivou pravdu mi vylož:

Kdo pak a odkud jsi rodem? Kde město a rodiče tvoji?

Jakápak loď tě přivezla k nám, a kterak tě plavci

přivedli v ithackou zemi? A z kterého národa byli?

Neboť nemyslím přec, že‘s přišel na ostrov pěšky.

Také tohle mi řekni a pravdivě, abych to věděl:

Jdeš sem po prvé dnes? – Či‘s pohostinným přítelem naším,

po otci mém, vždyť množství k nám vždy chodilo mužů

cizích, neb velice rád můj otec s lidmi se stýkal.“

 

In: Homér: Odysseia. Přeložil Otmar Vaňorný. Nakladatelství Jan Laichter, Brno 1921.