Čtrnáctideník Kulturní noviny

14. číslo úterý 3. 4. 2018

Téma Věda,Osobnosti

Robert Konečný: Jeden z vás

Robert Konečný - zdroj webové stránky Psychologického ústavu FF MU

Podstatná a aktualizovaná část osobně laděného proslovu na vernisáži knihy Jeden z vás, který v roce 2008 pronesl brněnský psycholog, žák a přítel profesora Roberta Konečného (1906–1981). Připomínáme si toto výjimečné a literárně hodnotné osobní svědectví z doby nacistické okupace u příležitosti deseti let od vydání a též u vědomí nedostatečného ocenění autora, který byl statečným člověkem, vlastencem, literátem, kulturním činitelem a zakladatelskou osobností oboru klinické psychologie v Československu.

Koncem října tomu bude sedmatřicet let, co jsem se s Robertem Konečným loučil nekrologem v brněnském krematoriu v dusném ovzduší pokročilé a již notně zahnívající normalizace. Sbližování našich osudů začalo daleko dříve. Konečný absolvoval brněnské ... více »

Společnost a politika Dokumenty

Barikáda

Obálka knihy

Ukázka z knihy Roberta Konečného Jeden z vás (Academia, Praha, 2008) z 19. kapitoly Štvanice a barikáda.

Redakční poznámka: Vyprávění Roberta Konečného je pojato jako osobní svědectví. V předmluvě knihy sám říká, že nechtěl psát objektivní historické pojednání, protože doufá, že to někdo udělá po válce třeba pod názvem Morava v podzemí či podobně. Samo ... více »

Společnost a politika Zahraničí

Turecko: státní naci(onali)smus včera, dnes a zítra

Pohlednice z 1. světové války: Spojenci Rakousko, Německo a Turecko

Hlubší dějinný pohled za izolované agenturní zprávy o pučích a "obranných" vojenských akcích

„Zabili jste mi strejčka, tak …“ (Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války) „Mučíš svou duši a necháváš ji utrýznit!“ (Nâzım Hikmet: Praha ) Dnešní Turecko je svého druhu Rakouskem Blízkého východu v tom smyslu, že je také zbytk ... více »

Společnost a politika Politika

Obživlosti: Špionážní guláš

Ivan Hoffman

Další díl seriálu známého autora – písničkáře, novináře a komentátora –, který stál mimo jiné u zrodu našeho družstevního média. Vzpomínky na to, co bylo a současně stále je.

Když nechápu něco kolem špionáže, ptám se odborníka, protože jako novinář vím, že co se píše v novinách a předvádí v televizi, je třeba dělit třemi. Znám se s bývalým rozvědčíkem, který skvěle vypráví o událostech, kterých byl svědkem v roce 68 kole ... více »

Poezie Kultura

Z ulice

Foto Tomáš Koloc

Velikonoční sonet zapomenutého autora české dekadence Vladimíra Houdka.

Ten Kristův obrázek, tak vetchý, za sklem skříně! Co as tu bábu ctnou tak divným citem hnulo, že na ten obrázek tak civí… v brvy stíně že velkých slzí dvé se v ráz jí vyřinulo? – Je krví zbroceno to jasné čelo svaté! … A bába štká a víc se těžké ... více »

Literární ukázka Kultura

Počteníčko: Dedikace jednoho maďarského spisovatele

Foto Tomáš Koloc

Jedna z minutových grotesek Istvána Örkényho.

Dnes bylo otevřeno v ulici Tá. Dé. Vé. číslo 7 Muzeum velkého spisovatele Tá. Dé. Vé. Procházíme prostrannými síněmi a kocháme se pohledem na sbírku plnicích per, kávovarů a stranických legitimací tohoto velkého realisty. Ve vitrínách vidíme i knihy ... více »

Fejeton Kultura

Dopis příteli: JÁSÁM

Foto Tomáš Koloc

Náš zlínský spolupracovník a přítel píše šéfredaktorovi Kulturních novin. Tentokrát o tom, jak se v sedmasedmdesáti letech pustil do vydávání knih.

Milý Jiří, dlouho jsem Vám nepsal. 8. února jsem zahájil, jak já říkám, svou předsmrtnou výstavu obrazů a soch v Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Dosud trvá. Její podstatnou část budu za čtrnáct dní stěhovat do Uherského Brodu. Inu, reg ... více »