Kultura a umění Kultura

Paralelní entity malíře Josefa Bubeníka

Josef Bubeník: Z cyklu Paralelní entity, dekalk, pastelky a kombinované techniky, 2016. Foto: Jan Dočekal Josef Bubeník: Z cyklu Paralelní entity, dekalk, pastelky a kombinované techniky, 2016. Foto: Jan Dočekal

 

Výstavu z tvorby kreslíře a malíře Josefa Bubeníka (nar. 1965) uspořádalo Katolické gymnázium v Třebíči ve své Galerii Chodba. Nese název Paralelní entity. Výstava je druhou částí autorova tematického náčrtu, přičemž část první uvedlo loni na podzim Městské kulturní středisko Třebíč ve své Galerii Ladislava Nováka pod titulem Fragmenty krystalového jasu.

Josef Bubeník, člen moravské surrealistické skupiny Stir up, studoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (byl žákem docenta Jiřího Havlíčka, někdejšího člena brněnské skupiny Lacoste, předchůdce Stir up). Ve volné tvorbě se věnuje kresbě a malbě, je profesionálním grafickým designerem a kurátorem výstav. Autorovi tohoto článku napsal: … již se nechci hlásit k tomu, co je nazýváno současný surrealismus. Hlásím se samozřejmě k odkazu surrealismu, tak jako k odkazu celé moderny, tak jako k odkazu každého opravdového umění bez ohledu na dobu jeho vzniku.

Zatímco Bubeníkova loňská výstava v Třebíči byla zhruba polovinou obsahu skrze bizarní přírodní útvary a snové ústrojné soustavy vrostlá do nejpůsobivější teoretické a obrazové orientace surrealismu, druhou částí vycházela z principů metafyziky. V aktuální nevelké kolekci prací na papíru (kombinace dekalku s kresbou pastelkami, s akvarelem, temperou a tuší, jeden exponát je pastózní malbou na plátně) autor vychází z metafyzické malby v úplnosti. Některá díla jsou pak výsledkem spojení tendence metafyzické s tendencí surrealistickou. Metafyzika, tedy přílišná neurčitost či mlhavost, zkoumá podstatu věcí smyslům domněle nedostupnou, tajemnou. V hyperbole lze říci, že Bubeník stanul v jedné řadě s Giorgiem de Chiricem, jedním z nejoriginálnějších představitelů metafyzické malby, který pověděl: „Co bych měl mít rád, když ne tajemství.“

Metafyzická malba je v dějinách moderního umění zapsána jako předchůdce surrealismu. V Bubeníkově projevu jsou tyto formy ve smyslu posloupného uplatnění v plynoucím čase v obráceném pořadí. Výstava tedy ukazuje, od čeho se umělec dle svého vyjádření již odklání a čemu v přítomné době dává přednost. Jedno i druhé je ovšem ve východiscích spřízněno a u aktuálního Bubeníka v řadě děl zřetelně propojeno. Do metafyzických prvků, jejichž technický původ je převážně v dekalkovém roztlačení barevné skvrny, organicky vstupují jednotlivosti z předmětné výbavy veristického surrealisty (lidské postavy, portréty, zoomorfní detaily), které jsou obrazově užity dle zákona malířových snových vizí.

K předcházející třebíčské výstavě Bubeník vydal výkladový katalog se sedmi barevnými reprodukcemi obrazů. Text týkající se rovnou měrou i přítomné výstavy (ta je, na rozdíl od předešlé různobarevné, pojata v sjednocujících odstínech červené) sleduje odborným jazykem výklady, protiklady a spojení jednoho s druhým na téma vesmírné hmoty, k níž se Bubeník v současné tvorbě pomyslně upíná. Takovýto způsob verbálního „zpevnění“ výtvarné práce je založen na vysokém stupni odbornosti, jež se cítí doma pouze ve vědecké sféře. Tam ovšem, v oněch ezoterických souvětích, nelze dost dobře najít klíč k pochopení volného umění. Mysl vnímatelů Bubeníkových obrazů není, myslím si, obrácena do neznáma paralelních jsoucností; viděné prociťují skrze subjektivně určené principy nadreálné krásy, ať již ji definují umělcem vyznačené a vnímatelem přijaté představy snového či fantazijního charakteru nebo překvapivé obrazy vzešlé spíše z náhody. Takto, způsobem, jenž je pro poučeného možného příjemce umělcova sdělení nejspíše přijatelný, sice nemusí být vnímatelem zcela akceptována (protože zůstane nepostihnuta) složitost umělcovy pouti paralelními entitami, jsou však sděleny a s porozuměním přijaty dimenze lineární a barevné kultivace v přitažlivém obsahu, tedy dimenze krásy. A to i v nadřazeném poměru, kdy nepřestalo platit, že metafyzika a především surrealismus nemají estetiku a krásu jako nejpřednější hledisko.

Josef Bubeník: Paralelní entity, kresby a malby. Katolické gymnázium Třebíč, Galerie Chodba. Výstava potrvá do 10. března 2017, přístupná je ve dnech školního vyučování od 8. do 15. hodiny.