Společnost a politika Politika

OKD by měl převzít stát, ne nový Bakala

Obrázek nebo fotografie#19030

Projev poslankyně Olgy Havlové na schůzi PSP 10. ledna 2017 k tématu informace vlády o postupu ve věci nevýhodné privatizace OKD.

Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já se k tomu také jako poslankyně za Moravskoslezský kraj musím vyjádřit.

V Moravskoslezském kraji je dnes kvůli uzavírání OKD reálně ohroženo více než 10 tisíc pracovních míst v samotných dolech a dle odhadu odborářů dalších 20 tisíc v navazujících provozech, které Bakala prodal, např. vzduchotechniku, kantýnu, kuchyně atd., a v dalších odvětvích, která s těžbou úzce souvisí. V případě, že tato situace nastane a šachty se uzavřou, bude to naprostý kolaps nezaměstnanosti Moravskoslezského kraje. Odpovědný za tento stav je náš současný premiér Bohuslav Sobotka. Přestože je ve funkci už čtvrtým rokem jako premiér a musí si být dobře vědom, že se na tomto stavu podílel, nic pořádného pro OKD do dnešního dne neudělal. Právě on prodal Bakalovi pod cenou doly OKD. Je to on, kdo Bakalovi převedl 44 tisíc hornických bytů v Havířově, Ostravě a Karviné. Je to on, kdo mu zcela zdarma daroval hornickou nemocnici v Karviné či hotely ve Frýdku-Místku a Petrovicích u Karviné a další, které Bakalova skupina prodala celkem za téměř 150 milionů korun.

Loni se objevila zpráva, že poradci ČSSD koupili výhodně horský hotel Kladenka v Krkonoších, což byl původní majetek OKD, jehož privatizaci vládě také předkládal náš dnešní premiér pan Sobotka. Už ho mohli mít dávno zdarma, kdyby jim ho tenkrát pan ministr daroval.

Právě Bohuslav Sobotka daroval podle znaleckého posudku panu Bakalovi celkem 47 miliard. A jak je to možné? Pro představu, tato suma se nápadně přibližuje schodku České republiky za rok 2015. Pár miliard sem, pár miliard tam.

A nyní lehké kupecké počty. Celý podnik OKD byl odborníky nezávisle na sobě oceněn, dvěma odborníky, na 50 mld. Kč. K tomu ovšem samotné byty OKD byly odhadnuty na dalších 12 mld. Kč. Další byty byly darovány v Kladně zhruba za půl miliardy. Ale chápu, že takto nízká suma už nehraje roli a je pod rozlišovací schopnost bývalého ministra financí.

U počtů ještě zůstaneme. Podíl státu u tohoto majetku činil tenkrát 46 %, což je 35 miliard, a když k tomu připočteme byty, tak podíl státu v OKD činil 47 miliard. Tyto peníze nikomu nechybí?

A teď to nejdůležitější, vážení. Píše se rok 2004 a v Polském domě v Ostravě se koná krajský výbor ČSSD, kterého se účastní někteří členové vlády. Z těch nejznámějších jmenuji Stanislava Grosse, Lubomíra Zaorálka a našeho stávajícího premiéra pana Bohuslava Sobotku. Z tohoto krajského výboru vzešlo usnesení, ve kterém je doporučení vládě neprodat OKD – neprodat – za 4,1 miliard, protože pouhá cena bytů byla vyčíslena na 12 miliard. V roce 2011 Evropská komise posvětila privatizaci OKD za 4,1 mld. korun na základě informací dodaných obviněným znalcem Rudolfem Douchou. Ten v roce 2004 odhadl cenu akcií státu, tedy těch 46 %, o kterých jsem mluvila, na pouhých 2,8 miliard místo 35 miliard. Přitom mezinárodní poradenská firma Ernst & Young ocenila jen produkční část OKD místo 2,8 miliard zhruba na 30 miliard. Nedbalost, šlendrián, neznalost, nebo úmysl? Odpovězte si na tuto otázku za miliardy sami. Něco jako množství železa ve špenátu, když se spletli jen o desetinnou čárku.

V současné době prezentuje vláda ztrátovost OKD a je zajímavé, že o OKD mají zájem někteří další miliardáři. A víte proč? Protože roční zisk současného OKD je osm miliard. Podle pana premiéra stanovisko pro Evropskou komisi, která kauzu šetřila, nepodepsal on, ale zesnulý náměstek Eduard Janota – a ten se již bránit nemůže. Ale jedna věc je jasná. Sobotkovo ministerstvo už v té době vědělo o znaleckých posudcích, podle nichž byla hodnota státního podílu akcií nejméně 10 miliard. Přesto Evropské komisi poslalo prohlášení, že prodejní cena OKD ve výši 4,1 miliard je v pořádku.

