Společnost a politika

Ekopublika jde do finiše

Obrázek nebo fotografie#20442

Cena za environmentální publicistiku Ekopublika bude vyhlášena a předána 5. října v Brně v rámci konference Pět oken do ekovýchovy, která navazuje na festival Ekofilm. Odborná porota vybere z nominované sady textů jeden článek publikovaný během roku 2016. Nominace obsahují pestrou paletu zajímavých a společensky důležitých témat.

Pro začátek si zopakujme, že 1. ročník Ceny za environmentální publicistiku Ekopublika vyhlásily Kulturní noviny a Nadace Veronica ve spolupráci s Katedrou environmentálních studií FSS MU a Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání. Cílem bylo přitáhnout pozornost k publicistickému oboru, který má neobyčejný význam pro růst společenské osvěty a reflexe. Pro život každého z nás, neboť na kvalitě životního prostředí a na vztahu k němu závisí naše další existence jako lidského druhu. V prvním ročníku Ekopubliky se vyhlašovatelé zaměřili na publicistiku v denním a týdenním tisku (existující většinou i v digitální podobě), s nimiž přijde do kontaktu největší počet čtenářů všech věkových kategorií. Texty v internetových médiích či časopisech s delší periodou vydání zatím zůstaly bokem.

V souboru 16 textů, které prošly podmínkami nominace, nalezneme různá témata zpracovaná různým způsobem – od odborně vyargumentované publicistiky akademických pracovníků až po populárněji pojaté příspěvky či rozhovory. Obsahové rozpětí sahá od lokálních témat (krajinná urbanistika, šetrný chov zvířat, odsun brněnského nádraží, sporná přehrada na Berounce a podobně) přes problematiku v celostátním měřítku (Šumava a otázka národních parků, kontroverzní idea kanálu Dunaj–Odra–Labe, toxicita prostředí, třídění odpadů) až po principiální témata nadnárodní (cyklická ekonomika, komplexní pohled na dopad produkce palmových olejů). Skoro si až člověk při procházení těch textů říká, že by stálo za to je shromáždit do sborníku – jednak by to bylo samo o sobě velmi zajímavé a poučné čtení a za druhé také zrcadlo aktuálních problémů, jimiž žijeme. Rád bych zdůraznil, že to zdaleka nejsou jen „stěžující“ články na to či ono, ale je v nich přítomna i chuť něco měnit, zlepšit, posunout kupředu. 

Na závěr připojuju tři různorodé zajímavé ukázky z nominovaných textů – odborně nabitý text, kritický komentář a populárně-osvětová publicistika. 

1. http://relax.lidovky.cz/mizejici-pralesy-skodlivy-vliv-na-zdravi-svet-se-bouri-proti-palmovemu-oleji-1xi-/zdravi.aspx?c=A160114_104308_ln-zdravi_ape 

2. https://www.respekt.cz/tydenik/2016/49/velke-mlceni-kolem-jedu 

3. http://cestovani.idnes.cz/uhranuti-sumavou-reportaz-z-nejvetsiho-ceskeho-narodniho-parku-px8-/po-cesku.aspx?c=A161018_123919_po-cesku_hig