Společnost a politika Domov,Vzdělávání,Média

Ekopublika ocení nejlepší články o životním prostředí

Logo

Tisková zpráva: Cena za environmentální publicistiku Ekopublika bude již brzy znát svého vítěze. Ten bude vyhlášen 5. října 2017 v Brně v rámci národní konference Pět oken do ekovýchovy. Odborná porota vybrala z nominovaných textů celkem šest textů publikovaných v roce 2016, jen jeden si však může odnést hlavní cenu.

Z celkem 16 článků, jež prošly podmínkami nominace, vybrala odborná porota šest nejlepších textů, z nichž jeden si odnese hlavní cenu. Tu předá biolog, odborník v oblasti životního prostředí a bývalý ministr životního prostředí Ladislav Miko. Vítěz si kromě věcných cen odnese také finanční odměnu 10 000 Kč, kterou věnuje Nadace Veronica.

V soutěži se sešly texty vysoké kvality. „Nalezneme mezi nimi různá témata zpracovaná různým způsobem – od odborně vyargumentované publicistiky akademických pracovníků až po populárněji pojaté příspěvky či rozhovory. Obsahové rozpětí sahá od lokálních témat (krajinná urbanistika, šetrný chov zvířat, odsun brněnského nádraží, sporná přehrada na Berounce a podobně) přes problematiku v celostátním měřítku (Šumava a otázka národních parků, kontroverzní idea kanálu Dunaj–Odra–Labe, toxicita prostředí, třídění odpadů) až po principiální témata nadnárodní (cyklická ekonomika, komplexní pohled na dopad produkce palmových olejů),“ uvádí Jiří Plocek, jeden z iniciátorů vzniku ocenění Ekopublika.

1. ročník Ceny za environmentální publicistiku společně vyhlásily Kulturní noviny a Nadace Veronica ve spolupráci s Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání a Katedrou environmentálních studií FSS MU. Smyslem ocenění je podpořit a zviditelnit tvorbu a publikování environmentálně zaměřených textů v českém tisku, ohodnotit jejich přínos pro osvětu široké veřejnosti a přitáhnout větší pozornost čtenářů k environmentální problematice. Do soutěže mohly být letos zahrnuty texty publikované v denním a týdenním tisku, další ročník, do něhož bude možné posílat nominace již od poloviny října, již obsáhne i internetová média.

Slavnostní vyhlášení ceny Ekopublika:

Termín a čas konání: 5. října 2017, 14 hod.

Místo konání: rektorát Vysokého učení technického v Brně (Novobarokní aula – Antonínská 1) http://www.ekopublika.cz


Kontakty:

Jiří Plocek, iniciátor Ekopubliky – Kulturní noviny, E: plocek@kulturni-noviny.cz, T: 777 853 414

Helena Továrková, iniciátorka Ekopubliky – Nadace Veronica, E: helena.tovarkova@veronica.cz, T: 601 277 409

Aleš Máchal, iniciátor Ekopubliky – Lipka, E: ales.machal@lipka.cz