Dámy a pánové, kdyby byla privatizace OKD provedena alespoň trochu poctivě, mohl dnes celý Moravskoslezský kraj prosperovat. Mohli jsme zde mít fungující těžební průmysl a mnoho dalších prosperujících firem, které odjakživa odváděly nemalé částky do státního rozpočtu na odvodech. Byl by dostatek peněz na hornické důchody a renty, aby mohli horníci odcházet do zaslouženého předčasného důchodu, kdyby stát vybíral řádné odvody z vytěžené tuny, které zákon umožňoval. Mohli jsme mít 44 tisíc hornických bytů, které si nájemníci mohli za přijatelnou cenu odkoupit. (…)

Další nešvar, kterému stát nečinně přihlížel a báňský úřad dělal mrtvého brouka, bylo nedodržování horního zákona. Podle tohoto zákona byl povinen Bakala vytěžit celé ložisko, a místo toho se prováděla výběrová těžba. Další porušování horního zákona umožnilo panu Bakalovi vykupovat pozemky a nemovitosti v předstihu pro plánovanou těžbu i v místech, kde se dodnes netěží. Do roku 2012 ještě vykupoval pozemky a nemovitosti z fondu pro důlní škody. Jen pro vysvětlení, tento fond musí být zřízen ze zákona a na tyto účely se používat nesměl. Občanská sdružení na porušování zákona upozornila, a přesto stát nežádal vrácení peněz do tohoto rozpočtu. OKD a tedy Bakala léta vydělávali miliardy. Teď má ztráty zaplatit stát, občané, kterým se o pohádkových ziscích vykutáleného uhlobarona ani nezdá. Zůstal nám vyrabovaný kraj s nejistou budoucností. Stále dokola se mluví o Dolu Paskov, ale to by byl jen začátek katastrofy. K uzavírání jsou totiž v pořadí připraveny další šachty v Karviné. V letech 1984–1985, když se uzavíraly uhelné doly ve Velké Británii, podali naši odboráři třem stům horníků a jejich rodinám pomocnou ruku. Dnes v rámci Evropské unie nám pomocnou ruku nepodá nikdo.

Dámy a pánové, na tohle se nemůžeme nečinně dívat. Je to zcela jasný podvod, nečinnost premiéra, který, v součinnosti s báňským úřadem, si byl dobře vědom problémů, které nastanou. Chci, aby za tuto situaci nesli pan premiér Sobotka a jeho kumpáni včetně pana Bakaly odpovědnost.

Členové vlády, především pan ministr Babiš, vidí útlum OKD zjednodušeně. Argumentuje, že když se utlumovala ostravská část OKD, propustilo se na 100 tisíc horníků a vše se zvládlo. Nikdo ale neřekne, že tenkrát dostali horníci mimořádný důchod v padesáti letech, nikdo neřekne, že rychlé a neodborné uzavírání dolů způsobilo několik havárií, výbuch v kantýně Salma, výbuch domu ve Slezské Ostravě atd. a že stát investuje ročně nemalé prostředky na monitorování výskytu metanu, dotěsňování starých důlních děl prostřednictvím firmy Diamo dodnes.

Nařízení vlády 167/2016, podle kterého mohou horníci při propuštění z dolu čerpat až tři roky osm tisíc korun, je vázáno jen na firmu OKD, a to jen po dobu insolvence. Pokud se změní jméno firmy či se firma dostane z insolvence, tento nárok zaniká. Přitom v pozdějším nařízení, které se vztahuje na ostatní firmy podnikající v hornictví, tyto podmínky nejsou, a jsou tedy platné bez omezení. Vláda hlavně prostřednictvím ministra financí tvrdí, že OKD dala peníze na likvidaci Dolu Paskov, ale částka 700 milionů, kterou OKD dostalo jako půjčku, má být využita i na provoz, a ne na uzavírání dolu. OKD hledá nového strategického partnera a já se ptám proč. (…)

Podle Ústavy a horního zákona je stát povinen nakládat s nerostným bohatstvím jako řádný hospodář, a ne sledovat příchod nového Bakaly. Všude v Evropě je uhlí bráno jako strategická surovina a doly vlastní stát. V případě dalšího vytunelování OKD bude stát stejně financovat likvidaci, protože bezpečnostní rizika v případě neřešení těchto problémů jsou obrovská. Stát by měl silněji tlačit na převzetí Dolu Frenštát jako na budoucí možné ložisko z hlediska pozice řádného hospodáře. Stát by měl tlačit na vedení OKD, které nemalou měrou přispělo k situaci, v jaké se firma nachází. Stát by měl mít snahu udržet OKD pohromadě, jelikož jsou jednotlivé doly tak propojeny, že činnost jednoho dolu není možná bez spolupráce s druhými, a to jak materiálně, tak personálně. (…)

Děkuji za pozornost.

Převzato ze stránek PSP ČR 11. ledna 2017, redakčně upraveno, eliminovány poznámky o dění v sále a organizační pokyny předsedajícího.