Dokument Média

Naše bilance k pololetí a mimořádná situace - podpora kolegy

Kulturní noviny jsou nezávislé médium, podporované svými čtenáři a členy  družstva,  a pracují v minimalistickém ekonomickém  režimu  s  velkým podílem osobního vkladu redaktorů a autorů. Tuto křehkou rovnováhu narušují mimořádné situace, které ohrožují existenci jednotlivých spolupracovníků. Proto prosíme o výjimečnou podporu.

Poděkování na začátek

Od začátku roku jsme na příspěvcích od čtenářů a nových členských vkladech vybrali 68 tisíc korun. DĚKUJEME mnohokrát všem vám, kdo jste přispěli!  Bylo vás kolem sta.

Děkujeme také těm z vás, kteří nás začali podporovat formou trvalého příkazu, abychom stabilizovali měsíční rozpočet.  I kdyby poukazovaná měsíční částka byla zdánlivě malá – třeba jen 50 Kč,  pro nás je velká! Ekonomicky i jako morální vzpruha. 

Aktuální situace

Vaše podpora v současné době dostačovala  zhruba na  pokrytí  měsíčního rozpočtu redakce, z něhož vyplácíme  symbolické odměny dvěma stálým redaktorům a autorům (Tomáš Koloc a Jakub Grombíř) a korektorce.  Onen rozpočet tvoří 12 tisíc korun měsíčně, za celý rok je to 144 tisíc korun. Vloni jsme díky vám poprvé byli soběstační, nezávislí  v naší činnosti na jiných zdrojích. Doufáme, že nám zachováte přízeň i v letošním roce a že v budoucnu se naše situace ještě zlepší. 

Mimořádná situace v redakci:  Prosba o jednorázovou PODPORU

Jeden z našich redaktorů a kmenových autorů (Tomáš)  se dostal do tíživé zdravotní situace, která mu už několik měsíců neumožňuje pracovat v jeho profesi (sociální pracovník). Ta situace je důsledkem dřívějšího dlouhodobého vypětí a nesolidního přístupu předchozího zaměstnavatele, který svým zaměstnancům neplatil mzdy (a doposud je neuhradil!)  a přivedl  je do velkých existenčních problémů.  Loni  jsme  po kolapsu předchozího zaměstnavatele podpořili Tomáše ve  druhé polovině roku projektem Redaktor,  abychom mohli jeho práci důstojněji odměňovat a on si současně mohl najít nové zaměstnání.  To se mu sice povedlo, ale zdravotní obtíže z přechozího období  se  zhoršily natolik, že nemůže vykonávat svou práci a je  zapotřebí,  aby se doléčil – minimálně dva až tři měsíce doma v klidu.  Z aktuálně poskytovaných sociálních příspěvků a našeho  malého  redaktorského  honoráře  však  nelze pokrýt základní existenční  a s léčbou spojené náklady.  

Proto prosím o podporu v této krizové situaci.  

Do 15. července budeme sbírat příspěvky na náš účet 

2400830379/2010 (FIO Bank)

Jakákoli částka pomůže! Prosíme, připište k platbě poznámku Podpora.  Výsledná částka, kterou zveřejníme ve  vydání  17.  července,   bude použita na navýšení autorských honorářů našeho kolegy.

Děkuji  mnohokrát  předem všem, kteří Tomášovi a tím i nám všem pomůžou.

Jiří Plocek, šéfredaktor