Dokument Média

Výzva k nominaci: Ekopublika podruhé!

Obrázek nebo fotografie#21810

Četli jste v uplynulém roce skvěle napsaný článek na ekologické téma? Až do 31. března 2018 jej můžete nominovat na Ekopubliku – Cenu za environmentální publicistiku za rok 2017. Druhý ročník ceny zaměřené na odborně i žurnalisticky kvalitní články opět zviditelní péči o životní prostředí a ochranu přírody a ocení novináře a novinářky, kteří o těchto tématech píší. Nominovat je možné články zveřejněné v denním a týdenním tisku a na online zpravodajských portálech v České republice v roce 2017. Vítěze či vítězku vybere odborná porota, cena spojená s finanční odměnou jim bude předána v rámci festivalu Ekofilm. Podrobná pravidla Ekopubliky i formulář přihlášky jsou k dispozici na www.ekopublika.cz.

 

Druhý ročník Ekopubliky společně pořádají Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, Kulturní noviny – vydavatelské a mediální družstvo, Nadace Veronica a Katedra environmentálních studií FSS MU v Brně. O držitelích Ekopubliky 2017 rozhodne patnáctičlenná odborná porota složená z environmentálně a mediálně zaměřených osobností akademické obce, renomovaných publicistů, veřejných činitelů a pracovníků v environmentální výchově a osvětě.

Pořadatelé Ekopubliky – Ceny za environmentální publicistiku za rok 2017 vybízejí k nominacím odborně i žurnalisticky kvalitních článků zaměřených na problematiku péče       o životní prostředí a ochranu přírody zveřejněných v denním a týdenním tisku a na stránkách relevantních webových zpravodajů v České republice v roce 2017.

„Naší snahou je už podruhé povzbudit a zviditelnit autorky a autory pozoruhodných textů podporujících péči o životní prostředí a široce přijatelnou environmentální osvětu veřejnosti. Nominovat je sice možné až do 31. března 2018, ale přihlášky uvítáme co nejdříve,“ říká ředitelka Lipky Hana Korvasová.

„Velmi si vážím ceny Ekopublika, bylo mi ctí ji v prvním ročníku její existence získat. Její prestiž nespočívá v její historii, je to nová cena a její status se teprve utváří. Udělují ji však organizace a sdružení, za kterými je obrovský kus práce na poli environmentálního vzdělávání a bez nichž bychom v osvětě a ani v řadě praktických momentů nebyli tam, kde jsme“ říká novinářka Klára Kubíčková, která získala Ekopubliku za rok 2016 za článek Uhranutí Šumavou uveřejněný v příloze Víkend MFDnes.

Slavnostní vyhlášení výsledků Ekopubliky – Ceny za environmentální publicistiku 2017 se uskuteční jako součást Mezinárodního filmového festivalu Ekofilm v říjnu 2018 v Brně.

 

Jak podat nominaci?

Nominovat na Ekopubliku za rok 2017 může každý občan České republiky, který na adresu ekopublika@lipka.cz pošle přihlášku s elektronickou kopií článku včetně údajů kdy, kde a kým byl text publikován. Obdobně lze nominaci zaslat v papírové podobě na adresu Lipka – pracoviště Kamenná, Kamenná 20, 639 00 Brno. Podrobná pravidla Ekopubliky i formulář přihlášky jsou k dispozici na www.ekopublika.cz.