Společnost a politika Domov,Politika

Podivné volby: Každá komise měla jiná pravidla, kroužkování určují členové komisí, v době odesílání výsledků se volební web na hodinu zastavil „největším kybernetickým útokem v ČR“

Foto Tomáš Koloc

Vyhlásili jsme anketu mezi čtenáři a přáteli, kteří se účastnili víkendových parlamentních voleb jako členové volebních komisí. Z jejich odpovědí vyšlo najevo jednak to, že názory komisí na volební pravidla týkající se např. nevoličů si odporují, ale i závažné technické závady, které hraničí se zneplatněním voleb (což se kupříkladu loni stalo během prvních prezidentských voleb v Rakousku). Anketu publikujeme v původní podobě, nejsilnější námitky proti platnosti voleb a možná zdůvodnění závad se nacházejí na konci ankety.

1. Už jste někdy byl/a ve volební komisi? Jaká byla návštěvnost oproti jiným volbám?

2. Eviduje se číslo těch, kteří nepřišli k volbám a kteří použili bílý lístek? Kolik jich ve vaší obci bylo?

3. Mohl/a byste nám povědět nějakou veselou příhodu z volení?


Dominika Bayerová, Zakřany (okres Brno-venkov)

1. Ve volební komisi jsem byla poprvé, ale návštěvnost se v komisi dost probírala. Do Poslanecké sněmovny je u nás účast pokaždé podobná, okolo 60 %, i letos to tak bylo. Je výrazně vyšší než třeba množství těch, co přišli volit do Senátu nebo zastupitelstva kraje.

2. „Bílé lístky“ (předměty nezapočtené do hlasování) jsme měli dva, volit nepřišlo 257 lidí. Zakřany mají 748 obyvatel, v seznamu voličů bylo celkem 625 jmen.

3. O zábavu na vesnici není nouze, většina obyvatel zná alespoň jednoho člena komise, takže jsem za ty dva dny vyslechla spoustu vtípků i historek. Jen jsou bez znalosti reálií a lidí nereplikovatelné. A pár drobností se stalo i ve volební síni, i když nešlo o nic zásadního. Jeden pán třeba přišel volit a měl v ruce prázdný proutěný košík – tuhle „záhadu“ jsme rozebírali celý zbytek dne.

Tomáš Mráz, Tábor

1. Jednou už ano, ale to bylo před více jak deseti lety a účast v tehdejších volbách už si přesně nevzpomínám, ale když se podívám na náš okrsek na volby.cz, byla v minulých parlamentních volbách prakticky stejná volební účast.

2. Ano, oba tyto údaje se evidují. V Táboře (počítám samozřejmě celou obec, nejen náš okrsek), kde bydlí 34 tisíc lidí, z čehož odhadem asi přes 25 tisíc může volit, bylo 10.655 lidí, kteří nepřišli k volbám, a 94 neplatných hlasů, což jsou v podstatě ony bílé lístky.

3. Malé dítě se zlobilo, že si už nemůže hodit další obálku do volební urny, protože tatínkovu už tam hodilo a babiččinu tam hodil bráška.

Iva Fantová, Nové Město nad Metují

1. Ve volební komisi jsem byla už asi popáté nebo pošesté – do obecních zastupitelstev, do senátu, do krajských zastupitelstev, na prezidentských volbách. Tentokrát byla účast snad nejvyšší, co pamatuji – téměř 70%.

2. Počet nevolících občanů neevidujeme, nepamatuji se ani, že by někdy byl nalezen v obálce bílý lístek. V jedněch obecních volbách jsme kdysi vyřazovali jen pár lístků s přeškrtanými jmény, doplněných hanlivými nápisy. Tentokrát bylo v tomto smyslu vše v pořádku.

