Společnost a politika Věda

Teorie velkého šplouchu aneb Jak se nenechat zatopit

Foto www.tichehrozby.cz

Bouře bez Shakespeara

Akademie věd České republiky připravuje cyklus populárně vědeckých dokumentů Tiché hrozby. Jeho čtvrtý díl se jmenuje Bouřlivé počasí a premiéru měl v pátek 8. června 2018 na Veletrhu vědy na výstavišti v pražských Letňanech.

Snímek, jehož název je vzhledem k označení celého cyklu poněkud paradoxní (přitom přesný – pojednává především o počasí, nikoliv o podnebí), představuje jednak bouřky jako komplexní jev, jednak práci několika pracovníků Akademie věd. V tom se nepouští do příliš odvážných uměleckých experimentů. Poznamenejme jen, že snaha o maximálně přirozený projev protagonistů občas sklouzává k promluvám v nápadně obecné češtině (kromě jiného s přemírou ukazovacích zájmen), na druhé straně ale ponechává vědecké pojmy typu „prediktabilita“ (předpověditelnost). Trochu jako zjevení v tomto rámci působí prostá unikátní výpověď člověka, který nedávno přežil přímý zásah bleskem.

Většina atraktivních záběrů bouřek je vcelku pochopitelně převzata ze služby YouTube. Bohužel k nim není doplněna lokalizace, takže divák neví přesně, co je kde možné. Aspoň se dozví, že až poměrně nedávno připustili odborníci výskyt tornád i v Česku. Zcela původní jsou ovšem například zrychlené (časosběrné) záběry na vývoj konvektivní oblačnosti, a ty jsou zřejmě nejpůsobivější. Do oblasti výtvarného estetična zabrousíme, když zjistíme, jak překvapivě ozdobná může být struktura ledové kroupy (na řezu).

Velký šplouch

Základem většiny bouřek je konvekce v atmosféře, tedy velmi rychlé výstupné a sestupné pohyby vzduchových hmot, obvykle plošně málo rozsáhlé, omezené. Viditelným projevem bývají typické kovadlinovité bouřkové mraky – dešťové kupy čili kumulonimby. Déšť může mít až povahu přívalových srážek. Film připomíná rekordní „šplouch“ 25. května 1872 na Plzeňsku, který kromě „obvyklých“ škod přispěl k velkému sesuvu, jímž vzniklo Odlezelské (též Potvorovské či Mladotické) jezero, svého druhu nejmladší v Čechách.

„S přívalovými srážkami neuděláme vůbec nic,“ přiznává hydrolog, „ale pro ohrožená malá povodí dokážeme navrhnout a provozovat varovný systém“. V ČR jich už existují stovky a jejich účinnost lze podstatně zvýšit zapojením tenzometrů, které zjišťují, jak pevně je v půdě vázaná voda. Podle toho lze předpovědět povodňový efekt. Dosud to vesměs bývá nahrazováno, arci nedostatečně, využitím tzv. indexu předchozích srážek v příslušných modelech. Existují velmi přesné předpovědní modely počasí, které se ale musejí velmi zjednodušovat, aby je i špičkové počítače dokázaly zpracovat v čase kratším, než na jaký je samotná předpověď určena. Vždycky ovšem platí, že rovnice není realita.

I když je cyklus věnován „síle přírody“, jeho poslední, pátý díl se bude věnovat vlivu člověka. Bude o suchu a půdní erozi a troufáme si odhadnout, že je nač se těšit. Letos na podzim, nebo napřesrok na jaře budou jednotlivé díly cyklu (mají stopáž 26 minut) postupně uvedeny na ČT 24, vždy komponovaně s diskusí odborníků na dané téma. Na webu ww.tichehrozby.cz si každý může prohlédnout ukázky z již hotových dílů a hlavně si může domluvit projekci ve škole, v kině nebo jiném kulturním zařízení. Hlavním cílem projektu je totiž informovat širokou veřejnost a zejména středoškolské studenty o špičkové české vědě. Projekci může doplnit i beseda s tvůrci cyklu či vědci, kteří se na výzkumech představených v tomto vědecko-populárním cyklu podíleli.


Tiché hrozby: Bouřlivé počasí. Akademie věd České republiky, 2018. Scénář a režie: Martina Spurná. 26 minut.