Čtrnáctideník Kulturní noviny

24. číslo pondělí 11. 6. 2018

Téma Domov,Zahraničí

Bernhard Riepl: Rakušané i potomci německy mluvících vyhnanců nevědí o realitě Čechů – a naopak. Dá se to měnit skrze vyprávění příběhů

Foto Tomáš Koloc

Rozhovor s hornorakouským učitelem, překladatelem a komunálním politikem Bernhardem Rieplem, už dvě desetiletí žijícím a působícím v jižních Čechách.

Narodil jste se v Rakousku, ale víc než dvacet let pobýváte v jižních Čechách a jednou z vašich dlouhodobých činností je práce na vzájemném smíření obyvatel jižních Čech a Horního Rakouska, potažmo Česka a Rakouska jako takových. Co vás s tímto posl ... více »

Komentář Domov

Obživlosti: Před padesáti lety

Ivan Hoffman, foto archiv

Další díl ze seriálu autorových vzpomínek, které ožívají v jiných podobách i v současnosti.

Docela přesně si pamatuji červen 1968. Udělal jsem přijímačky na střední školu Na červeném vrchu v Praze 6. Vypadalo to, že ze mne bude rocker. Ve skupině Breakers (což se překládalo jako lamači, anebo vlna před námi) jsem řezal do kytary. Aparaturu ... více »

Společnost a politika Věda

Teorie velkého šplouchu aneb Jak se nenechat zatopit

Foto www.tichehrozby.cz

Recenze filmu Bouřlivé počasí ze série Tiché hrozby

Akademie věd České republiky připravuje cyklus populárně vědeckých dokumentů Tiché hrozby. Jeho čtvrtý díl se jmenuje Bouřlivé počasí a premiéru měl v pátek 8. června 2018 na Veletrhu vědy na výstavišti v pražských Letňanech. Snímek, jehož název je ... více »

Kultura a umění Kultura

Maniera Baselitz v Drážďanech

Maniera Baselitz. Repro autor

Ohlédnutí za dvěma výběrovými výstavami z tvorby současného německého malíře Georga Baselitze v drážďanské Galerii FLOX a v Rezidenčním paláci v Kupferstichkabinetu.

Malíř Thomas Kern patří ke kmenovým autorům drážďanské Galerie FLOX. Ta letos v dubnu u příležitosti osmdesátých narozenin Georga Baselitze, Kernova strýce, připravila výstavu kernfusion , na kterou přizvala vedle oslavence Kernova bratra, keramika ... více »

Poezie Kultura

Paul Fort: Velryby

Foto World of Whales

Báseň o pokroku, politice a námořnících.

Tenkrát, když se ještě jezdilo na velryby do dáli, tak daleko, že pro to holky plakaly, na každém rozcestí Pán Ježíš na křížku stál, a páni markýzové, v krajkách, si ještě foukali, a to byla ještě Panna Maria a to byl ještě král. Tenkrát, když ... více »

Literární ukázka Kultura,Osobnosti

Počteníčko: Z brindy do bryndy přicházím

Výřez z dopisu. Repro kniha Sušilovské zrcadlo

Obrozenecký kněz a písňový sběratel František Sušil, jehož výročí jsme si připomněli v minulém vydání Kulturních novin, platil za asketického a důstojného ducha a jako takový požíval ve společnosti vážnosti. Nezachovalo se příliš svědectví o jeho soukromém životě. Následující dopis, který psal (jako strýc) své rodině, ukazuje, že měl smysl pro humor a taktéž že na svých cestách za písní leccos zažil. Například při cestě do Polska byl při sběru písní zatčen jako podezřelá osoba a eskortován ze země. Dopis je přesným opisem rukopisu, jsou ponechány gramatické nepřesnosti či nejrůznější roztomilé slovotvorné kolísání, které bylo příznakem doby, v níž se český jazykový úzus teprve stabilizoval.

Drazí a Milí! Z brindy do bryndy přicházím; v Dzědzicích se mně stala čest, že mne z dědiny k staci patrola vedla jako zločince, nevěříc mi, že přemytcem čili pašerem aniž nějakým buřitelem nejsem, a nyní se ráčil p. Raymund hněvem bohů podzemních n ... více »

Fejeton Kultura

Etnografické okénko: Jak jsem oživoval Sušila (k jeho výročí)

Rukopisné poznámky Františka Sušila


Slovácký krúžek v Brně uspořádal 1. června 2018 v Besedním domě koncert na počest Františka Sušila. Den předtím tomu bylo 150 let, co zesnul tento zasloužilý kněz, básník, teolog, překladatel a především první důkladný sběratel moravských lidových p ... více »