3. Musíme mít velkou trpělivost s klienty Oázy, kteří většinou chtějí volit, i když už některým je přes 90 let. Chodíváme za nimi s přenosnou urničkou, většinou se na nás těší a připravují se – mají radost, že ještě mohou být platnými občany. Jedna paní si předem připravila do obálky lístek své oblíbené strany, ale když jsme do jejího malého pokojíku přišli, ne a ne ho najít! Hledala ho všude, ve skřínkách i v koupelně – nikde nic. Nabízeli jsme jí náhradní sadu, ale nechtěla ji. Počkali jsme tedy, až se uklidnila – a nakonec si vzpomněla: obálku s lístkem si schovala pod ubrus na stole. To bylo radosti!

Petr Kobylka, Praha-Chodov

1. Dělám to poprvé, jsou to i první parlamentní volby, v nichž mohu volit. Účast byla prý poměrně vysoká.

2. Bílý lístek podle volebního zákona neexistuje. Do úřední obálky volič vloží jeden volební lístek zvolené strany. Cokoli co je, ať už v obálce nebo mimo obálku, do urny vhozeno mimo úřední obálku je též neplatný hlas. Počty vydaných a odevzdaných obálek a platných hlasů lze prohlédnout na volebních stránkách ČSÚ.

3. Někdy bylo těžké luštit tzv. preferenční kroužky, ale jejich konečné posouzení je v kompetenci komise (a děje se tak téměř vždy konsensuálně s tím, že se komisaři snaží vyluštit vůli voliče). Jedna velmi stařičká paní si zapomenula doma lístky. Velmi zdůrazňovala, jak je důležité volit. Komise jí nové samozřejmě vydala, ale pak zjistila, že je s brýlemi nepřečte. I na to myslí volební zákon, v takovém případě je přípustná pomoc. Ta pomoc byla ale velmi veselá, protože pomocník musel velmi nahlas číst jména stran a paní nahlas uvažovala. „ODS: Je tam ještě ten Topolánek? Ten byl takovej hodnej. Už není? Hm, tak dál. KSČM, tam už nikoho neznám. ANO – to je pan Babiš, že jo, tak tomu to dám. Neznám nikoho lepšího, kromě Husáka, kdo pomohl republice…“

Nechce být jmenován

Chtěl bych se vyjádřit jen k jednomu: Není možno zfalšovat hlasy v místnostech, to je samozřejmě nemožné na celostátní úrovni. Nicméně vždy, když jsem jako předseda volební komise odevzdal flash disk s našimi daty pracovníkovi ČSÚ a on ji „přelil“ do jejich systému, mne trochu zamrazilo. Protože od toho okamžiku NIKDO už není schopen zjistit, co se s těmi daty po ty zlomky vteřiny děje. Už to je v rukou sítí. Jedinou kontrolou dosud vždy bylo online nabíhání výsledků na serveru ČSÚ, který ovšem dnes nebyl více jak hodinu dostupný! Čili tam s daty mohl udělat kdokoli cokoli a nikdy se to nemůže zjistit – iluze, že by někdo přepočítával pytle s hlasy uložené ve skladech, je samozřejmě nereálná.

Redakční komentář

Ona sobotní hodinová nedostupnost byla dle oficiálního zdůvodnění dána největším kybernetickým útokem v celé historii Česka (ZDE na serveru Novinky.cz). Odborníci se nicméně vyjádřují, že ani o útok jít nemuselo, ale že systém používaný pro volby že je tak zastaralý a nekvalitní, že jeho výpadek mohl shodit i masivní vstup zvědavců, čekajících na výsledky voleb. Názory členů volebních komisí na evidenci či neevidenci nevoličů se různí (viz. ztučněné pasáže v anketních odpovědích). Co se týká kroužkování, regulérnost voleb už byla úředně napadena několika desítkami voličů, z nichž mnozí na sociálních sítích sdíleli své fotografie jimi zakroužkovaných kandidátů, které poté zvolili – spolu s volebními výsledky, podle nichž tito kandidáti nedostali žádný preferenční hlas.