Společnost a politika Domov,Politika

Politika v reálu: Jak přijít k 5 milionům aneb občane, zajímej se!

Politika v reálu: Monika Krobová Hášová a Karel Březina. Zdroj Pirátské noviny

Pražský zastupitel za Piráty Jakub Michálek je důsledným kritikem zákulisních praktik a netransparentnosti magistrátní politiky. Spolu se svými pirátskými kolegy pravidelně posílá do redakční pošty médií popis svých konkrétních politických kroků a kauz, které sledují. Bohužel asi ne úplně s patřičnou odezvou. My si těchto aktivit vážíme a vybrali jsme z pirátské korespondence jednu linii, která se zabývá podivným chováním firem s vlastnickou účastí města Prahy a jednou konkrétní politickou korupcí, která nevypovídá nic dobrého o pražské ČSSD.

Z materiálů, které dostáváme do redakční pošty, by se dalo napsat několik článků k různým tématům praktické politiky. Rozhodl jsem se nakonec pro přímou publikaci zpráv, které ukazují důsledný angažovaný přístup Pirátů na pražském magistrátu. Kdyby takto fungovala opozice i jinde v tomto státě, efektivnost nakládání s veřejnými prostředky by byla podstatně vyšší stejně jako jejich účelnost.

Město Praha se svým obrovským rozpočtem a víceméně parazitickou strukturou, která jej vysává, je příkladem toho, jak nedůsledně lze s veřejnými prostředky nakládat. Následující příběh začíná u elementárního požadavku na zveřejňování smluv městských podniků, jehož neplnění stálo u počátku iniciativy Jakuba Michálka. - Zveřejňujeme část pirátského zpravodajství a příkladný Michálkův postup.

7. 6.

Piráti: Pražské městské firmy ignorují zákon o registru smluv, zastupitelům se to nelíbí

Přestože zákon o registru smluv byl schválen již téměř před rokem, v Praze to vypadá, jako kdyby o jeho existenci v některých městských společnostech ani nevěděli. Problém se dotýká celkem dvaceti společností.

Na uvedenou problematiku upozornil zastupitel za Piráty Jakub Michálek. Smlouvy nezveřejňují například Pražská plynárenská a.s. a její dceřiné společnosti (Pražská plynárenská Distribuce a.s. a Pražská plynárenská Servis distribuce a.s.). Stejný nešvar lze najít i u dceřinných společností Pražské energetiky (PRE distribuce a.s., PRE měření a.s., eYello CZ, k.s., KORMAK Praha a.s., KORMAK nemovitosti a.s). Smlouvy také nezveřejňují společnosti EVOK o.p.s., TCP - Vinohrady a.s. a Pražský EKOservis s.r.o.

Některé společnosti potom smlouvy nezveřejňují samy, ale činí za ně ty firmy, se kterými kontrakt uzavřely. To je případ i společností Pražské strojírny a.s. Spoléhat se na druhou stranu přitom nelze; všechny městské společnosti mají povinnost zveřejňovat smlouvy v celostátním registru smluv samy. Stačí, aby druhá strana smlouvu nezveřejnila, a městská firma se vystavuje riziku.

Problematický stav Pirát Michálek předložil i Kontrolnímu výboru pražského zastupitelstva. "Kontrolní výbor projednával problematický stav, že městské firmy nezveřejňují smlouvy podle zákona o registru smluv. Zveřejňovat je má každá firma vlastněná byť nepřímo městem již od června 2016. Přesto i velké městské firmy, jako je například Pražská plynárenská, to dle analýzy, kterou si v dané problematice nechal pražský Magistrát vypracovat, nedělají."

Od 1. července 2017 přitom začnou platit nová ustanovení zákona o registru smluv, podle nichž bude nezveřejněná smlouva neplatná. Městské firmy se tak vystavují riziku zneplatnění svých smluv, ztrátám kontraktů a ekonomickým škodám, které budou muset být sanovány z městského rozpočtu. "Kontrolní výbor proto dnes vyzval Radu hl. m. Prahy k tomu, aby urychleně zjednala nápravu. Vytkl také Magistrátu, že nezpracoval analýzu aktuálního stavu procesů při zveřejňování smluv v městských firmách, tak, jak mu to uložila Rada," dodal Michálek.

20. 6.

Jakub Michálek: Jako zastupiteli mi Pražská energetika informace nedala, tak jsem si koupil akcii. Nechci, aby politická přeběhlice vyinkasovala dalších 5 milionů

Již zítra se koná valná hromada společnosti Pražská energetika (PRE). Na této valné hromadě má Magistrát opakovaně dosadit zastupitelku Hášovou do dozorčí rady a přihrát jí tak znovu odměnu 5,8 milionu. Tyto peníze nejsou odměnou za její práci, ale za přeběhlictví k ČSSD. Březina si to zase povodil, návrh na jmenování Hášové mu odsouhlasili jak Krnáčová, tak představitelé Strany zelených ve vládnoucí koalici. Hášová kromě dozorčí rady neuvádí ve svém životopise zkušenosti z energetiky. 

