Čtrnáctideník Kulturní noviny

11. číslo pondělí 12. 3. 2018

Téma Domov

V příbytku Jana Masaryka

Foto archiv

Druhý ze série článků, týkající se letošních dějinných výročí, se pohybuje mezi životopisným archetypálním esejem a osobní výpovědí. Autor, kterému není cizí anarchistický pohled na svět, se v něm vyznává z několika okamžiků, v nichž se zrodil jeho vzácný vztah k člověku – který byl po většinu svého života politikem.

Bylo, nebylo, dávno, v době, kdy bylo třetí tisíciletí nové, jsem se seznámil se svým celoživotním přítelem Jardou Svobodou, který byl mým spolužákem ze studijního kruhu na Katedře filosofie Univerzity Hradec Králové. Přednášel tehdy referát o knize ... více »

Komentář Politika

Nedajte sa zmanipulovať, oligarchia sa nedá poraziť volbami

Foto Tomáš Koloc

Nemožno mať demokratický štát, ak demokratické nie sú politické strany a volebný systém umožňuje, aby sa moc koncentrovala v rukách pár ľudí.

Vyzývať na rozvahu a kritické uvažovanie v čase, keď ľuďmi lomcujú tie najnižšie vášne a pudy, je tá najnevďačnejšia úloha pre kohokoľvek, kto sa pohybuje vo verejnom priestore. Tým, ktorí si až doteraz dokázali zachovať chladnú hlavu a triezve uvaž ... více »

Společnost a politika Politika,Média

Obživlosti: Skandování

Ivan Hoffman. Foto archiv KN

Další díl seriálu známého autora – písničkáře, novináře a komentátora –, který stál mimo jiné u zrodu našeho družstevního média. Vzpomínky na to, co bylo a současně stále je.

Ať už vládne kdokoli, vždy se nakonec náměstí zaplní neštvanými lidmi, kteří skandují, že těch, kteří vládnou, už bylo dost. Ne vždy přitom padne vláda anebo dokonce režim. Čeká se na to, zda skandující skandování neomrzí, respektive zda zůstane pou ... více »

Společnost a politika Osobnosti

Vědec, pedagog a laskavý člověk

Antonín Buček. Foto Pavel Klvač

V pondělí 5. března 2018 nečekaně zemřel v Brně doc. Ing. Antonín Buček, CSc., výjimečná osobnost české krajinné a lesnické ekologie. Kdybychom hledali příklad člověka, který dokázal cílevědomě a systematicky již od studentských let až do konce života nekompromisně a s vysokým nasazením výzkumně, pedagogicky i organizačně působit ve prospěch poznání a ochrany přírody a krajiny, sotva bychom našli někoho vhodnějšího než právě docenta Antonína Bučka.

  Rodák z Brna (17. 9. 1942) zůstal celý život rodnému městu věrný, vyjma mnohých zahraničních cest. A vyjma dvou let po maturitě, kdy se uchýlil s přáteli z brněnské Zeměpisné společnosti do Orlických hor a pásl tam v JZD Lomy krávy. V lískovém křo ... více »

Poezie Kultura

Bitva u Blenheimu

Robert Alexander Hillingford: Vévoda Marlborough u Blenheimu (konec 19. století). Repro Wikimedia Commons

Báseň anglického poety laureáta Roberta Southeyho (1774–1843) se vrací k bitvě u bavorského Blindheimu, v níž 13. srpna 1704 John Churchill, vévoda z Marlborough, spolu s Evženem Savojským rozdrtili francouzskou armádu.

To v letním bylo večeru, kdy u dveří své chaty po práci starý Kašpar sed si v slunce západ zlatý, co vnučka jeho Mina malá si na trávníku vedle hrála.  Tu bratr její Petříček sem cosi valil k hraní, to bylo velké, kulaté to našel, zdroj kde v pláni ... více »

Literární ukázka Domov

Počteníčko: Osrdí čili „bajšl“

Janov na dobové pohlednici

Zpravodajství Národních listů ze srpna 1885 o jednom procesu před chrudimským krajským soudem neslo podtitul „Projev patriotismu Němce ze Svitav“.

Je pravda: Naši bodří sousedé Němci, kteří holdují „ostřejšímu tonu“, tuží se. V jednom týdnu na rozličných koncích Čech v síni soudní odehrává se poslední akt projevů, při nichž Čechové byli předmětem obzvláštního přátelského smýšlení na „druhé“ st ... více »

Fejeton Kultura,Osobnosti

Kak Moskalyk na službe Čechov praslavil akťora Gončarov, tedy: Jak Rusáček ve službách Čechů proslavil herce Töpferů

Obrázek nebo fotografie#22003

Stručně, vděčně a vesele za českou stopou Olega Tabakova (1935–2018)

V pondělí zemřel herec a režisér Oleg Tabakov, jeden z „ruských agentů“, kteří české kultuře pomáhali v době, kdy to bylo potřeba. Jeho nejznámější rolí byl titulní Oblomov v Michalkovově filmu z roku 1979 dle slavného románu I. A. Gončarova (který ... více »