Čtrnáctideník Kulturní noviny

30. číslo pondělí 24. 7. 2017

Téma Vzdělávání

Moderní škola a logika raně moderního myšlení

Harold Copping: Propadlík. 1886, olej na plátně, 69x90 cm. Repro The Bridgeman Art Library

Autoritářské normalizační tendence školu nevrátí zpět do předmoderní doby, zároveň však nejsou slučitelné s prohlubující se automatickou demokratizací. V tom spočívá hluboký funkcionální konflikt, který je příčinou většiny selhání moderního školství. Budeme mít sílu a odvahu k rozhodnutí vymknout se tomuto dlouhodobě neudržitelnému rozdělení moci a obsahů?

Pedagogika jako věda se formovala v době vrcholící rané moderny (konec 18. a 19. století) a tedy i v době budování prvních státních školních systémů. Toto prolnutí má mnoho důsledků. Jedním z nich je skutečnost, že se pedagogika během 19. století ... více »

Společnost a politika Média

Hoď po českém novináři Hamburkem, on po tobě hodí klepem

Foto Tomáš Koloc

Na okraj největšího letošního protestu proti globalizaci

V Hamburku protestuje proti něčemu 100 000 lidí; to je mimořádný počet, který se nedá odmávnout jako akce nějaké okrajové, nevýznamné skupinky. Proti čemu ale? Domácí mainstreamová webová média to reflektují následovně: Lidovky.cz: "Bojiště H ... více »

Společnost a politika Domov

Posedlost Václava Klause bojem proti nebezpečí environmentalismu sílí

Předpokládaný posun mořské hladiny na australské pláži. Foto One Shared Ocean

Václav Klaus nepolevuje ve svém tažení proti takzvaným ekologickým alarmistům. Svými názory se stále více dostává mimo hlavní proud debaty o klimatických změnách, přičemž mu chybí především to, co vyčítá druhým: pokora. Jeho kniha však na druhé straně přispívá k reflexi ekologicky založeného uvažování.

Vlastně už dvojí název nové knihy Václava Klause věnované tzv. klimatickému alarmismu je pozoruhodný svojí významovou odlišností. Jedná se patrně o kouzlo nechtěného, nicméně na obálce a na titulní straně se skví šedočerně vyvedený titul Zničí nás k ... více »

Společnost a politika Osobnosti

„Přímé poznání i hledání panenských prostorů pokládám za nezbytnou součást vzdělání“ (dokončení rozhovoru)

Foto Tomáš Koloc

Dokončení rozhovoru  s geografem a antropologem Jiřím Štyrským (jeho první dva díly najdete zde a zde), který nedávno oslavil osm desetiletí svého života a který slavné jméno, jež nese, povýšil stejnou prostotou a renesanční pozorností k mnoha projevům tohoto světa, jako jeho příbuzný Jindřich. O Číně a úlevě buddhismu, lidských slovech Ježíše Krista, potřebě islámu mít svého Jana Husa, dvou červených liniích v českých dějinách, Gogolovi, a o tom, že v každé bytosti druhu homo sapiens dřímá intelektuální a morální elita.

 

 

Už jsme mluvili o národech přírodních i koloniálních, a já bych chtěl tento poslední díl našeho rozhovoru začít národem, o kterém se v poslední době mluví nejvíc, jehož příslušníci tvoří okolo jedné sedminy lidstva a 88 procent celé mongoloidní rasy ... více »

Společnost a politika

Obživlosti: Vizitky

Vzpomínky_Ivan Hoffman_zdroj archiv KN

Další díl seriálu úvah známého autora, který stál mimo jiné u zrodu našeho družstevního média. Vzpomínky na to, co bylo a současně stále je. Tentokrát o zdolávání vrcholů a sestupech.

Myslím, že ještě někde mám vizitky, na kterých je pod mým jménem napsáno generální ředitel a na druhé straně general manager, nebo tak nějak. Jaroslav Veis, kolega novinář, který měl jednu dobu podobnou vizitku, na které stálo šéfredaktor, říkáv ... více »

Kultura a umění

Dílo Lubomíra Kressy je součástí českého i mezinárodního surrealismu

Odleva: Lubomír Kressa, Ladislav Novák a Josef Kremláček, před vernisáží výstavy Františka Grosse a Ladislava Nováka ve Špálově galerii v Praze v roce 1965. Foto: archiv autora

K letní třebíčské výstavě z díla pozoruhodného a předčasně zemřelého umělce.

Muzeum Vysočiny Třebíč připomíná ve své Galerii Tympanon uzavřenou tvorbu surrealistického malíře, grafika a sochaře Lubomíra Kressy (1941-1981), který by se v prosinci minulého roku dožil sedmdesáti pěti let. Výstavu koncipoval a díla zapůjčil u ... více »

Poezie

Báseň léta

Jackson Pollock: Summmertime Number 9 (1948). Repro Tate Gallery

Z díla Jiřího Ortena: Jen jedenkráte v roce uzlátne obilí…

Na paletě je léto. Ach verši dávných dob, ty usměvavá věto zimičce na otop, jak se to potkáváme? Uplývá hořký kruh a zatáčí se za mé, jež znekonečnil Bůh tak jako na potoce oblázky mluví-li. Jen jedenkráte v ... více »

Literární ukázka

Počteníčko: Jak se dělají noviny

V každém novináři je kousek Supermana?

Postřehy Karla Čapka o teorii a praxi novinářského řemesla za první republiky.

Už častěji, a vždycky se zvláštním okouzlením, jsem četl dobrodružné romány, které se začínají tím, že zadrnčí telefon na psacím stole (nebo v elegantním mládeneckém pokoji) mladého novináře, takto zpravodaje Staru (nebo Heraldu) Dicka Hubbarda ... více »

Fejeton Domov

Pohled

Foto Tomáš Koloc

Výlet v tichém městě

Snad proto, že jsem v noci po zlém snu požádal o klidný spánek, zdál se mi k ránu moudrý sen. Natáčel jsem na velkém nádraží ve Všetatech (kde se protínají trati Praha-Turnov a Kolín-Děčín, kde jsem strávil dětství, a kde jsem tehdy málem přišel o ž ... více »