Dokument Média

Ekopublika 2017

Obrázek nebo fotografie#20899

Smyslem ocenění Ekopublika je podpořit a zviditelnit tvorbu a publikování environmentálně zaměřených textů v denním a týdenním tisku a na stránkách relevantních webových zpravodajů v České republice, ohodnotit jejich přínos pro environmentální osvětu široké veřejnosti a přitáhnout větší pozornost čtenářů k environmentální problematice popisované seriózními způsoby.

Cena se uděluje za text publikovaný v roce 2017 v českém jazyce, který pojednává o environmentálních tématech týkajících se ČR, Evropy nebo světa. O držiteli Ekopubliky rozhoduje odborná porota složená z environmentálně zaměřených členů akademické obce, renomovaných publicistů a pracovníků v environmentální výchově a osvětě.

Kulturní noviny a Nadace Veronica jsou vyhlašovateli a mediálními garanty Ekopubliky. Administrátorem druhého ročníku je Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání.

Více informací o ceně a pravidlech pro nominaci naleznete na webových stránkách:

www.ekopublika.cz