Čtrnáctideník Kulturní noviny

45. číslo pondělí 6. 11. 2017

Téma Domov

Rozhovor s brněnskou zastupitelkou Hanou Kašpaříkovou: Veřejná prostranství nepatří jen automobilistům

Hana Kašpaříková. Foto www.zitbrno.cz

Hana Kašpaříková vystudovala Mendelovu Univerzitu v Brně. V současné době je zastupitelkou města Brna (Žít Brno), předsedkyní Komise RMB pro územní plánování, členkou finančního výboru ZMB  a politickou garantkou pro proces přípravy a projednání Plánu udržitelné městské mobility města Brna. Zeptali jsme se jí právě na tento strategický dokument brněnské radnice, který se setkává s nejrůznějšími reakcemi, od veskrze nadšených po zcela odmítavé. 

Hana Kašpaříková vystudovala Mendelovu Univerzitu v Brně. V současné době je zastupitelkou města Brna (Žít Brno), předsedkyní Komise RMB pro územní plánování, členkou finančního výboru ZMB  a politickou garantkou pro proces přípravy a projednání Plá ... více »

Komentář Politika

Sto let

Foto Tomáš Koloc

Muž z rodiny, kterou minulý režim označil za buržoazně-reakcionářskou, uvažuje o pozitivním významu Velké říjnové socialistické revoluce pro dnešní dobu. 

Muž z rodiny, kterou minulý režim označil za buržoazně-reakcionářskou, uvažuje o pozitivním významu Velké říjnové socialistické revoluce pro dnešní dobu.  Moje přírodovědné vzdělání mi velí jaksi vytknout před závorku, že jakékoli sté výročí je arte ... více »

Společnost a politika Domov

Obživlosti: Sychravé ráno

Obrázek nebo fotografie#20974

Další díl seriálu úvah známého autora, který stál mimo jiné u zrodu našeho družstevního média. Vzpomínky na to, co bylo a současně stále je.

Od chvíle, kdy jsme si se ženou postavili dům na kopci, přichází podzim později. Většinou touto dobou města a vesnice pod námi v údolí mizí pod bílou mlhou, zatímco nás slunce laskavě hřeje. Dnes ale mlha vystoupala až k nám. Tohle sychravé počasí, ... více »

Kultura a umění Domov,Kultura

Dobrá věc se podařila: Brno jako kreativní město UNESCO

Magdalena Kožená při podpoře ZUŠ OPEN Moravské náměstí v Brně. Foto Jiří Plocek

Brno bylo zařazeno do sítě kreativních měst UNESCO jako město hudby. Spolu s ním je v této síti 180 měst ze 72 států světa. Brnu se tak otevírají možnosti rozvíjet výrazně svůj tvořivý potenciál. Jak to všechno začalo?

V Brně existuje po desetiletí určité napětí mezi jeho kulturním potenciálem a mezi prostředky na jeho uskutečňování a širší odezvou. Ano, jsou jednotlivci či jednotlivá tělesa, kteří tu či onde zazáří, ale ne vždy je zřejmé, z jakého kontextu vycház ... více »

Kultura a umění Kultura

Filmy jako svědectví

Foto www.dokument-festival.cz

Mezinárodní filmový festival dokumentárních filmů v Jihlavě otevřel v letošním roce celou řadu palčivých témat. Festivalové renomé roste a tím napomáhá i publicitě problémů, jež společnost řeší.

Mezinárodní filmový festival dokumentárních filmů Ji.hlava (MFDF Ji.hlava) patří k etablovaným filmovým přehlídkám. Z původně nadšenecké akce zaměřené na českou filmovou dokumentaristiku vznikla událost, jejíž význam přesahuje hranice České republi ... více »

Kultura a umění Kultura

Svatý Jan pod Skalou, svatý Ivan v příkopu

Obrázek nebo fotografie#20943

Zpráva o jednom světci, místě, hudebním cyklu a padlém vojákovi.

Zpráva o jednom světci, místě, hudebním cyklu a padlém vojákovi. V době státního svátku svatého Václava jsme v našich novinách psali o patronech národa. Český středověk (který naše osvícená doba většinou nazývá temným) znal archetyp pro naši dnešn ... více »

Poezie Kultura,Osobnosti

V Litoměřicích

Máchovy schody v Litoměřicích. Foto www.mapio.net

Dne 6. listopadu uplyne 181 let od smrti Karla Hynka Máchy. Těžko nalézt lepší připomínku než báseň jiného velikána české poezie, Zbyňka Hejdy.

Od boku vzhůru celý promodral jakoby na mor… Tak tenkrát shledán pod peřinou. A v kapse básně kus, poznamenaný hlínou… A už se scházeli nepozůstalí k pohřbu. Podzimek zlát. Básník jak mramor  promodrával dál… ... více »

Literární ukázka Kultura,Osobnosti

K. H. Mácha a jeho dědictví

Jan Konůpek: Karel Hynek Mácha

Úvaha F. X. Šaldy z roku 1910 pojednává o výzvě, kterou Máchovo dílo představuje pro další generace. 

Moderní literární historie a kritika může pozdraviti sté narozeniny Máchovy s jakýmsi dostiučiněním. Vykonala právě zde pěkný kus práce. Polský badatel Marian Zdziechowski, našinci Jakub Arbes, T. G. Masaryk, Jaroslav Vlček, V. Flajšhans, Arne Novák ... více »

Fejeton Domov

Člověk

Foto autor

Obraz z besedy o dědictví profesora Vladimíra Úlehly.

Obraz z besedy o dědictví profesora Vladimíra Úlehly. Stáli jsme pár metrů od mého bydliště na autobusové zastávce Lipky. Pán, který mě oslovil, už měl trochu upito, ale jeho věty v sobě měly železný smysl. (Když to ale víc uvážím, měly smysl dřevěn ... více »