Dokument Vzdělávání,Média

Ceny Ekopublika poprvé uděleny!

Helena Továrková z Nadace Veronica předává cenu Ekopublika Kláře Kubíčkové

Z celkem 16 textů, jež prošly podmínkami nominace, vybrala odborná porota pět článků, které si zaslouží ocenění, a jeden vítězný. Článkem roku 2016 se stal text Kláry Kubíčkové Uhranutí Šumavou, který vyšel v Magazínu Víkend DNES (video – rozhovor s vítězkou Ekopubliky 2016). Klára Kubíčková se však mezi oceněnými objevila ještě dvakrát – a to za texty Jedy, které dýcháme a Třídím, tedy jsem. Mezi dalšími oceněnými jsou Jaroslav Petr z Lidových novin s textem Mizející pralesy, škodlivý vliv na zdraví. Svět se bouří proti palmovému oleji, Petr Svoboda z Lidových novin s článkem Přehrada na Berounce? Megalomanie a Martin Uhlíř z týdeníku Respekt s textem Velké mlčení kolem jedů.


Oceněným autorům předal ceny Ladislav Miko, odborník v oblasti životního prostředí, bývalý ministr životního prostředí a ředitel právě probíhajícího festivalu Ekofilm. Vítězka si kromě věcných cen odnesla také finanční odměnu 10 000 Kč, kterou věnovala Nadace Veronica.


V soutěži se sešly texty vysoké kvality. „Nalezneme mezi nimi různá témata zpracovaná různým způsobem – od odborně vyargumentované publicistiky akademických pracovníků až po populárněji pojaté příspěvky či rozhovory. Obsahové rozpětí sahá od lokálních témat (krajinná urbanistika, šetrný chov zvířat, odsun brněnského nádraží, sporná přehrada na Berounce a podobně) přes problematiku v celostátním měřítku (Šumava a otázka národních parků, kontroverzní idea kanálu Dunaj–Odra–Labe, toxicita prostředí, třídění odpadů) až po principiální témata nadnárodní (cyklická ekonomika, komplexní pohled na dopad produkce palmových olejů),“ uvádí Jiří Plocek, jeden z iniciátorů vzniku ocenění Ekopublika.


1. ročník Ceny za environmentální publicistiku společně vyhlásily Kulturní noviny a Nadace Veronica ve spolupráci s Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání a Katedrou environmentálních studií FSS MU. Smyslem ocenění je podpořit a zviditelnit tvorbu a publikování environmentálně zaměřených textů v českém tisku, ohodnotit jejich přínos pro osvětu široké veřejnosti a přitáhnout větší pozornost čtenářů k environmentální problematice. Do soutěže mohly být letos zahrnuty texty publikované v denním a týdenním tisku, další ročník, do něhož bude možné posílat nominace již od poloviny října, již obsáhne i internetová média.


Přehled ocenění:

1. místo: Klára Kubíčková – Uhranutí Šumavou (MF Dnes, 1. 10. 2016) – vítězný článek

2.–6. místo (abecedně):

Klára Kubíčková – Třídím, tedy jsem (MF Dnes, 2. 1. 2016)

Klára Kubíčková – Jedy, které dýcháme (MF Dnes, 23. 1. 2016)

Jaroslav Petr – Mizející pralesy, škodlivý vliv na zdraví. Svět se bouří proti palmovému oleji (Lidové noviny, 16. 1. 2016)

Petr Svoboda – Přehrada na Berounce? Megalomanie (Lidové noviny, 8. 10. 2016)

Martin Uhlíř – Velké mlčení kolem jedů (Respekt, 3. 12. 2016)

 

Doplňující odkazy:

Rozhovor s vítězkou Ekopubliky 2016 (video)

Fotografie ze slavnostního vyhlášení zde