Dokument Domov

Výsledek kampaně a poděkování

Bez podpory svých čtenářů by Kulturní noviny nebyly takové, jaké jsou. Velmi si vážíme projevené solidarity.

Před několika týdny jsme v rámci půlroční ekonomické bilance vyhlásili kampaň na podporu našeho kolegy Tomáše Koloce, který se dostal do zdravotních a tím i existenčních potíží, a jemuž jsme z našich prostředků nebyli schopni sami pomoci. Na účet nám přišlo celkem 59 779 Kč. Jménem redakce i jménem Tomášovým všem přispěvatelům děkujeme! Toto výrazné gesto solidarity nás velmi potěšilo a zavázalo k další práci.

Kulturní noviny jsou nezávislým svépomocným médiem, jehož existence spočívá pouze na podpoře členů vydavatelského družstva a sympatizujících čtenářů a na osobním vkladu těch, kteří je vytvářejí. Nezávisíme ani na dotacích, ani na žádném dalším kapitálu. Každý, kdo podporuje Kulturní noviny, zlepšuje podmínky pro jejich tvůrce a stává se současně spolutvůrcem tohoto ojedinělého mediálního prostoru.