Čtrnáctideník Kulturní noviny

26. číslo pondělí 26. 6. 2017

Téma Domov

Vynořování Velké Moravy

Archeoskanzen Modrá. Foto Jiří Plocek

Archeologie nám otevírá pohledy do hlubin minulosti, ale současně podporuje naši současnou představivost, prožívání a reflexi kořenů naší kultury, které nespočívají jen na jednoduchých mediálně vděčných pohádkách o tom či onom etniku, ale na zjevné materiální a duchovní kultuře. Inspirace pro prázdninový výlet.

Následující text si rozhodně nečiní nárok na odbornou dokonalost či reprezentativní shrnutí dosavadních poznatků o velkomoravském (případně i starším) období jižní Moravy a západního Slovenska. Intenzivní archeologické výzkumy po druhé světové válce ... více »

Společnost a politika Politika

"Na schůzky s Brzezińským jsem se musel připravovat, v poslední době byl pro dohodu s Ruskem" (dokončení)

Foto Tomáš Koloc

Dokončení rozhovoru s politologem Miroslavem Polreichem o zemřelém Dr. Zbigniewu Brzezińském, jeho krajanovi z Vysočiny K. H. Borovském, současném Rusku, do něhož se vypravil po 25 letech za účelem třetího Slovanského sjezdu, a dnešní české a americké zahraniční politice.

 

Dokončení rozhovoru  s politologem Miroslavem Polreichem o zemřelém Dr. Zbigniewu Brzezińském, jeho krajanovi z Vysočiny K. H. Borovském, současném Rusku, do něhož se vypravil po 25 letech za účelem třetího Slovanského sjezdu, a dnešní české a ameri ... více »

Společnost a politika Osobnosti

Smyslem všeho není zisk a zábava

Karel Čermák. Foto archiv redakce

Pocta právníkovi Karlu Čermákovi (13. 9. 1934 - 19. 6. 2017), jenž inspirativním způsobem překračoval úzce pragmatické pojetí své profese i života.

Nevím, jestli se mi podaří vysvětlit, co pro právníky znamenal jeden 82letý advokát. Ale snad vysvětlím, co znamenal pro mě. Karel Čermák měl zvláštní dar: v jeho přítomnosti se i největší právničtí cynici chovali slušně nebo aspoň mlčeli. Jistě ... více »

Dokument Média

Naše bilance k pololetí a mimořádná situace - podpora kolegy

Kulturní noviny jsou nezávislé médium, podporované svými čtenáři a členy  družstva,  a pracují v minimalistickém ekonomickém  režimu  s  velkým podílem osobního vkladu redaktorů a autorů. Tuto křehkou rovnováhu narušují mimořádné situace, které ohrožují existenci jednotlivých spolupracovníků. Proto prosíme o výjimečnou podporu.

Od začátku roku jsme na příspěvcích od čtenářů a nových členských vkladech vybrali 68 tisíc korun. DĚKUJEME mnohokrát všem vám, kdo jste přispěli!  Bylo vás kolem sta. Děkujeme také těm z vás, kteří nás začali podporovat formou trvalého příkazu, aby ... více »

Společnost a politika

Obživlosti: Znovu do pohádky

Ivan Hoffman_zdroj archiv KN

Další díl seriálu úvah známého autora, který stál mimo jiné u zrodu našeho družstevního média. Vzpomínky na to, co bylo a současně stále je, ale možná trochu jinak. Dnešní téma: O emigracích a návratech.

Já vím, vždy porovnáváme nesrovnatelné. Vždy je to jinak, než to vypadá. A vlastní zkušenost je samozřejmě nepřenosná. Přesto, že máme silnou generační zkušenost s emigrací, nečiní nás to experty na migraci, natož imigraci. Navíc když se ani u emigr ... více »

Společnost a politika

Dopisuj si s nepřítelem

Obrázek nebo fotografie#20107

Kde jsou kořeny agresivního nacionalismu? Fedor Gál v knize Přes ploty shrnuje výsledky svého pokusu o komunikaci s politickým protivníkem. Je svědectvím o snaze rehabilitovat dialog jako nástroj poznávání světa, ale také o tom, že "když má plot pět metrů a je ze silného betonu, co už nadialoguješ?"

Na zoufalou úroveň veřejné debaty si dnes stěžuje prakticky každý. Jen málokdo se však dokáže zamyslet nad tím, zda k tomu sám nepřispívá svou neochotou poctivě vyslechnout odlišné názory. Fedor Gál, jehož životní osudy a postoje jistě není třeba ... více »

Kultura a umění Věda

O hedvábné stezce s ohledem na historický kontext

Hedvábná stezka. Zdroj Wikipedie

O prvních lidských pochodech na východ z centra Evropy, i o nejstarších možných stezkách člověka či pozdějších jeho trasách na území Číny.

Pojmenování hedvábná stezka je starobylého původu. Jednoznačně počátky jeho užívání nejsou však určitelné. Z prehistorie člověka je známo, že při cestě z Afriky napřed podél východního pobřeží Středozemního moře, posléze okolo celého území malé Asie ... více »

Poezie

Aleš Balcárek

Aleš Balcárek

Ukázky z tvorby předčasně zemřelého moravského básníka.

I já jsem, světe, slavné matky syn, i já jsem hrdý na své plémě a s chloubou vznáším svoje témě; mně dědictvím je předkův slavný čin, mně matkou jesti máti Sláva, jíž srdce moje poctu vzdává, já syn jsem krásné Moravy: tať vl ... více »

Literární ukázka

Počteníčko: Jaké to bylo letos ve Strážnici

Z filmu Karla Vachka Moravská Hellas

Kurzívka Jana Skácela z počátku šedesátých let: strážnický folklórní festival viděný očima rodáka, básníka a břitkého publicisty v jedné osobě.

Krásné, i když občas pršelo. To rmoutilo redaktory Československého rozhlasu a Rudého práva, protože nemohli básnit o modrém strážnickém nebi. Jinak to dělají každý rok. Nálada byla dobrá. I špatný matematik mohl lehce vypočítat, že v ony slavné dny ... více »

Fejeton Osobnosti

Přátelství

Foto Tomáš Koloc

Protentokrát trochu delší fejeton o Guernice, Lidicích, třech emírech, a teple

Existuje národ, jehož příslušníci nemají ve zvyku se stěhovat, a národ žije v Pyrenejských horách už tak dlouho, že zkoumání jeho nejstarších kořenů převzali od historiků genetici. Baskové jsou totiž jediný evropský národ, který má vlastní haplotyp ... více »