Poezie Kultura,Osobnosti

V Litoměřicích

Máchovy schody v Litoměřicích. Foto www.mapio.net

Dne 6. listopadu uplyne 181 let od smrti Karla Hynka Máchy. Těžko nalézt lepší připomínku než báseň jiného velikána české poezie, Zbyňka Hejdy.

Od boku vzhůru
celý promodral
jakoby na mor…
Tak tenkrát shledán
pod peřinou.
A v kapse básně kus,
poznamenaný hlínou…
A už se scházeli
nepozůstalí k pohřbu.
Podzimek zlát.
Básník
jak mramor 
promodrával dál…

Ze sbírky Blízkosti smrti (1985).