Už dříve jsme vás informovali, že paní Hášová přestoupila z opozice do koaliční ČSSD a výměnou jí Karel Březina přihrál tento luxusní flek s tučnou odměnou 1 160 617 Kč ročně, konkrétně dozorčí radu v PRE, do které ji navrhl na koaličním jednání. Městem ovládaná společnost PRE mi jako zastupiteli města odmítla sdělit, jaký je rozsah práce, vycházím tedy z výročních zpráv, podle kterých jde o cca 4 dvouhodinová zasedání ročně. 

Abych zabránil této politické korupci, požadoval jsem projednání na Radě a Zastupitelstvu. Všechno bylo odmítnuto. Jako zastupitel nemám přístup k žádným informacím v Pražské energetice, ačkoliv ji hl. m. Praha ovládá a dosazuje polovinu lidí v dozorčí radě a představenstvu. 

Protože před námi město tají informace a chce dokonat tuto politickou korupci - výplatu politické přeběhlice, koupil jsem si jednu akcii v Pražské energetice (za 11 tisíc korun) a zítra se chystám přijít na její valnou hromadu. Budu cca v 9:15 přes sídlem PRE, Na Hroudě 1492/4, Praha 10. Srdečně vás zvu na krátké setkání před společností PRE, kde zodpovím případné dotazy. Fotografii s touto akcií naleznete v příloze, případně v tiskové kvalitě je pod tímto odkazem https://flic.kr/p/VnYGME

Na valnou hromadu jsem předložil návrh na snížení odměny členům dozorčí rady v souhrnné výši 5 milionů korun a naopak zvýšení dividend, které jdou z části hl. m. Praze jako akcionáři (přes holding). Dále jsem navrhl usnesení, aby politická přeběhlice paní Hášová nebyla jmenována do funkce v dozorčí radě, ale naopak aby valná hromada doporučila zvolit do dozorčí rady někoho, kdo byl nominován čestným způsobem. Na valné hromadě se budu také ptát, co konkrétně a v jakém rozsahu paní Hášová pro pražskou energetiku dělá, že má takto vysoké odměny, vedle toho je ještě zastupitelkou, členkou mnoha výborů a má advokátní praxi. 

Mým cílem je hájit zájem Pražanů, konkrétně dosáhnout toho, aby se místa v dozorčích radách městem vlastněných firem obsazovala aspoň z části ve výběrových řízeních. Mají do nich být jmenováni kvalifikovaní odborníci, má být pravidelně hodnocena výkonnost managementu a výše odměn má odpovídat výkonnosti. Takto si Piráti představují řízení státních a městských firem a tak by to napsali i do zákonů. Je ostuda této vlády i pražské koalice, že pokračuje praxe parcelování státu a státní firmy a úřady jsou obsazovány podle stranické knížky. 

Závěry Pirátů potvrzuje i zpráva společnosti Ernst & Young, které město letos zadalo analýzu, jak dobře řídí městské firmy. Podle jejich hlavních závěrů obsazování orgánů společnosti neodpovídá dobré praxi, dohled nad dceřinými společnostmi není ze strany Prahy vykonáván, není stanovena strategie ani plán měřitelných a ověřitelných výsledků společnosti, podle kterých by bylo vedení firmy odměňováno.

21. 6.

Jakub Michálek: Zpráva o jednání na valné hromadě společnosti Pražská energetika

Na jednání jsem tak, jak jsem avizoval, navrhl nejmenovat politickou přeběhlici paní Hášovou do dozorčí rady a snížit tantiémy (odměny členům dozorčí rady) o 5 milionů korun. Tento návrh pochopitelně nebyl přijat, protože byl v rozporu s politickými dohodami a tím, co si Karel Březina na jednání koalice prosadil. Nicméně jsem aspoň informoval německé spoluvlastníky o tom, na jaké politické korupci zde podílejí.

(PRE má přes složitou strukturu - viz obrázek na začátku článku - a akcionářské smlouvy dva konečné vlastníky, a to hlavní město Praha a společnost EnBW, která je dále ovládána německým spolkovým státem Bádensko Wurtenbersko a svazem několika německých okresů).

Praha také zablokovala výplatu dividend. Nevím proč, odpověď jsem na to od pana Urbana nedostal. Možná Praha nechce mít tolik peněz na účtu, aby nebylo vidět, že ANO v reálu nezvládá s penězi hospodařit (naposledy byl přebytek 12 miliard). Na základě výplaty dividendy 1,7 miliard Kč by Praha získala cca 0,5 mld. Kč, což by přebytek ještě zvýšilo.

Další zajímavé postřehy z valné hromady PRE:

1) PRE neví, zda může paní Hášová zveřejnit výši své odměny (oficiálně 1 160 tis. Kč ročně).

2) V minulém roce byla pracovní náplň 5krát dvou- až šestihodinové zasedání dozorčí rady za rok.

3) PRE hodlá nadále využívat dotace při rozjezdu nabíjecích stanic pro elektromobily.

4) Společnost PRE popřela, že by se na ni vztahoval zákon o registru smluv, protože není většinově vlastněna hl. m. Prahou.

…………

Dodatek: Běžný občan se asi nestačí divit, jak to chodí. Ale měl by se začít ptát politiků, zvláště pak těch z vládnoucích stran, co to má znamenat, a co chtějí s tímto způsobem korupčního a netransparentního chování dělat. Určitě pro to nastává dobré období před volbami.